Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-2175.1 dB07:54:3231.1 dB01:02:53 52.1 dB53.0 dB0.0 dB57.6 dB36.7 dB 61.5 dB
2021-06-2078.7 dB08:30:0532.5 dB01:03:02 49.5 dB50.7 dB47.0 dB52.8 dB39.4 dB 56.0 dB
2021-06-1976.2 dB16:20:3834.1 dB02:03:10 51.5 dB50.1 dB53.3 dB54.3 dB41.9 dB 57.5 dB
2021-06-1880.4 dB17:36:5031.7 dB01:03:05 52.0 dB50.1 dB56.8 dB54.7 dB40.7 dB 58.0 dB
2021-06-1794.0 dB11:06:5632.5 dB01:03:06 56.2 dB58.8 dB47.9 dB55.8 dB39.3 dB 63.0 dB
2021-06-1676.4 dB12:11:0634.4 dB17:35:34 53.2 dB54.5 dB48.2 dB56.5 dB43.1 dB 59.7 dB
2021-06-1579.2 dB08:33:0231.0 dB01:03:04 50.4 dB51.4 dB50.5 dB54.3 dB39.6 dB 56.6 dB
2021-06-1475.3 dB13:15:4333.4 dB18:02:44 50.9 dB52.7 dB47.2 dB54.9 dB37.2 dB 57.5 dB
2021-06-13100.4 dB16:14:2131.1 dB01:03:06 60.8 dB63.7 dB50.8 dB56.5 dB40.1 dB 67.6 dB
2021-06-1275.6 dB17:38:5632.5 dB04:03:07 50.5 dB51.4 dB49.6 dB54.3 dB40.9 dB 56.9 dB
2021-06-1181.6 dB15:48:0233.6 dB12:20:01 50.1 dB51.0 dB46.9 dB52.9 dB41.4 dB 56.5 dB
2021-06-1072.0 dB09:28:3731.6 dB00:02:54 47.3 dB47.6 dB0.0 dB51.7 dB37.5 dB 0.0 dB
2021-06-0979.3 dB14:58:2432.4 dB04:02:54 49.2 dB50.9 dB45.6 dB52.3 dB38.6 dB 55.7 dB
2021-06-0878.2 dB08:33:1333.5 dB02:03:02 57.5 dB60.3 dB50.9 dB56.7 dB39.7 dB 64.3 dB
2021-06-0798.3 dB16:23:1332.1 dB03:03:00 60.4 dB63.2 dB52.8 dB58.4 dB38.1 dB 67.2 dB
2021-06-0692.1 dB12:19:5032.9 dB01:03:06 52.5 dB53.9 dB48.9 dB54.8 dB37.4 dB 59.0 dB
2021-06-0585.3 dB11:35:5932.1 dB04:03:06 51.6 dB53.0 dB47.5 dB54.8 dB38.3 dB 58.1 dB
2021-06-0494.6 dB15:36:0531.3 dB04:03:14 59.0 dB61.4 dB46.7 dB54.3 dB39.3 dB 65.7 dB
2021-06-0374.4 dB10:41:2333.5 dB04:02:52 50.0 dB51.1 dB47.4 dB54.3 dB40.4 dB 56.4 dB
2021-06-0287.3 dB09:56:1633.5 dB04:03:14 52.7 dB53.8 dB52.5 dB56.2 dB40.9 dB 59.2 dB
2021-06-0176.5 dB01:58:0533.5 dB12:36:19 54.0 dB56.0 dB51.4 dB57.5 dB42.2 dB 60.7 dB
2021-05-3192.9 dB11:30:5538.4 dB01:31:06 59.4 dB62.1 dB53.5 dB63.4 dB46.2 dB 66.2 dB
2021-05-3074.7 dB15:47:5134.3 dB01:03:09 51.9 dB50.4 dB46.7 dB54.9 dB43.1 dB 56.3 dB
2021-05-2989.1 dB14:05:4434.0 dB16:57:05 52.6 dB53.8 dB48.0 dB55.3 dB42.6 dB 59.0 dB
2021-05-2874.7 dB17:36:2333.1 dB04:03:01 51.7 dB52.7 dB50.8 dB55.0 dB42.9 dB 58.1 dB
2021-05-2793.2 dB16:49:2334.8 dB03:03:20 54.3 dB56.4 dB48.3 dB55.4 dB42.5 dB 60.9 dB
2021-05-2678.7 dB06:35:5734.4 dB14:44:24 51.6 dB51.8 dB47.7 dB55.8 dB42.6 dB 57.8 dB
2021-05-2575.7 dB15:34:5233.8 dB03:03:10 49.3 dB49.6 dB48.7 dB53.2 dB41.2 dB 55.6 dB
2021-05-2475.9 dB06:33:3434.5 dB03:53:40 51.0 dB51.3 dB48.0 dB55.5 dB42.1 dB 57.3 dB
2021-05-2379.0 dB10:28:3733.6 dB03:03:14 54.8 dB52.5 dB60.2 dB56.4 dB42.2 dB 60.7 dB

Дневни показатели:

2021-06-21  L24 = 61.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 53.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 75.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 57.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 36.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305