Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-05-3158.6 dB00:54:1826.9 dB03:02:48 39.8 dB0.0 dB0.0 dB45.0 dB29.6 dB 0.0 dB
2020-05-3088.8 dB14:40:3726.8 dB02:02:47 52.8 dB55.5 dB42.3 dB54.5 dB31.2 dB 59.5 dB
2020-05-2975.7 dB07:24:1727.2 dB02:02:47 51.0 dB53.7 dB44.7 dB54.5 dB32.0 dB 57.7 dB
2020-05-2877.2 dB08:04:3726.9 dB03:02:46 49.4 dB51.7 dB42.9 dB52.2 dB30.7 dB 56.0 dB
2020-05-2778.9 dB15:15:4327.0 dB02:02:46 52.0 dB54.3 dB50.4 dB53.6 dB31.4 dB 58.7 dB
2020-05-2676.1 dB12:24:2126.0 dB01:02:46 51.5 dB53.5 dB52.3 dB55.1 dB31.9 dB 58.1 dB
2020-05-2580.5 dB12:01:1926.0 dB02:02:46 51.0 dB53.9 dB41.0 dB53.8 dB31.4 dB 57.9 dB
2020-05-2475.9 dB16:31:2427.4 dB02:02:45 48.5 dB51.0 dB43.3 dB50.2 dB33.4 dB 55.3 dB
2020-05-2385.3 dB07:01:4426.2 dB04:02:45 50.1 dB52.6 dB40.5 dB52.3 dB33.4 dB 56.9 dB
2020-05-2276.1 dB14:15:4724.9 dB04:21:12 49.2 dB51.9 dB43.6 dB51.9 dB32.5 dB 56.0 dB
2020-05-2175.2 dB10:40:0627.4 dB03:02:46 49.2 dB52.0 dB42.0 dB52.1 dB32.7 dB 56.0 dB
2020-05-2075.8 dB14:35:5027.2 dB01:23:51 48.8 dB51.4 dB42.5 dB51.3 dB30.9 dB 55.6 dB
2020-05-1975.5 dB14:54:3428.1 dB00:02:44 49.2 dB51.7 dB41.8 dB51.2 dB32.7 dB 56.0 dB
2020-05-1875.1 dB08:52:4327.7 dB04:36:24 49.7 dB51.7 dB45.5 dB50.6 dB31.6 dB 56.4 dB
2020-05-1775.0 dB09:27:5526.8 dB04:40:28 49.5 dB52.1 dB42.3 dB51.4 dB31.0 dB 56.3 dB
2020-05-1678.4 dB06:24:4627.1 dB04:45:32 50.1 dB52.1 dB45.2 dB53.4 dB32.8 dB 56.8 dB
2020-05-1574.5 dB09:44:1428.2 dB02:16:04 49.4 dB51.9 dB43.9 dB51.2 dB34.2 dB 56.2 dB
2020-05-1475.5 dB08:15:1326.3 dB02:39:58 48.6 dB50.9 dB44.9 dB50.4 dB30.8 dB 55.3 dB
2020-05-1376.6 dB08:22:3728.4 dB00:02:42 49.9 dB52.5 dB44.8 dB52.5 dB32.6 dB 56.6 dB
2020-05-1274.5 dB07:54:1928.5 dB04:11:25 48.2 dB50.4 dB41.4 dB50.8 dB32.5 dB 54.8 dB
2020-05-1174.5 dB15:59:5329.6 dB01:24:03 48.5 dB49.8 dB47.0 dB51.4 dB34.2 dB 54.7 dB
2020-05-1077.9 dB12:26:2028.3 dB03:02:41 48.3 dB50.7 dB42.7 dB52.9 dB32.2 dB 54.9 dB
2020-05-0976.5 dB08:56:1027.9 dB03:27:06 48.0 dB50.4 dB44.4 dB50.7 dB31.7 dB 54.7 dB
2020-05-0875.3 dB16:47:1627.3 dB04:08:33 47.9 dB50.5 dB42.0 dB51.3 dB35.0 dB 54.8 dB
2020-05-0776.2 dB10:08:3028.8 dB11:34:57 47.8 dB49.8 dB46.5 dB51.0 dB32.4 dB 54.4 dB
2020-05-0680.6 dB15:17:0328.8 dB02:05:23 52.0 dB53.6 dB51.3 dB56.5 dB33.5 dB 58.1 dB
2020-05-0576.8 dB14:57:3627.4 dB04:38:35 51.1 dB53.1 dB42.0 dB55.6 dB33.4 dB 57.8 dB
2020-05-0472.1 dB13:28:0928.6 dB03:55:08 46.5 dB48.7 dB45.4 dB50.1 dB30.9 dB 53.0 dB
2020-05-0376.5 dB17:11:1227.6 dB03:02:38 51.2 dB53.2 dB49.1 dB53.9 dB32.4 dB 57.8 dB
2020-05-0276.5 dB07:47:3628.2 dB00:33:14 50.3 dB51.7 dB53.4 dB51.7 dB32.6 dB 56.9 dB

Дневни показатели:

2020-05-31  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 39.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 58.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.