Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-02-2664.7 dB09:59:4819.9 dB00:15:55 40.7 dB43.2 dB0.0 dB44.7 dB22.9 dB 50.2 dB
2024-02-2572.0 dB12:06:4818.9 dB01:11:38 44.1 dB47.1 dB29.0 dB48.1 dB21.9 dB 50.9 dB
2024-02-2465.5 dB12:46:3419.2 dB00:08:14 36.9 dB39.5 dB29.5 dB40.5 dB23.1 dB 43.6 dB
2024-02-2363.8 dB10:27:1820.0 dB00:23:11 36.8 dB39.3 dB29.7 dB41.2 dB23.5 dB 43.6 dB
2024-02-2262.7 dB18:03:3720.3 dB00:44:35 33.8 dB35.7 dB30.5 dB37.2 dB24.8 dB 40.4 dB
2024-02-2165.9 dB09:14:1819.7 dB13:20:16 38.1 dB40.9 dB29.7 dB40.5 dB23.5 dB 44.9 dB
2024-02-2064.1 dB16:18:0019.5 dB00:31:57 37.2 dB40.0 dB29.1 dB41.4 dB22.5 dB 44.0 dB
2024-02-1964.3 dB06:38:4919.3 dB04:15:47 33.4 dB35.0 dB33.3 dB36.0 dB22.2 dB 39.9 dB
2024-02-1863.1 dB11:55:2019.8 dB12:36:42 35.4 dB35.9 dB26.8 dB40.7 dB22.4 dB 41.7 dB
2024-02-1761.9 dB18:16:4919.1 dB00:12:40 36.1 dB38.3 dB36.3 dB39.6 dB21.5 dB 42.8 dB
2024-02-1659.4 dB08:07:5218.5 dB02:29:15 32.4 dB34.5 dB32.0 dB36.0 dB20.9 dB 39.0 dB
2024-02-1569.4 dB04:46:1319.1 dB01:08:34 33.6 dB35.4 dB28.6 dB36.8 dB21.8 dB 40.2 dB
2024-02-1461.6 dB16:53:5020.0 dB00:47:43 36.2 dB38.3 dB29.9 dB39.1 dB23.6 dB 42.9 dB
2024-02-1370.2 dB07:25:3919.3 dB02:15:56 36.0 dB38.7 dB28.1 dB39.5 dB21.5 dB 42.7 dB
2024-02-1276.2 dB00:29:1821.1 dB16:37:52 46.9 dB43.4 dB26.6 dB51.4 dB25.0 dB 52.8 dB
2024-02-1180.3 dB13:44:1519.3 dB04:48:31 48.2 dB49.1 dB50.1 dB50.8 dB28.4 dB 54.2 dB
2024-02-1067.2 dB12:39:0419.2 dB02:17:00 44.6 dB47.6 dB35.8 dB49.6 dB21.5 dB 51.5 dB
2024-02-0970.6 dB11:22:0120.1 dB00:44:25 47.9 dB51.0 dB29.9 dB41.7 dB23.5 dB 54.8 dB
2024-02-0865.5 dB14:44:2720.4 dB00:53:35 34.7 dB37.1 dB29.5 dB38.8 dB23.4 dB 41.4 dB
2024-02-0766.0 dB06:46:4619.9 dB01:31:00 34.3 dB36.2 dB30.4 dB38.0 dB23.1 dB 40.9 dB
2024-02-0662.0 dB06:40:1619.8 dB13:22:21 32.9 dB34.7 dB28.1 dB37.2 dB23.9 dB 39.6 dB
2024-02-0564.7 dB07:43:2319.9 dB13:15:31 34.2 dB36.3 dB30.0 dB38.6 dB23.4 dB 40.8 dB
2024-02-0463.0 dB07:10:1019.3 dB18:18:26 33.1 dB35.3 dB27.3 dB37.0 dB22.9 dB 39.7 dB
2024-02-0367.8 dB15:36:3319.5 dB10:38:42 35.6 dB37.5 dB29.1 dB39.3 dB22.4 dB 42.2 dB
2024-02-0261.5 dB08:07:5319.8 dB00:35:30 34.0 dB35.3 dB33.1 dB37.9 dB24.3 dB 40.5 dB
2024-02-0163.1 dB07:20:4319.6 dB12:27:53 34.3 dB35.8 dB29.8 dB37.9 dB24.4 dB 40.7 dB
2024-01-3162.5 dB08:00:4420.2 dB17:18:23 32.9 dB34.8 dB29.7 dB37.1 dB25.1 dB 39.4 dB
2024-01-3063.1 dB16:50:1419.4 dB01:48:16 34.7 dB36.8 dB31.5 dB38.0 dB25.4 dB 41.3 dB
2024-01-2964.9 dB08:51:3719.8 dB04:36:48 34.1 dB36.0 dB32.2 dB36.7 dB26.7 dB 40.7 dB
2024-01-2861.2 dB09:45:4819.3 dB10:38:05 32.1 dB33.6 dB32.6 dB35.9 dB24.1 dB 38.6 dB

Дневни показатели:

2024-02-26  L24 = 50.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 43.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 64.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.