Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-1274.9 dB05:46:4327.9 dB00:02:38 51.2 dB49.0 dB0.0 dB53.8 dB32.7 dB 60.6 dB
2020-07-1174.4 dB06:31:0127.3 dB04:02:38 48.8 dB48.5 dB42.2 dB51.3 dB34.6 dB 55.1 dB
2020-07-1075.2 dB06:51:2427.0 dB00:02:47 48.7 dB49.3 dB43.3 dB51.4 dB33.7 dB 55.0 dB
2020-07-0974.4 dB16:32:2527.4 dB01:04:20 48.4 dB51.1 dB42.2 dB50.5 dB32.7 dB 55.2 dB
2020-07-0874.5 dB06:58:4724.4 dB04:47:17 50.3 dB50.9 dB41.9 dB55.0 dB30.4 dB 56.7 dB
2020-07-0772.7 dB05:40:5726.3 dB00:03:38 50.6 dB51.9 dB47.4 dB52.6 dB33.1 dB 57.0 dB
2020-07-0674.5 dB13:31:5724.4 dB04:02:45 47.7 dB49.9 dB45.5 dB50.0 dB31.7 dB 54.4 dB
2020-07-0572.0 dB07:18:4125.3 dB03:02:44 48.6 dB49.1 dB45.9 dB51.8 dB34.0 dB 54.9 dB
2020-07-0473.0 dB07:16:4525.4 dB04:02:43 47.7 dB49.7 dB45.9 dB51.1 dB33.3 dB 54.3 dB
2020-07-0378.8 dB10:03:0926.9 dB02:02:44 50.5 dB50.7 dB43.6 dB54.4 dB33.0 dB 56.8 dB
2020-07-0274.5 dB10:41:5725.5 dB02:02:42 49.3 dB50.8 dB49.2 dB53.4 dB33.3 dB 55.8 dB
2020-07-0174.5 dB09:57:3326.4 dB15:28:12 46.6 dB49.0 dB44.2 dB49.6 dB31.4 dB 53.3 dB
2020-06-3074.1 dB17:39:3826.3 dB00:16:05 47.7 dB50.4 dB42.9 dB50.4 dB30.2 dB 54.5 dB
2020-06-2973.7 dB08:46:5926.8 dB03:02:39 48.9 dB51.4 dB43.5 dB51.1 dB31.7 dB 55.7 dB
2020-06-2877.1 dB08:00:4826.6 dB04:02:39 48.0 dB50.5 dB42.9 dB50.5 dB32.4 dB 54.5 dB
2020-06-2781.4 dB17:53:3027.1 dB00:52:56 48.8 dB50.8 dB47.5 dB50.5 dB32.5 dB 55.3 dB
2020-06-2675.7 dB12:55:1925.3 dB03:02:39 49.2 dB51.0 dB48.2 dB53.0 dB29.0 dB 55.4 dB
2020-06-2574.1 dB15:25:0326.3 dB04:02:47 47.0 dB49.4 dB40.4 dB50.2 dB30.1 dB 53.7 dB
2020-06-2475.1 dB09:33:4923.8 dB03:52:17 48.6 dB51.4 dB40.1 dB52.0 dB28.0 dB 55.3 dB
2020-06-2388.8 dB17:15:5225.7 dB03:02:45 49.8 dB52.5 dB45.1 dB52.0 dB31.2 dB 56.6 dB
2020-06-2275.6 dB14:17:1425.4 dB03:02:45 49.4 dB52.0 dB40.1 dB52.8 dB31.7 dB 56.3 dB
2020-06-2173.3 dB15:04:1326.8 dB04:02:46 48.4 dB50.8 dB44.6 dB50.8 dB31.1 dB 55.2 dB
2020-06-2099.7 dB15:06:4826.1 dB03:02:45 58.3 dB61.2 dB42.0 dB59.0 dB31.0 dB 65.2 dB
2020-06-1989.9 dB06:12:4027.3 dB02:02:45 50.4 dB49.2 dB43.1 dB47.4 dB31.8 dB 56.5 dB
2020-06-1873.9 dB15:25:0926.2 dB04:02:43 48.1 dB50.5 dB40.9 dB49.6 dB32.1 dB 54.8 dB
2020-06-1776.0 dB14:03:3826.8 dB01:02:45 47.4 dB50.1 dB41.9 dB50.1 dB30.9 dB 54.2 dB
2020-06-1687.5 dB15:57:0227.2 dB01:02:58 53.4 dB56.4 dB43.5 dB52.3 dB29.8 dB 60.3 dB
2020-06-1588.0 dB16:05:4825.6 dB02:02:42 51.0 dB52.7 dB43.5 dB53.5 dB32.5 dB 57.7 dB
2020-06-1489.9 dB18:04:0526.8 dB00:14:03 50.6 dB53.4 dB43.1 dB49.1 dB30.9 dB 57.4 dB
2020-06-1388.0 dB17:25:4626.7 dB04:02:41 50.7 dB53.4 dB42.2 dB50.8 dB32.6 dB 57.5 dB

Дневни показатели:

2020-07-12  L24 = 60.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 51.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 74.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 53.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.