Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-04-1369.7 dB07:05:1925.8 dB12:50:56 40.2 dB42.8 dB0.0 dB44.8 dB30.3 dB 49.6 dB
2024-04-1266.3 dB13:59:2526.6 dB17:44:54 39.1 dB41.3 dB36.8 dB42.9 dB29.7 dB 45.8 dB
2024-04-1164.5 dB12:18:3627.3 dB09:52:55 38.3 dB40.3 dB36.6 dB41.5 dB29.9 dB 44.9 dB
2024-04-1068.0 dB18:25:1325.7 dB15:19:18 41.0 dB41.6 dB36.3 dB44.6 dB29.4 dB 47.4 dB
2024-04-0965.6 dB08:41:1525.9 dB18:08:52 39.7 dB42.1 dB35.8 dB44.6 dB29.7 dB 46.4 dB
2024-04-0866.8 dB08:04:1527.6 dB17:48:07 39.6 dB41.9 dB37.6 dB42.8 dB29.4 dB 46.3 dB
2024-04-0769.2 dB11:37:0027.4 dB00:26:24 40.9 dB43.4 dB34.9 dB46.4 dB29.3 dB 47.7 dB
2024-04-0665.6 dB08:18:4025.9 dB13:10:32 39.7 dB42.3 dB34.5 dB44.3 dB28.1 dB 46.5 dB
2024-04-0566.1 dB08:27:4921.0 dB00:48:36 40.1 dB42.7 dB34.9 dB44.9 dB25.4 dB 46.8 dB
2024-04-0464.8 dB09:58:0020.2 dB05:37:40 38.9 dB41.6 dB34.3 dB43.0 dB22.4 dB 45.7 dB
2024-04-0364.9 dB10:38:5619.6 dB00:38:51 38.5 dB41.1 dB33.4 dB43.8 dB22.4 dB 45.2 dB
2024-04-0265.8 dB10:35:3319.8 dB05:44:03 39.7 dB42.5 dB35.5 dB45.3 dB22.5 dB 46.5 dB
2024-04-0164.3 dB09:18:3420.2 dB00:34:29 38.2 dB40.7 dB32.1 dB41.7 dB23.6 dB 45.0 dB
2024-03-3171.1 dB07:27:0920.5 dB00:02:54 38.4 dB40.7 dB32.4 dB42.0 dB23.7 dB 45.0 dB
2024-03-3070.5 dB07:16:5821.0 dB00:04:45 38.3 dB40.7 dB33.9 dB41.5 dB24.4 dB 45.0 dB
2024-03-2967.6 dB17:08:3320.2 dB01:26:38 37.8 dB40.2 dB32.9 dB41.4 dB23.4 dB 44.5 dB
2024-03-2872.4 dB11:29:2919.5 dB01:56:13 40.7 dB43.4 dB31.8 dB45.3 dB22.3 dB 47.4 dB
2024-03-2766.3 dB16:28:0120.6 dB03:29:35 39.1 dB41.6 dB32.0 dB44.0 dB23.3 dB 45.9 dB
2024-03-2664.7 dB06:53:0920.6 dB01:17:11 38.3 dB40.3 dB31.4 dB42.5 dB23.4 dB 44.9 dB
2024-03-2565.0 dB08:03:2620.5 dB00:04:44 38.3 dB40.5 dB31.2 dB41.4 dB23.2 dB 45.0 dB
2024-03-2466.8 dB12:20:2922.1 dB00:29:58 40.1 dB42.8 dB31.5 dB43.5 dB24.0 dB 46.8 dB
2024-03-2364.9 dB00:28:0420.8 dB15:18:58 38.2 dB39.9 dB32.1 dB42.8 dB24.4 dB 44.7 dB
2024-03-2263.9 dB09:41:2521.1 dB17:31:36 36.4 dB38.3 dB32.9 dB40.5 dB23.5 dB 42.7 dB
2024-03-2164.3 dB10:09:5920.6 dB13:41:57 37.7 dB40.1 dB33.6 dB41.9 dB25.0 dB 44.4 dB
2024-03-2064.3 dB17:01:1321.2 dB16:42:27 37.9 dB40.0 dB31.0 dB41.2 dB24.9 dB 44.6 dB
2024-03-1968.8 dB08:47:2921.0 dB00:08:12 40.1 dB41.5 dB41.9 dB43.9 dB24.7 dB 46.5 dB
2024-03-1865.2 dB17:01:3520.7 dB00:02:29 37.7 dB39.9 dB29.7 dB42.4 dB23.9 dB 44.4 dB
2024-03-1765.7 dB06:49:4020.5 dB13:13:29 38.8 dB40.9 dB32.7 dB43.1 dB23.8 dB 45.4 dB
2024-03-1663.8 dB07:33:5920.1 dB12:49:26 40.1 dB42.8 dB33.0 dB44.6 dB24.4 dB 46.9 dB
2024-03-1562.8 dB13:06:4420.6 dB01:14:49 39.5 dB41.5 dB35.3 dB43.7 dB26.8 dB 46.1 dB

Дневни показатели:

2024-04-13  L24 = 49.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 42.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 69.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.