Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-2564.6 dB06:38:4820.8 dB04:18:34 36.7 dB39.1 dB0.0 dB40.3 dB27.9 dB 46.1 dB
2024-06-2464.5 dB08:05:0120.7 dB03:47:35 38.1 dB39.6 dB37.1 dB42.6 dB27.4 dB 44.6 dB
2024-06-2363.6 dB08:40:3820.9 dB15:06:33 38.0 dB39.4 dB38.0 dB42.5 dB28.7 dB 44.4 dB
2024-06-2266.1 dB07:01:4420.1 dB03:53:21 38.4 dB40.1 dB36.9 dB42.6 dB28.7 dB 45.0 dB
2024-06-2164.7 dB16:27:0520.2 dB01:31:15 40.8 dB39.4 dB46.0 dB42.8 dB27.0 dB 46.8 dB
2024-06-2063.8 dB09:33:3219.6 dB04:02:37 39.0 dB39.8 dB37.3 dB42.7 dB25.8 dB 44.8 dB
2024-06-1977.8 dB11:11:4719.5 dB04:25:53 40.1 dB42.3 dB37.6 dB41.5 dB24.2 dB 46.8 dB
2024-06-1876.2 dB05:40:0519.6 dB02:02:41 39.2 dB39.8 dB37.4 dB42.5 dB26.0 dB 45.5 dB
2024-06-1764.5 dB06:50:0419.5 dB03:07:54 38.5 dB39.6 dB40.5 dB41.8 dB25.1 dB 44.9 dB
2024-06-1665.8 dB04:47:2019.6 dB01:35:31 39.2 dB40.7 dB38.8 dB43.2 dB25.1 dB 45.7 dB
2024-06-1564.5 dB07:53:2719.7 dB03:52:20 40.7 dB41.9 dB41.0 dB44.4 dB26.2 dB 47.1 dB
2024-06-1477.6 dB15:17:1419.7 dB04:36:22 44.3 dB47.0 dB37.9 dB45.5 dB27.4 dB 50.9 dB
2024-06-1371.4 dB15:32:1019.6 dB04:02:37 41.6 dB41.0 dB44.7 dB46.4 dB24.3 dB 47.6 dB
2024-06-1268.5 dB17:42:1320.1 dB03:02:38 44.3 dB41.0 dB43.1 dB46.4 dB29.1 dB 50.0 dB
2024-06-1166.8 dB12:00:4120.0 dB03:47:22 39.7 dB40.4 dB40.7 dB43.3 dB31.6 dB 45.9 dB
2024-06-1067.2 dB11:09:1119.9 dB04:13:15 39.5 dB40.4 dB38.6 dB43.6 dB30.4 dB 45.9 dB
2024-06-0968.0 dB10:57:3119.8 dB02:37:15 40.5 dB41.9 dB39.8 dB43.6 dB25.0 dB 46.9 dB
2024-06-0871.2 dB12:38:3819.9 dB04:02:40 40.1 dB41.9 dB38.1 dB43.8 dB26.7 dB 46.6 dB
2024-06-0767.7 dB17:36:0320.3 dB01:40:55 39.8 dB40.8 dB41.0 dB43.4 dB28.7 dB 46.0 dB
2024-06-0664.0 dB05:58:0520.0 dB01:30:25 40.3 dB41.3 dB41.7 dB44.0 dB28.0 dB 46.7 dB
2024-06-0566.2 dB15:14:3919.7 dB04:02:37 40.2 dB41.9 dB37.7 dB44.5 dB28.4 dB 46.7 dB
2024-06-0465.3 dB06:59:5019.5 dB04:02:36 39.9 dB41.6 dB38.1 dB44.1 dB27.7 dB 46.4 dB
2024-06-0368.2 dB14:46:2920.2 dB03:03:12 39.5 dB41.1 dB38.3 dB43.1 dB25.4 dB 46.1 dB
2024-06-0270.6 dB08:32:2620.0 dB04:09:09 40.7 dB42.9 dB35.8 dB43.4 dB26.9 dB 47.3 dB
2024-06-0169.3 dB06:18:2319.9 dB04:06:06 40.1 dB41.1 dB41.4 dB44.0 dB25.4 dB 46.5 dB
2024-05-3164.9 dB13:16:3520.5 dB02:06:49 39.3 dB40.6 dB36.7 dB42.5 dB27.1 dB 45.7 dB
2024-05-3063.8 dB09:34:5120.2 dB03:58:58 42.0 dB44.0 dB38.2 dB46.3 dB25.7 dB 48.6 dB
2024-05-2981.0 dB14:45:5319.9 dB03:54:41 45.4 dB48.3 dB36.0 dB48.5 dB25.2 dB 52.2 dB
2024-05-2867.8 dB06:35:3319.5 dB02:54:02 40.7 dB40.9 dB44.4 dB43.5 dB25.5 dB 46.9 dB
2024-05-2765.2 dB06:40:3719.3 dB04:08:21 40.2 dB41.3 dB40.9 dB43.2 dB23.9 dB 46.4 dB

Дневни показатели:

2024-06-25  L24 = 46.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 36.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 39.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 64.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 40.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.