Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-02-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 34.2 dB0.0 dB0.0 dB37.8 dB28.8 dB 0.0 dB
2020-02-2076.2 dB10:46:3124.7 dB02:03:55 49.1 dB52.0 dB40.3 dB52.9 dB29.7 dB 56.0 dB
2020-02-1976.2 dB11:53:1525.0 dB04:16:41 48.8 dB51.8 dB34.7 dB53.1 dB29.4 dB 55.7 dB
2020-02-1872.0 dB10:05:1924.6 dB03:26:53 44.3 dB46.9 dB40.0 dB49.2 dB28.9 dB 51.1 dB
2020-02-1775.0 dB17:30:4025.2 dB03:12:22 46.4 dB49.2 dB39.7 dB50.6 dB29.4 dB 53.2 dB
2020-02-1676.6 dB09:10:4425.6 dB02:12:35 47.9 dB50.7 dB38.1 dB51.4 dB28.6 dB 54.7 dB
2020-02-1578.5 dB13:31:2425.8 dB03:29:25 49.8 dB52.6 dB35.8 dB51.7 dB29.3 dB 56.7 dB
2020-02-1483.2 dB10:01:2327.1 dB04:05:29 56.7 dB59.8 dB35.3 dB58.2 dB31.1 dB 63.6 dB
2020-02-1373.2 dB10:38:4225.8 dB03:02:43 46.6 dB49.5 dB36.2 dB50.4 dB29.6 dB 53.5 dB
2020-02-1276.7 dB12:28:4623.8 dB14:34:12 48.8 dB51.7 dB38.3 dB51.9 dB31.0 dB 55.6 dB
2020-02-1175.7 dB11:53:0126.2 dB03:49:03 47.1 dB50.1 dB36.3 dB51.2 dB31.3 dB 54.0 dB
2020-02-1081.8 dB09:39:3925.3 dB00:12:41 53.1 dB56.2 dB37.7 dB50.4 dB29.6 dB 60.1 dB
2020-02-0966.8 dB14:24:1323.5 dB02:02:52 43.4 dB46.3 dB35.1 dB48.5 dB27.1 dB 50.3 dB
2020-02-0868.2 dB16:26:0422.4 dB04:10:53 43.2 dB45.9 dB34.8 dB48.1 dB27.3 dB 49.9 dB
2020-02-0767.2 dB09:00:1525.2 dB03:02:39 42.5 dB45.2 dB35.6 dB47.5 dB29.4 dB 49.3 dB
2020-02-0668.4 dB09:18:1029.7 dB09:29:23 43.6 dB45.5 dB35.4 dB47.6 dB32.9 dB 50.2 dB
2020-02-0586.4 dB10:21:0525.6 dB03:31:39 53.4 dB55.4 dB37.6 dB56.8 dB32.9 dB 60.0 dB
2020-02-0485.5 dB09:13:2527.4 dB00:02:46 60.6 dB63.6 dB43.6 dB61.4 dB32.1 dB 67.4 dB
2020-02-0382.8 dB10:40:3928.4 dB06:02:45 58.2 dB61.2 dB34.7 dB61.7 dB33.7 dB 65.1 dB
2020-02-0274.5 dB09:47:2327.3 dB02:04:59 48.3 dB50.2 dB40.9 dB53.4 dB32.2 dB 54.8 dB
2020-02-0175.2 dB08:45:1225.8 dB14:46:40 52.0 dB51.7 dB51.4 dB56.6 dB34.4 dB 58.2 dB
2020-01-3182.6 dB14:49:1325.4 dB04:11:26 54.0 dB55.7 dB55.5 dB57.6 dB30.9 dB 60.5 dB
2020-01-3084.9 dB08:26:5127.1 dB02:45:35 62.7 dB65.8 dB40.3 dB68.7 dB30.8 dB 69.7 dB
2020-01-2984.0 dB10:06:5327.0 dB01:12:11 58.7 dB61.8 dB34.0 dB63.5 dB31.4 dB 65.7 dB
2020-01-2888.8 dB12:27:1026.4 dB05:06:08 63.7 dB66.7 dB43.7 dB63.1 dB30.4 dB 70.6 dB
2020-01-2773.5 dB09:02:1528.3 dB02:02:44 49.3 dB50.4 dB40.5 dB52.3 dB34.2 dB 55.5 dB
2020-01-2681.2 dB16:04:3626.9 dB04:39:52 45.8 dB48.6 dB37.7 dB47.5 dB31.1 dB 52.6 dB
2020-01-2574.3 dB01:38:3926.3 dB03:41:52 46.2 dB48.9 dB36.0 dB47.4 dB31.2 dB 53.0 dB
2020-01-2472.6 dB11:16:1124.7 dB00:13:01 46.0 dB48.9 dB37.2 dB45.0 dB29.5 dB 52.8 dB
2020-01-2373.5 dB12:43:5025.5 dB02:06:15 45.6 dB48.5 dB35.5 dB45.1 dB30.3 dB 52.4 dB

Дневни показатели:

2020-02-21  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 34.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 37.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.