Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-12-0366.6 dB00:10:3232.2 dB01:37:01 41.6 dB46.6 dB0.0 dB45.5 dB33.9 dB 51.0 dB
2020-12-0283.1 dB16:49:0031.7 dB14:08:41 52.2 dB55.2 dB43.8 dB50.9 dB33.7 dB 59.1 dB
2020-12-0187.1 dB11:04:5932.3 dB16:22:24 51.9 dB54.6 dB41.7 dB51.2 dB36.8 dB 58.6 dB
2020-11-3075.2 dB15:40:3737.1 dB06:37:47 52.1 dB53.0 dB49.0 dB55.9 dB42.5 dB 58.5 dB
2020-11-2978.9 dB10:04:0132.9 dB13:04:21 50.4 dB51.7 dB53.2 dB54.9 dB37.2 dB 56.9 dB
2020-11-2873.2 dB07:12:1331.7 dB18:02:46 44.5 dB46.7 dB38.9 dB48.2 dB35.1 dB 51.1 dB
2020-11-2776.2 dB08:10:5530.9 dB15:03:42 45.4 dB47.9 dB39.7 dB49.3 dB35.2 dB 52.2 dB
2020-11-2671.3 dB08:31:5731.7 dB13:04:06 45.0 dB47.3 dB38.9 dB48.8 dB35.1 dB 51.8 dB
2020-11-2572.3 dB08:29:4431.2 dB02:03:52 44.4 dB46.5 dB39.3 dB47.6 dB33.9 dB 51.0 dB
2020-11-2475.5 dB08:50:3132.4 dB10:37:25 45.5 dB47.6 dB40.9 dB49.2 dB35.3 dB 52.2 dB
2020-11-2370.9 dB13:41:5931.5 dB03:04:07 43.9 dB46.4 dB36.8 dB47.5 dB34.6 dB 50.6 dB
2020-11-2269.2 dB17:50:3530.5 dB00:20:19 42.7 dB45.0 dB39.6 dB45.9 dB33.1 dB 49.3 dB
2020-11-2175.0 dB13:51:4330.3 dB01:38:20 45.1 dB47.7 dB38.0 dB48.2 dB33.0 dB 51.8 dB
2020-11-2071.4 dB15:16:0930.7 dB05:19:31 44.4 dB46.9 dB38.7 dB48.8 dB33.3 dB 51.2 dB
2020-11-1982.7 dB12:04:5232.4 dB18:24:49 49.2 dB51.1 dB39.8 dB51.2 dB37.1 dB 55.8 dB
2020-11-1891.2 dB17:43:0531.8 dB02:20:37 50.7 dB53.4 dB45.0 dB53.1 dB35.4 dB 57.4 dB
2020-11-1774.6 dB07:32:1231.6 dB11:59:39 46.7 dB48.9 dB39.5 dB50.0 dB34.9 dB 53.4 dB
2020-11-1675.0 dB08:23:5531.8 dB15:19:48 46.0 dB48.3 dB40.3 dB49.5 dB36.3 dB 52.7 dB
2020-11-1571.9 dB08:22:4731.9 dB17:25:49 45.0 dB47.0 dB40.6 dB49.0 dB35.8 dB 51.6 dB
2020-11-1485.3 dB16:13:3031.6 dB18:12:10 47.8 dB50.5 dB37.8 dB49.5 dB34.7 dB 54.6 dB
2020-11-1373.4 dB00:31:5731.2 dB18:17:18 48.8 dB51.5 dB42.4 dB52.1 dB35.6 dB 55.7 dB
2020-11-1271.0 dB13:00:1830.6 dB02:13:37 45.2 dB47.9 dB38.5 dB47.9 dB32.1 dB 51.9 dB
2020-11-1173.8 dB12:18:2930.4 dB03:10:47 44.3 dB46.8 dB39.5 dB47.7 dB32.5 dB 51.0 dB
2020-11-1073.6 dB10:51:5531.3 dB18:21:15 44.6 dB47.2 dB36.8 dB48.1 dB34.3 dB 51.5 dB
2020-11-0973.3 dB16:04:2930.6 dB04:05:29 46.3 dB48.9 dB40.7 dB50.9 dB32.7 dB 53.0 dB
2020-11-0875.9 dB16:28:5231.7 dB01:05:23 53.2 dB56.2 dB39.8 dB50.0 dB34.4 dB 60.0 dB
2020-11-0786.1 dB14:24:1132.2 dB10:03:37 48.4 dB51.0 dB39.4 dB51.0 dB35.3 dB 55.2 dB
2020-11-0675.6 dB10:12:4231.0 dB00:04:57 48.0 dB50.8 dB40.9 dB49.2 dB34.8 dB 54.8 dB
2020-11-0577.3 dB08:16:0631.8 dB18:05:40 45.1 dB46.8 dB40.1 dB48.5 dB35.5 dB 51.5 dB
2020-11-0474.2 dB09:19:0631.6 dB17:25:30 47.9 dB50.4 dB42.0 dB50.5 dB34.9 dB 54.6 dB

Дневни показатели:

2020-12-03  L24 = 51.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 46.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 66.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.