Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-2777.0 dB09:02:1532.4 dB02:02:39 51.2 dB53.8 dB0.0 dB55.5 dB35.0 dB 60.6 dB
2023-03-2678.7 dB02:29:2731.4 dB00:02:40 52.4 dB54.3 dB50.4 dB56.8 dB34.3 dB 58.9 dB
2023-03-2581.3 dB13:51:2132.9 dB01:06:13 51.5 dB52.7 dB49.1 dB55.5 dB35.6 dB 58.0 dB
2023-03-2477.9 dB15:07:5932.9 dB00:50:23 52.4 dB53.8 dB53.1 dB58.2 dB35.3 dB 58.8 dB
2023-03-2375.1 dB17:41:5531.4 dB00:02:40 53.9 dB56.4 dB49.8 dB58.8 dB35.5 dB 60.7 dB
2023-03-2277.2 dB09:26:1331.7 dB01:04:59 52.7 dB55.4 dB43.8 dB57.3 dB34.7 dB 59.4 dB
2023-03-2193.7 dB06:54:4632.4 dB00:02:40 52.3 dB52.7 dB48.5 dB55.8 dB34.7 dB 58.6 dB
2023-03-2074.9 dB07:22:2331.9 dB01:02:40 49.1 dB51.3 dB43.5 dB53.5 dB34.8 dB 55.7 dB
2023-03-1976.2 dB14:34:1231.1 dB05:02:40 50.1 dB52.4 dB47.3 dB54.4 dB33.5 dB 56.8 dB
2023-03-1878.7 dB06:25:1331.6 dB01:02:40 49.4 dB51.5 dB43.4 dB53.9 dB33.5 dB 56.1 dB
2023-03-1780.3 dB10:46:2633.8 dB04:02:39 52.2 dB54.8 dB43.3 dB57.5 dB37.2 dB 59.0 dB
2023-03-1673.9 dB17:00:2832.8 dB00:30:54 51.4 dB53.7 dB48.2 dB55.2 dB37.5 dB 58.1 dB
2023-03-1578.2 dB09:31:1731.9 dB01:22:37 49.3 dB51.5 dB39.8 dB53.5 dB33.8 dB 56.0 dB
2023-03-1474.0 dB09:32:1931.0 dB03:19:59 48.3 dB50.6 dB39.9 dB53.2 dB32.7 dB 55.0 dB
2023-03-1374.6 dB14:47:4932.0 dB00:46:57 49.7 dB52.4 dB41.2 dB54.3 dB34.1 dB 56.5 dB
2023-03-1277.1 dB14:35:5033.2 dB16:23:22 50.4 dB52.4 dB43.4 dB54.0 dB36.7 dB 57.0 dB
2023-03-1185.1 dB15:14:0433.2 dB05:31:58 58.1 dB60.3 dB56.8 dB59.2 dB40.7 dB 64.8 dB
2023-03-1078.6 dB08:58:1932.0 dB03:02:39 50.9 dB53.4 dB43.7 dB55.5 dB35.0 dB 57.6 dB
2023-03-0977.8 dB09:58:3233.6 dB01:02:39 51.4 dB53.9 dB44.3 dB55.9 dB35.5 dB 58.2 dB
2023-03-0874.9 dB11:19:2232.7 dB03:02:38 49.3 dB51.1 dB47.7 dB53.9 dB35.6 dB 55.9 dB
2023-03-0773.6 dB13:23:2033.0 dB03:21:15 51.6 dB54.3 dB44.6 dB56.4 dB35.0 dB 58.3 dB
2023-03-0677.3 dB12:50:5032.3 dB01:02:39 50.7 dB53.0 dB45.3 dB55.4 dB35.0 dB 57.3 dB
2023-03-0584.9 dB11:50:4833.0 dB05:02:47 52.4 dB55.1 dB41.6 dB56.6 dB35.8 dB 59.2 dB
2023-03-0480.7 dB09:38:4632.7 dB04:02:48 50.4 dB53.0 dB42.7 dB54.7 dB35.1 dB 57.2 dB
2023-03-0379.2 dB08:30:3632.9 dB03:02:48 52.5 dB55.1 dB47.7 dB57.3 dB35.3 dB 59.4 dB
2023-03-0277.1 dB14:56:1233.3 dB01:02:48 52.2 dB54.8 dB44.9 dB57.2 dB36.5 dB 58.9 dB
2023-03-0179.7 dB09:46:1933.4 dB03:03:29 51.9 dB54.6 dB44.4 dB57.0 dB36.7 dB 58.7 dB
2023-02-2880.5 dB10:28:3333.1 dB05:50:49 54.0 dB56.3 dB53.1 dB58.1 dB37.1 dB 60.6 dB
2023-02-2785.2 dB00:01:3434.1 dB17:47:54 57.0 dB54.4 dB42.1 dB60.1 dB39.4 dB 63.0 dB
2023-02-2681.2 dB17:41:3733.0 dB03:12:46 56.7 dB57.7 dB57.3 dB60.9 dB42.5 dB 62.7 dB

Дневни показатели:

2023-03-27  L24 = 60.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 51.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 53.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 77.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 55.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.