Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-10-2984.6 dB07:31:5331.8 dB14:41:02 54.9 dB53.0 dB0.0 dB58.4 dB40.0 dB 64.3 dB
2020-10-2892.1 dB17:13:0932.9 dB00:04:10 54.1 dB56.8 dB50.1 dB55.3 dB35.6 dB 60.9 dB
2020-10-2787.0 dB09:46:3131.8 dB14:19:58 51.4 dB52.5 dB54.1 dB54.6 dB35.1 dB 58.0 dB
2020-10-2673.5 dB06:23:3631.3 dB15:30:15 46.9 dB49.0 dB40.2 dB50.7 dB35.5 dB 53.6 dB
2020-10-2576.3 dB08:30:5531.7 dB13:19:56 46.1 dB47.3 dB47.0 dB45.9 dB34.8 dB 52.6 dB
2020-10-2476.9 dB08:13:4131.6 dB18:25:48 48.6 dB51.2 dB41.6 dB51.4 dB34.6 dB 55.4 dB
2020-10-2374.2 dB06:26:4931.5 dB15:39:09 47.7 dB49.0 dB41.2 dB50.9 dB34.9 dB 54.2 dB
2020-10-2297.8 dB08:24:4431.9 dB15:16:00 56.3 dB59.3 dB42.3 dB49.6 dB34.9 dB 63.2 dB
2020-10-2172.0 dB08:39:4631.1 dB02:02:41 44.4 dB46.7 dB41.1 dB48.2 dB33.3 dB 51.0 dB
2020-10-2075.5 dB08:39:3031.0 dB00:43:00 47.5 dB48.2 dB41.7 dB50.9 dB34.4 dB 53.9 dB
2020-10-1976.9 dB08:37:1930.5 dB04:37:14 47.6 dB49.7 dB40.4 dB50.4 dB33.3 dB 54.3 dB
2020-10-1874.3 dB06:55:1432.6 dB17:42:17 51.5 dB50.8 dB41.5 dB56.0 dB34.9 dB 57.7 dB
2020-10-1781.5 dB09:08:1631.4 dB16:17:54 51.3 dB52.7 dB49.2 dB55.8 dB35.9 dB 57.3 dB
2020-10-1676.9 dB11:46:1932.8 dB13:59:58 48.9 dB51.3 dB45.1 dB51.5 dB37.0 dB 55.6 dB
2020-10-1575.5 dB08:45:2932.2 dB17:49:32 48.4 dB51.0 dB41.4 dB50.1 dB36.3 dB 55.2 dB
2020-10-1478.2 dB09:29:1632.8 dB00:09:18 46.7 dB49.0 dB41.9 dB50.1 dB36.3 dB 53.4 dB
2020-10-1380.5 dB09:48:1132.8 dB18:08:44 58.3 dB61.2 dB41.2 dB62.2 dB35.6 dB 65.1 dB
2020-10-1288.1 dB18:26:4432.0 dB12:55:19 52.4 dB53.3 dB41.7 dB49.4 dB36.7 dB 58.8 dB
2020-10-1198.2 dB09:57:5532.0 dB11:30:37 60.3 dB63.4 dB42.7 dB50.7 dB36.8 dB 67.2 dB
2020-10-1076.5 dB11:30:0031.8 dB12:14:06 48.0 dB50.5 dB40.0 dB51.7 dB36.6 dB 54.8 dB
2020-10-0975.6 dB10:31:3732.2 dB15:27:05 50.2 dB51.9 dB43.2 dB54.6 dB36.8 dB 56.8 dB
2020-10-0888.1 dB05:36:2232.6 dB03:04:58 60.5 dB63.0 dB41.8 dB62.6 dB37.0 dB 67.3 dB
2020-10-0775.5 dB08:41:5931.8 dB04:02:47 48.2 dB51.0 dB39.0 dB50.6 dB34.8 dB 55.1 dB
2020-10-0683.9 dB09:17:2831.7 dB14:42:23 48.2 dB50.9 dB40.9 dB52.1 dB35.6 dB 55.0 dB
2020-10-0576.3 dB08:17:2631.3 dB04:25:04 46.4 dB49.1 dB39.5 dB48.0 dB33.1 dB 53.1 dB
2020-10-0475.8 dB08:29:4632.1 dB17:51:25 50.4 dB53.1 dB42.1 dB56.0 dB36.2 dB 57.3 dB
2020-10-0399.3 dB17:22:5732.0 dB13:25:15 55.2 dB58.1 dB40.0 dB52.6 dB36.0 dB 62.0 dB
2020-10-0278.5 dB13:37:1332.4 dB00:03:17 48.9 dB51.3 dB42.3 dB51.6 dB36.3 dB 55.6 dB
2020-10-0174.4 dB07:52:0932.3 dB15:40:31 48.0 dB50.4 dB44.6 dB49.7 dB35.4 dB 54.7 dB
2020-09-3075.7 dB08:56:0031.1 dB01:02:46 48.5 dB51.2 dB40.1 dB48.8 dB34.3 dB 55.2 dB

Дневни показатели:

2020-10-29  L24 = 64.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 54.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 53.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 84.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 58.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 40.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.