Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-1465.3 dB06:45:0020.8 dB04:41:01 33.7 dB39.1 dB0.0 dB38.5 dB25.8 dB 43.1 dB
2024-07-1365.1 dB06:44:0720.5 dB01:33:31 37.2 dB38.7 dB38.3 dB40.7 dB24.9 dB 43.7 dB
2024-07-1265.6 dB17:44:5320.4 dB02:22:49 38.0 dB39.9 dB37.5 dB41.6 dB25.2 dB 44.6 dB
2024-07-1168.9 dB07:45:2220.5 dB03:14:19 37.7 dB39.2 dB36.8 dB41.7 dB25.9 dB 44.2 dB
2024-07-1068.5 dB08:00:2020.0 dB04:19:05 36.7 dB37.6 dB36.9 dB40.6 dB28.1 dB 43.1 dB
2024-07-0965.0 dB10:14:3920.5 dB04:24:42 37.6 dB38.4 dB39.3 dB41.1 dB25.8 dB 43.9 dB
2024-07-0864.0 dB07:34:0821.3 dB00:39:02 37.8 dB38.6 dB39.4 dB42.0 dB27.1 dB 43.9 dB
2024-07-0763.5 dB06:52:1419.9 dB03:02:37 37.8 dB39.0 dB38.2 dB41.9 dB25.3 dB 44.0 dB
2024-07-0666.5 dB06:44:4719.6 dB04:02:38 38.7 dB39.2 dB40.8 dB42.4 dB24.8 dB 44.7 dB
2024-07-0565.5 dB10:36:5519.8 dB03:02:38 38.2 dB39.3 dB39.0 dB42.2 dB25.0 dB 44.2 dB
2024-07-0463.8 dB13:18:0419.5 dB05:02:38 38.4 dB39.1 dB39.2 dB42.5 dB26.2 dB 44.4 dB
2024-07-0367.2 dB15:36:4820.2 dB01:05:45 40.8 dB42.7 dB35.5 dB42.8 dB27.9 dB 47.4 dB
2024-07-0271.1 dB15:28:5720.9 dB00:32:01 42.0 dB40.9 dB43.8 dB44.8 dB27.8 dB 46.6 dB
2024-07-0175.4 dB13:21:2220.7 dB00:40:27 40.3 dB41.0 dB41.2 dB44.3 dB27.2 dB 46.1 dB
2024-06-3064.4 dB12:21:1621.2 dB04:02:38 39.1 dB40.0 dB40.9 dB42.9 dB26.1 dB 45.2 dB
2024-06-2963.9 dB05:39:4820.1 dB05:02:30 40.2 dB39.7 dB44.7 dB43.1 dB26.0 dB 46.0 dB
2024-06-2867.0 dB09:34:5420.2 dB02:41:14 37.2 dB38.1 dB39.0 dB41.1 dB25.9 dB 43.6 dB
2024-06-2765.2 dB14:32:5919.8 dB03:02:38 38.9 dB37.8 dB44.0 dB42.9 dB26.2 dB 45.0 dB
2024-06-2664.4 dB07:04:2720.0 dB04:26:12 40.2 dB39.5 dB43.1 dB45.0 dB27.1 dB 45.7 dB
2024-06-2564.6 dB06:38:4820.8 dB04:18:34 38.4 dB38.3 dB41.4 dB42.1 dB28.4 dB 44.6 dB
2024-06-2464.5 dB08:05:0120.7 dB03:47:35 38.1 dB39.6 dB37.1 dB42.6 dB27.4 dB 44.6 dB
2024-06-2363.6 dB08:40:3820.9 dB15:06:33 38.0 dB39.4 dB38.0 dB42.5 dB28.7 dB 44.4 dB
2024-06-2266.1 dB07:01:4420.1 dB03:53:21 38.4 dB40.1 dB36.9 dB42.6 dB28.7 dB 45.0 dB
2024-06-2164.7 dB16:27:0520.2 dB01:31:15 40.8 dB39.4 dB46.0 dB42.8 dB27.0 dB 46.8 dB
2024-06-2063.8 dB09:33:3219.6 dB04:02:37 39.0 dB39.8 dB37.3 dB42.7 dB25.8 dB 44.8 dB
2024-06-1977.8 dB11:11:4719.5 dB04:25:53 40.1 dB42.3 dB37.6 dB41.5 dB24.2 dB 46.8 dB
2024-06-1876.2 dB05:40:0519.6 dB02:02:41 39.2 dB39.8 dB37.4 dB42.5 dB26.0 dB 45.5 dB
2024-06-1764.5 dB06:50:0419.5 dB03:07:54 38.5 dB39.6 dB40.5 dB41.8 dB25.1 dB 44.9 dB
2024-06-1665.8 dB04:47:2019.6 dB01:35:31 39.2 dB40.7 dB38.8 dB43.2 dB25.1 dB 45.7 dB
2024-06-1564.5 dB07:53:2719.7 dB03:52:20 40.7 dB41.9 dB41.0 dB44.4 dB26.2 dB 47.1 dB

Дневни показатели:

2024-07-14  L24 = 43.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 33.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 39.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 65.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 38.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.