Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-05-1865.2 dB06:46:0819.6 dB03:16:37 41.9 dB0.0 dB0.0 dB41.5 dB22.5 dB 0.0 dB
2024-05-1768.1 dB08:31:5320.5 dB02:37:19 44.4 dB44.6 dB45.6 dB46.7 dB29.7 dB 50.4 dB
2024-05-1666.8 dB17:09:0119.6 dB00:09:53 44.5 dB44.7 dB45.8 dB47.5 dB24.2 dB 50.3 dB
2024-05-1569.2 dB09:26:4018.8 dB00:28:33 46.8 dB45.4 dB46.8 dB46.5 dB23.3 dB 52.9 dB
2024-05-1479.0 dB10:32:4218.2 dB04:40:46 45.1 dB46.5 dB46.0 dB46.9 dB22.2 dB 51.5 dB
2024-05-1374.3 dB12:31:2118.9 dB02:58:10 45.4 dB46.4 dB47.0 dB48.1 dB24.0 dB 51.9 dB
2024-05-1268.0 dB06:52:3518.1 dB03:23:43 46.7 dB48.8 dB47.2 dB51.7 dB24.8 dB 53.3 dB
2024-05-1175.0 dB17:35:0818.6 dB02:42:02 43.7 dB46.1 dB40.0 dB45.6 dB23.4 dB 50.4 dB
2024-05-1082.3 dB08:25:4818.6 dB02:23:22 48.0 dB46.4 dB54.3 dB46.8 dB24.3 dB 54.0 dB
2024-05-0969.3 dB06:48:0718.9 dB02:44:37 41.7 dB44.2 dB36.8 dB46.5 dB24.4 dB 48.5 dB
2024-05-0889.0 dB15:53:3018.7 dB03:51:02 45.8 dB48.7 dB38.1 dB47.2 dB22.9 dB 52.6 dB
2024-05-0769.9 dB07:07:1418.6 dB03:28:26 41.2 dB43.6 dB38.7 dB46.3 dB23.8 dB 47.9 dB
2024-05-0669.2 dB12:57:1318.7 dB04:40:15 41.0 dB43.2 dB39.2 dB45.6 dB23.9 dB 47.7 dB
2024-05-0571.7 dB12:13:5120.1 dB03:24:41 45.0 dB47.8 dB38.0 dB47.7 dB30.1 dB 51.8 dB
2024-05-0470.2 dB13:08:1420.7 dB05:07:22 46.1 dB45.5 dB51.5 dB48.3 dB28.6 dB 52.3 dB
2024-05-0368.9 dB09:21:2918.9 dB04:18:18 43.4 dB44.3 dB43.0 dB47.8 dB31.2 dB 49.3 dB
2024-05-0270.8 dB16:16:3719.2 dB02:33:40 42.5 dB44.7 dB38.5 dB47.1 dB28.0 dB 49.2 dB
2024-05-0171.3 dB08:03:3519.6 dB03:10:57 42.0 dB44.5 dB37.4 dB46.6 dB27.6 dB 48.8 dB
2024-04-3070.2 dB07:03:0919.8 dB00:07:58 44.1 dB46.1 dB43.7 dB47.8 dB27.6 dB 50.7 dB
2024-04-2969.6 dB09:30:3118.5 dB01:52:50 42.7 dB45.1 dB36.6 dB44.7 dB23.9 dB 49.4 dB
2024-04-2870.2 dB17:18:0518.4 dB03:29:03 39.3 dB41.6 dB36.7 dB43.2 dB24.2 dB 46.0 dB
2024-04-2772.3 dB13:51:4519.3 dB03:16:49 40.9 dB43.6 dB35.2 dB45.5 dB25.3 dB 47.7 dB
2024-04-2667.7 dB10:31:1118.9 dB04:43:34 40.3 dB42.3 dB38.0 dB44.0 dB24.6 dB 46.9 dB
2024-04-2571.5 dB06:56:3019.8 dB04:18:06 42.1 dB44.3 dB37.0 dB47.4 dB26.3 dB 48.7 dB
2024-04-2469.8 dB18:19:4823.7 dB12:54:53 40.6 dB42.5 dB37.2 dB45.1 dB30.5 dB 47.0 dB
2024-04-2370.2 dB18:17:2028.0 dB04:24:04 43.2 dB45.6 dB40.1 dB47.5 dB29.7 dB 49.9 dB
2024-04-2266.5 dB18:17:4827.7 dB11:16:11 39.9 dB41.3 dB38.9 dB43.4 dB31.5 dB 46.3 dB
2024-04-2167.5 dB15:16:5627.5 dB17:58:56 44.5 dB44.1 dB37.1 dB48.4 dB31.2 dB 49.5 dB
2024-04-2071.0 dB14:07:2227.3 dB15:54:53 41.7 dB44.3 dB36.5 dB46.4 dB29.6 dB 48.5 dB
2024-04-1971.2 dB09:22:2626.7 dB12:49:10 41.4 dB44.0 dB36.2 dB46.6 dB31.4 dB 48.2 dB

Дневни показатели:

2024-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 65.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 41.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.