Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0656.6 dB06:58:1131.7 dB04:35:53 38.5 dB0.0 dB0.0 dB41.2 dB33.9 dB 0.0 dB
2020-04-0569.5 dB12:34:4838.0 dB04:13:10 55.3 dB57.8 dB48.2 dB58.9 dB43.0 dB 62.1 dB
2020-04-0467.6 dB14:23:2126.9 dB02:35:59 48.1 dB49.0 dB50.3 dB51.9 dB29.8 dB 54.1 dB
2020-04-0374.3 dB14:14:0927.8 dB05:19:53 46.9 dB49.8 dB37.2 dB48.9 dB30.4 dB 53.7 dB
2020-04-0274.0 dB15:45:2328.2 dB00:44:24 44.1 dB46.4 dB37.6 dB47.4 dB33.0 dB 50.9 dB
2020-04-0176.2 dB17:09:1827.0 dB03:44:02 50.0 dB52.7 dB37.1 dB51.3 dB30.0 dB 56.8 dB
2020-03-3175.0 dB15:15:0928.0 dB05:29:31 46.7 dB49.4 dB40.6 dB49.0 dB30.7 dB 53.4 dB
2020-03-3075.2 dB10:10:0327.1 dB15:18:14 46.5 dB48.8 dB43.8 dB47.8 dB30.8 dB 53.2 dB
2020-03-2975.3 dB00:11:1525.4 dB01:38:36 47.7 dB49.7 dB36.5 dB50.5 dB30.4 dB 54.3 dB
2020-03-2875.8 dB09:21:4525.3 dB04:14:44 46.4 dB49.2 dB39.4 dB48.5 dB28.4 dB 53.2 dB
2020-03-2775.5 dB14:23:2625.4 dB04:19:54 49.1 dB52.1 dB36.1 dB48.7 dB29.1 dB 56.0 dB
2020-03-2671.1 dB13:46:4829.2 dB18:27:15 43.9 dB46.3 dB34.7 dB46.6 dB33.3 dB 50.6 dB
2020-03-2576.1 dB11:09:5529.4 dB02:57:09 47.4 dB50.2 dB39.5 dB49.0 dB35.6 dB 54.2 dB
2020-03-2475.7 dB17:35:1729.0 dB05:22:28 44.3 dB46.7 dB38.0 dB45.8 dB35.5 dB 51.0 dB
2020-03-2375.9 dB11:17:0325.7 dB04:12:14 48.5 dB51.1 dB41.7 dB49.8 dB29.4 dB 55.3 dB
2020-03-2274.6 dB12:03:0925.3 dB03:57:09 48.4 dB51.2 dB44.0 dB50.1 dB30.0 dB 55.2 dB
2020-03-2173.7 dB15:43:5524.4 dB03:39:13 45.8 dB48.5 dB35.7 dB49.3 dB29.1 dB 52.5 dB
2020-03-2077.0 dB12:43:0225.9 dB05:12:51 48.3 dB51.3 dB36.6 dB49.2 dB30.2 dB 55.2 dB
2020-03-1976.2 dB13:48:2925.7 dB01:36:16 48.0 dB50.8 dB37.2 dB50.6 dB29.2 dB 54.8 dB
2020-03-1874.9 dB09:21:1725.9 dB01:35:45 47.1 dB49.9 dB35.1 dB51.9 dB29.5 dB 53.9 dB
2020-03-1773.5 dB12:15:2325.4 dB03:29:57 46.2 dB48.9 dB41.5 dB49.4 dB29.4 dB 53.0 dB
2020-03-1674.4 dB10:54:1026.4 dB03:59:41 47.6 dB50.4 dB36.7 dB50.5 dB30.1 dB 54.5 dB
2020-03-1571.2 dB12:08:4026.1 dB03:55:59 45.6 dB48.3 dB36.8 dB50.8 dB29.4 dB 52.4 dB
2020-03-1476.6 dB08:03:1627.6 dB03:02:39 49.7 dB52.2 dB36.6 dB53.1 dB32.7 dB 56.5 dB
2020-03-1382.1 dB11:05:1625.6 dB02:25:24 49.0 dB51.7 dB37.5 dB52.2 dB32.4 dB 55.8 dB
2020-03-1276.4 dB14:50:1326.0 dB02:55:30 50.6 dB51.7 dB53.4 dB54.5 dB31.7 dB 56.8 dB
2020-03-1176.4 dB14:03:1625.3 dB04:27:57 48.6 dB51.5 dB37.3 dB51.9 dB29.1 dB 55.5 dB
2020-03-1076.4 dB11:57:0126.2 dB04:05:28 51.6 dB54.0 dB45.3 dB54.0 dB33.6 dB 58.3 dB
2020-03-0976.3 dB09:05:0425.9 dB03:08:49 50.4 dB52.3 dB45.1 dB54.6 dB31.0 dB 56.8 dB
2020-03-0880.3 dB12:57:0327.5 dB04:13:39 53.6 dB56.0 dB51.3 dB57.5 dB37.3 dB 60.3 dB

Дневни показатели:

2020-04-06  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 38.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 56.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 41.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.