Пункт АА 01, кв. „Изгрев" на гр. Крумовград

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-01-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.1 dB0.0 dB0.0 dB55.0 dB39.2 dB 0.0 dB
2021-01-2477.6 dB08:59:4232.0 dB18:02:55 48.3 dB47.5 dB39.5 dB51.4 dB36.1 dB 54.5 dB
2021-01-2378.2 dB18:03:2930.7 dB01:02:58 51.1 dB50.9 dB54.9 dB54.9 dB35.9 dB 57.0 dB
2021-01-2276.4 dB10:03:4833.2 dB18:24:10 47.1 dB49.4 dB39.3 dB50.4 dB35.7 dB 53.8 dB
2021-01-2180.2 dB16:45:1130.9 dB00:46:35 45.0 dB47.4 dB40.4 dB48.4 dB33.7 dB 51.7 dB
2021-01-2074.1 dB08:34:3630.5 dB18:05:47 43.9 dB45.8 dB39.6 dB47.7 dB33.4 dB 50.4 dB
2021-01-1972.5 dB11:29:1730.2 dB00:36:24 42.9 dB44.6 dB43.7 dB46.6 dB32.8 dB 49.5 dB
2021-01-1871.6 dB08:40:2630.3 dB02:29:57 42.6 dB44.8 dB39.5 dB46.7 dB33.0 dB 49.2 dB
2021-01-1768.8 dB14:59:2230.0 dB01:26:07 41.2 dB43.4 dB39.4 dB45.7 dB31.8 dB 47.9 dB
2021-01-1673.2 dB10:05:3731.0 dB00:16:51 46.3 dB49.0 dB40.0 dB49.0 dB34.0 dB 53.1 dB
2021-01-1571.2 dB15:04:2630.6 dB03:28:23 43.1 dB45.1 dB39.7 dB47.1 dB33.4 dB 49.7 dB
2021-01-1472.7 dB09:31:1531.3 dB11:03:07 43.4 dB45.6 dB39.0 dB48.0 dB33.9 dB 50.1 dB
2021-01-1372.6 dB17:35:2432.5 dB11:02:57 45.5 dB47.3 dB41.5 dB49.2 dB36.3 dB 52.0 dB
2021-01-1275.2 dB13:35:1141.8 dB18:29:11 58.8 dB59.8 dB46.6 dB63.2 dB42.3 dB 65.3 dB
2021-01-1178.4 dB13:05:5536.4 dB08:03:10 53.6 dB54.4 dB55.6 dB58.4 dB40.7 dB 59.5 dB
2021-01-1078.0 dB12:04:3734.0 dB05:58:32 53.7 dB56.3 dB48.0 dB56.7 dB38.5 dB 60.4 dB
2021-01-0976.8 dB13:59:4033.9 dB03:18:56 54.7 dB55.4 dB49.9 dB58.7 dB40.1 dB 60.9 dB
2021-01-0889.9 dB11:15:2330.9 dB00:29:50 53.0 dB55.1 dB53.8 dB56.4 dB36.2 dB 59.7 dB
2021-01-0773.9 dB16:29:3430.9 dB04:09:22 45.2 dB47.4 dB40.1 dB49.3 dB33.5 dB 51.8 dB
2021-01-0675.7 dB10:49:2932.1 dB18:25:33 48.7 dB51.4 dB38.7 dB51.0 dB35.9 dB 55.6 dB
2021-01-0573.5 dB07:53:4732.6 dB18:29:49 47.8 dB49.8 dB43.7 dB52.4 dB37.2 dB 54.4 dB
2021-01-0474.4 dB09:14:5033.2 dB12:03:58 58.1 dB50.1 dB64.3 dB56.2 dB37.6 dB 62.3 dB
2021-01-0378.2 dB10:55:3532.5 dB00:03:09 52.7 dB55.4 dB47.2 dB57.0 dB36.5 dB 59.5 dB
2021-01-0293.7 dB18:03:3131.7 dB14:03:22 51.2 dB54.1 dB42.9 dB50.4 dB35.5 dB 58.1 dB
2021-01-0199.1 dB00:07:5832.2 dB13:03:26 66.5 dB48.7 dB42.5 dB52.9 dB37.5 dB 72.2 dB
2020-12-3187.1 dB17:09:3431.3 dB05:03:06 67.0 dB57.7 dB74.5 dB61.4 dB37.0 dB 72.2 dB
2020-12-3076.9 dB11:39:5131.4 dB03:03:03 50.7 dB52.8 dB49.8 dB55.4 dB34.9 dB 57.3 dB
2020-12-2996.9 dB17:30:2533.0 dB00:04:55 56.1 dB58.9 dB45.4 dB53.8 dB38.8 dB 62.9 dB
2020-12-2889.6 dB17:55:0833.2 dB13:29:45 55.5 dB56.2 dB50.6 dB58.6 dB40.2 dB 61.9 dB
2020-12-27102.2 dB11:05:1936.9 dB18:03:22 68.0 dB70.8 dB60.2 dB62.9 dB44.9 dB 74.8 dB

Дневни показатели:

2021-01-25  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 55.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 39.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.