Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-2162.3 dB09:02:3922.9 dB03:27:12 39.2 dB41.2 dB0.0 dB42.8 dB27.2 dB 48.6 dB
2021-06-2064.8 dB00:38:5921.4 dB03:42:24 51.6 dB41.6 dB47.6 dB45.2 dB28.8 dB 57.5 dB
2021-06-1977.9 dB07:18:2225.9 dB02:41:56 54.6 dB56.5 dB43.6 dB61.6 dB32.4 dB 60.4 dB
2021-06-1888.8 dB09:06:0224.6 dB03:57:06 56.6 dB58.4 dB44.0 dB51.5 dB34.3 dB 63.2 dB
2021-06-1784.9 dB14:14:1723.4 dB04:22:01 56.3 dB58.5 dB41.2 dB62.8 dB33.5 dB 62.4 dB
2021-06-1682.5 dB07:09:0825.0 dB03:22:05 52.8 dB55.4 dB40.3 dB45.2 dB33.9 dB 59.3 dB
2021-06-1591.3 dB09:31:5022.7 dB04:09:39 57.3 dB60.3 dB46.7 dB52.5 dB31.2 dB 64.6 dB
2021-06-1483.2 dB18:02:5524.0 dB04:28:39 48.2 dB49.7 dB47.3 dB45.6 dB30.9 dB 54.7 dB
2021-06-1396.2 dB16:19:3023.6 dB01:44:20 58.5 dB61.2 dB54.1 dB51.8 dB32.4 dB 65.3 dB
2021-06-1284.9 dB09:56:2223.8 dB02:18:03 53.3 dB53.8 dB50.0 dB54.7 dB31.3 dB 60.4 dB
2021-06-1181.9 dB06:41:5625.1 dB04:23:58 54.0 dB50.3 dB53.9 dB56.0 dB36.8 dB 57.8 dB
2021-06-1080.1 dB14:10:2323.4 dB03:03:51 55.4 dB56.8 dB56.2 dB62.8 dB34.1 dB 61.9 dB
2021-06-0990.9 dB18:29:3625.7 dB03:30:13 60.7 dB63.5 dB53.8 dB58.0 dB31.3 dB 67.5 dB
2021-06-0885.9 dB12:37:1727.9 dB02:02:26 54.0 dB56.4 dB46.1 dB51.3 dB36.2 dB 60.7 dB
2021-06-0789.7 dB16:17:2729.1 dB03:35:38 51.5 dB54.0 dB40.6 dB50.9 dB37.6 dB 58.3 dB
2021-06-0684.8 dB10:39:3923.8 dB04:12:14 52.3 dB55.0 dB47.6 dB47.9 dB31.0 dB 59.0 dB
2021-06-0579.6 dB00:45:0323.2 dB04:13:45 50.4 dB52.1 dB50.3 dB50.2 dB36.7 dB 56.9 dB
2021-06-0480.0 dB15:24:4731.9 dB12:17:31 49.6 dB52.1 dB43.7 dB46.1 dB38.4 dB 56.4 dB
2021-06-0381.5 dB08:07:2825.5 dB01:29:06 54.2 dB55.9 dB56.6 dB50.8 dB30.4 dB 60.9 dB
2021-06-0290.5 dB09:49:2023.1 dB03:32:47 50.8 dB53.0 dB49.8 dB51.6 dB28.5 dB 57.4 dB
2021-06-0189.0 dB09:17:2324.6 dB03:00:43 54.8 dB57.6 dB47.4 dB49.2 dB29.4 dB 62.2 dB
2021-05-3195.4 dB11:17:4627.6 dB02:05:25 64.7 dB67.8 dB40.7 dB53.7 dB35.5 dB 71.6 dB
2021-05-3084.2 dB18:25:3228.6 dB02:24:01 53.5 dB54.4 dB50.8 dB53.6 dB38.2 dB 59.9 dB
2021-05-2965.9 dB07:32:3228.4 dB04:27:01 44.6 dB44.5 dB47.6 dB48.0 dB38.8 dB 50.7 dB
2021-05-2876.5 dB15:54:5129.9 dB14:10:39 50.5 dB50.7 dB44.0 dB51.5 dB39.4 dB 56.7 dB
2021-05-2777.2 dB17:11:1726.5 dB04:17:59 51.5 dB49.3 dB57.6 dB51.1 dB40.5 dB 57.5 dB
2021-05-2679.3 dB01:26:2429.8 dB14:59:40 49.5 dB46.6 dB48.3 dB49.5 dB39.0 dB 55.3 dB
2021-05-2588.4 dB08:13:2130.3 dB04:14:40 54.9 dB55.9 dB57.1 dB53.2 dB37.8 dB 61.1 dB
2021-05-2481.9 dB06:20:4329.0 dB03:46:32 46.7 dB43.8 dB47.4 dB47.6 dB36.9 dB 51.9 dB
2021-05-2380.8 dB04:45:3026.8 dB04:28:41 55.2 dB54.4 dB59.4 dB59.4 dB35.1 dB 61.2 dB

Дневни показатели:

2021-06-21  L24 = 48.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 39.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 41.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 62.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 42.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305