Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-140.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 52.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-130.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 56.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-100.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 44.3 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-090.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 43.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-080.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 41.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-070.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-060.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-050.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 44.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 40.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-0370.7 dB03:47:5722.1 dB00:05:08 51.4 dB56.8 dB0.0 dB54.1 dB30.5 dB 0.0 dB
2024-07-0271.5 dB17:51:5721.2 dB02:39:52 57.3 dB59.2 dB40.8 dB62.4 dB28.4 dB 63.9 dB
2024-07-0163.5 dB07:45:1020.8 dB03:48:55 50.7 dB53.3 dB46.5 dB47.6 dB31.3 dB 57.4 dB
2024-06-3067.9 dB07:44:2622.1 dB04:53:39 49.1 dB51.7 dB44.9 dB47.0 dB28.6 dB 55.9 dB
2024-06-2968.4 dB15:41:0222.2 dB02:14:46 57.5 dB60.6 dB40.3 dB62.5 dB30.5 dB 64.4 dB
2024-06-2867.9 dB16:09:4619.9 dB04:52:55 42.5 dB44.5 dB43.1 dB45.5 dB27.5 dB 49.1 dB
2024-06-2768.5 dB16:39:2719.7 dB03:45:33 48.3 dB50.9 dB44.9 dB46.6 dB26.0 dB 55.0 dB
2024-06-2665.5 dB01:07:5320.1 dB04:47:13 51.3 dB53.5 dB52.1 dB52.8 dB26.4 dB 58.0 dB
2024-06-2566.1 dB09:31:0220.4 dB04:15:31 54.0 dB55.4 dB54.3 dB62.1 dB27.4 dB 60.5 dB
2024-06-2464.0 dB06:20:0020.0 dB02:56:05 44.1 dB45.5 dB44.8 dB43.9 dB23.9 dB 50.5 dB
2024-06-2369.0 dB12:53:1420.4 dB03:08:47 39.8 dB40.7 dB42.2 dB44.3 dB24.0 dB 46.1 dB
2024-06-2265.7 dB10:52:2519.9 dB04:13:48 51.2 dB47.9 dB48.9 dB49.8 dB29.8 dB 57.1 dB
2024-06-2166.8 dB16:36:1420.2 dB04:12:36 41.6 dB40.7 dB44.2 dB46.5 dB30.6 dB 47.3 dB
2024-06-2064.6 dB10:35:4721.0 dB04:05:54 51.4 dB51.8 dB52.3 dB49.1 dB28.8 dB 57.7 dB
2024-06-1972.6 dB05:44:1019.8 dB04:44:04 47.0 dB44.4 dB53.4 dB46.1 dB29.8 dB 52.9 dB
2024-06-1863.6 dB08:24:3322.4 dB00:42:57 53.8 dB56.8 dB40.9 dB61.7 dB32.4 dB 60.7 dB
2024-06-1764.0 dB04:29:0919.9 dB04:32:58 48.9 dB49.9 dB42.3 dB45.7 dB29.7 dB 55.3 dB
2024-06-1664.6 dB07:02:2119.5 dB04:22:35 49.9 dB52.5 dB45.0 dB47.9 dB26.9 dB 56.6 dB
2024-06-1569.0 dB05:30:4220.7 dB04:12:01 56.8 dB50.8 dB41.6 dB65.6 dB32.9 dB 62.6 dB

Дневни показатели:

2024-07-14  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.