Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-03-0163.6 dB11:00:5919.9 dB04:49:34 54.7 dB36.5 dB0.0 dB40.1 dB25.1 dB 0.0 dB
2024-02-2964.5 dB10:42:5622.5 dB00:13:31 54.3 dB51.2 dB27.9 dB42.7 dB26.4 dB 55.8 dB
2024-02-2865.0 dB10:37:1121.2 dB04:44:28 51.2 dB54.2 dB36.3 dB47.5 dB28.4 dB 58.1 dB
2024-02-2767.3 dB07:14:0022.1 dB12:13:53 49.5 dB52.2 dB45.9 dB47.5 dB26.1 dB 56.2 dB
2024-02-2660.8 dB11:36:1221.2 dB15:09:05 36.7 dB37.7 dB28.3 dB38.2 dB27.2 dB 43.2 dB
2024-02-2575.9 dB09:31:5121.4 dB04:13:28 40.3 dB42.8 dB33.7 dB40.5 dB26.3 dB 47.0 dB
2024-02-2464.3 dB07:29:0321.2 dB00:56:44 37.9 dB40.4 dB33.2 dB41.8 dB25.5 dB 44.6 dB
2024-02-2364.7 dB08:17:1021.2 dB04:38:06 47.7 dB50.7 dB33.7 dB45.2 dB27.5 dB 54.6 dB
2024-02-2268.4 dB08:29:0920.5 dB00:01:31 37.0 dB38.4 dB30.3 dB40.6 dB25.7 dB 43.4 dB
2024-02-2160.3 dB11:25:1420.4 dB00:17:07 37.3 dB39.1 dB36.1 dB41.6 dB25.9 dB 43.9 dB
2024-02-2065.1 dB16:36:3520.3 dB04:23:25 39.5 dB42.3 dB31.1 dB35.2 dB25.0 dB 46.3 dB
2024-02-1972.2 dB07:05:1019.9 dB04:26:03 33.7 dB36.0 dB27.2 dB35.6 dB25.6 dB 40.3 dB
2024-02-1864.5 dB12:15:1221.3 dB09:44:46 41.9 dB43.6 dB41.7 dB43.1 dB26.9 dB 48.3 dB
2024-02-1767.4 dB05:21:3822.3 dB00:52:44 60.7 dB58.8 dB40.6 dB65.6 dB31.7 dB 66.8 dB
2024-02-1659.8 dB00:45:0226.7 dB18:24:26 37.9 dB40.0 dB36.4 dB42.1 dB31.1 dB 44.6 dB
2024-02-1564.6 dB07:27:5325.1 dB15:54:08 38.0 dB39.2 dB37.6 dB41.1 dB31.2 dB 44.3 dB
2024-02-1460.3 dB07:15:3423.4 dB00:29:06 35.1 dB36.9 dB30.0 dB39.3 dB28.5 dB 41.6 dB
2024-02-1360.8 dB15:38:0522.2 dB17:08:32 36.6 dB38.0 dB38.5 dB38.9 dB25.6 dB 43.1 dB
2024-02-1274.7 dB08:27:5223.8 dB16:13:25 47.7 dB45.2 dB34.0 dB53.1 dB28.4 dB 53.7 dB
2024-02-1170.0 dB18:29:5626.8 dB04:32:19 48.5 dB46.1 dB53.2 dB53.1 dB36.7 dB 54.2 dB
2024-02-1081.4 dB15:17:4324.2 dB16:21:35 42.4 dB43.6 dB43.7 dB45.2 dB30.3 dB 48.6 dB
2024-02-0971.7 dB09:23:2123.5 dB04:49:59 41.5 dB42.7 dB42.9 dB45.7 dB28.7 dB 47.8 dB
2024-02-0863.0 dB08:43:2721.2 dB00:53:26 41.2 dB43.6 dB38.0 dB45.8 dB26.0 dB 47.9 dB
2024-02-0777.3 dB08:48:1121.1 dB04:06:25 46.2 dB43.9 dB34.5 dB44.9 dB28.9 dB 52.2 dB
2024-02-0663.2 dB14:08:3920.7 dB12:11:48 50.7 dB53.6 dB41.2 dB46.5 dB29.3 dB 57.5 dB
2024-02-0566.5 dB02:16:5322.1 dB00:01:50 44.2 dB45.9 dB40.7 dB49.5 dB29.5 dB 50.7 dB
2024-02-0462.4 dB10:49:4620.6 dB13:06:06 35.8 dB35.9 dB36.6 dB39.8 dB25.3 dB 41.9 dB
2024-02-0364.5 dB11:23:0919.9 dB02:04:36 41.7 dB44.6 dB33.8 dB39.2 dB21.9 dB 48.5 dB
2024-02-0262.8 dB07:18:3722.8 dB16:07:26 36.7 dB35.3 dB26.5 dB38.4 dB25.2 dB 42.7 dB
2024-02-0164.6 dB15:09:5119.5 dB14:21:13 47.1 dB49.9 dB43.5 dB42.6 dB24.1 dB 53.9 dB

Дневни показатели:

2024-03-01  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 54.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 36.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 63.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 40.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.