Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-1984.2 dB00:18:0023.9 dB07:31:01 56.3 dB51.2 dB0.0 dB57.4 dB32.3 dB 65.7 dB
2020-09-1883.1 dB03:05:5120.8 dB05:41:23 53.9 dB53.6 dB44.9 dB58.1 dB29.6 dB 59.7 dB
2020-09-1787.1 dB17:19:1120.1 dB04:32:01 64.8 dB67.6 dB56.9 dB64.4 dB27.4 dB 71.6 dB
2020-09-1680.3 dB17:18:3323.8 dB04:41:55 57.0 dB59.5 dB52.4 dB57.5 dB31.6 dB 63.7 dB
2020-09-1588.1 dB01:17:5127.9 dB05:26:41 51.6 dB44.4 dB48.7 dB46.9 dB37.4 dB 57.4 dB
2020-09-1483.6 dB16:31:3823.4 dB06:26:52 58.2 dB61.6 dB44.6 dB52.7 dB34.2 dB 65.2 dB
2020-09-1391.7 dB17:08:1423.6 dB06:08:36 53.9 dB54.3 dB52.4 dB55.4 dB34.0 dB 60.3 dB
2020-09-1285.9 dB00:39:2022.9 dB06:43:49 50.6 dB50.4 dB43.7 dB45.0 dB30.3 dB 56.8 dB
2020-09-1179.2 dB07:35:3222.9 dB06:21:36 50.3 dB48.1 dB56.5 dB51.1 dB29.4 dB 56.3 dB
2020-09-1082.0 dB13:10:3420.8 dB05:46:56 51.5 dB50.2 dB55.4 dB47.9 dB28.5 dB 57.6 dB
2020-09-0981.1 dB07:35:2522.2 dB06:00:59 48.6 dB44.5 dB46.0 dB44.7 dB31.5 dB 51.5 dB
2020-09-0876.7 dB07:38:5021.7 dB05:38:19 48.6 dB49.1 dB49.7 dB50.3 dB30.6 dB 54.8 dB
2020-09-0779.7 dB18:11:3422.3 dB14:17:36 48.2 dB45.5 dB54.7 dB46.9 dB26.6 dB 54.1 dB
2020-09-0682.9 dB18:16:3321.1 dB05:22:56 44.6 dB44.7 dB47.0 dB46.2 dB26.6 dB 50.8 dB
2020-09-0587.3 dB07:40:4021.2 dB04:46:55 53.7 dB52.6 dB54.1 dB50.8 dB29.0 dB 59.9 dB
2020-09-0486.5 dB02:24:4426.1 dB06:39:58 50.1 dB44.3 dB52.2 dB47.4 dB36.1 dB 55.2 dB
2020-09-0376.9 dB08:14:4422.6 dB06:00:31 55.1 dB56.1 dB59.3 dB61.4 dB28.9 dB 61.6 dB
2020-09-0280.8 dB00:19:0623.2 dB13:09:11 51.9 dB50.4 dB54.7 dB52.5 dB31.3 dB 57.5 dB
2020-09-0183.0 dB00:26:3721.1 dB06:01:53 56.2 dB53.3 dB56.9 dB62.4 dB30.8 dB 62.2 dB
2020-08-3183.1 dB00:29:1823.4 dB15:37:13 54.9 dB53.1 dB58.5 dB58.8 dB31.9 dB 60.9 dB
2020-08-3068.7 dB17:36:1323.2 dB14:23:40 48.6 dB45.6 dB54.8 dB51.9 dB29.9 dB 54.4 dB
2020-08-2986.1 dB06:17:0722.2 dB05:38:52 51.0 dB47.9 dB53.7 dB53.6 dB29.5 dB 56.7 dB
2020-08-2865.1 dB16:26:2723.5 dB16:08:05 52.0 dB44.4 dB52.9 dB56.0 dB33.0 dB 56.6 dB
2020-08-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 36.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-220.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2020-09-19  L24 = 65.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 51.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 84.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 57.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.