Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-1367.7 dB13:22:0220.3 dB04:08:57 52.2 dB54.3 dB0.0 dB57.8 dB29.2 dB 61.6 dB
2024-06-1273.0 dB14:41:0520.4 dB03:53:32 51.3 dB54.1 dB44.1 dB53.1 dB32.0 dB 58.1 dB
2024-06-1168.7 dB13:04:5020.0 dB04:09:43 45.4 dB47.1 dB45.0 dB45.6 dB32.8 dB 52.0 dB
2024-06-1063.5 dB02:12:0520.2 dB04:27:32 49.8 dB50.4 dB49.0 dB45.7 dB28.5 dB 56.2 dB
2024-06-0968.9 dB08:59:3123.1 dB04:34:36 52.9 dB54.7 dB40.2 dB60.9 dB32.8 dB 59.3 dB
2024-06-0863.8 dB10:00:2620.6 dB03:34:13 47.9 dB49.9 dB45.1 dB47.8 dB30.8 dB 54.5 dB
2024-06-0765.8 dB07:48:5521.8 dB04:06:26 50.0 dB52.5 dB46.3 dB48.3 dB32.2 dB 56.7 dB
2024-06-0665.4 dB11:27:3122.5 dB04:23:05 54.2 dB57.0 dB46.6 dB62.0 dB38.3 dB 61.0 dB
2024-06-0563.9 dB12:05:5620.9 dB04:14:30 50.1 dB51.5 dB49.6 dB49.7 dB32.9 dB 56.4 dB
2024-06-0470.4 dB08:37:4621.3 dB04:26:56 55.5 dB52.6 dB62.5 dB51.4 dB33.3 dB 61.5 dB
2024-06-0367.2 dB15:45:1920.7 dB02:43:30 44.1 dB45.1 dB40.9 dB43.8 dB32.2 dB 50.5 dB
2024-06-0279.6 dB13:33:2924.4 dB02:07:53 51.9 dB54.7 dB42.9 dB53.6 dB32.1 dB 58.7 dB
2024-06-0176.2 dB17:52:0622.9 dB03:38:41 54.0 dB56.6 dB43.3 dB62.2 dB30.6 dB 60.8 dB
2024-05-3168.7 dB18:14:4123.6 dB04:33:48 43.1 dB43.4 dB44.9 dB44.1 dB29.1 dB 49.4 dB
2024-05-3067.4 dB15:22:1927.3 dB11:29:10 51.9 dB54.7 dB40.3 dB48.5 dB30.9 dB 58.6 dB
2024-05-2980.5 dB10:16:1220.4 dB03:36:59 58.1 dB61.0 dB43.8 dB63.3 dB25.9 dB 64.9 dB
2024-05-2876.0 dB07:22:3322.4 dB03:41:20 55.2 dB58.2 dB46.5 dB63.0 dB27.4 dB 62.1 dB
2024-05-2777.5 dB11:11:5421.3 dB03:45:40 54.0 dB57.0 dB39.9 dB62.7 dB27.6 dB 60.9 dB
2024-05-2677.6 dB08:21:5221.4 dB04:06:11 52.4 dB53.0 dB37.6 dB50.8 dB29.1 dB 58.8 dB
2024-05-2595.9 dB16:02:4723.1 dB04:10:52 58.6 dB61.5 dB47.8 dB54.7 dB30.7 dB 65.4 dB
2024-05-2471.7 dB12:50:1823.9 dB03:10:28 52.2 dB50.2 dB42.4 dB50.2 dB28.8 dB 58.3 dB
2024-05-2375.8 dB07:00:5221.5 dB04:13:30 47.3 dB47.4 dB36.5 dB50.8 dB29.6 dB 52.7 dB
2024-05-2266.3 dB13:33:0520.8 dB04:17:34 49.0 dB48.8 dB44.9 dB47.2 dB29.7 dB 55.3 dB
2024-05-2169.4 dB11:43:5025.1 dB00:01:32 44.7 dB46.5 dB44.6 dB42.2 dB29.6 dB 51.3 dB
2024-05-2073.4 dB08:53:3521.6 dB04:13:08 42.4 dB43.1 dB41.9 dB41.9 dB28.0 dB 48.7 dB
2024-05-1967.2 dB11:53:4223.4 dB04:13:40 43.8 dB42.2 dB43.1 dB45.5 dB28.7 dB 49.3 dB
2024-05-1869.0 dB10:05:1821.4 dB03:57:59 41.0 dB41.6 dB38.6 dB43.6 dB31.4 dB 47.4 dB
2024-05-1768.8 dB09:05:2423.0 dB02:21:51 46.4 dB48.0 dB42.0 dB45.0 dB32.0 dB 52.4 dB
2024-05-1669.3 dB16:11:5022.0 dB03:05:11 43.8 dB45.0 dB42.7 dB44.8 dB32.9 dB 50.2 dB
2024-05-1565.3 dB08:11:0524.2 dB00:32:43 41.4 dB40.2 dB41.6 dB43.3 dB33.6 dB 47.4 dB

Дневни показатели:

2024-06-13  L24 = 61.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 54.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 67.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 57.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.