Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 41.5 dB0.0 dB0.0 dB44.2 dB38.7 dB 0.0 dB
2024-05-1768.8 dB09:05:2423.0 dB02:21:51 46.4 dB48.0 dB42.0 dB45.0 dB32.0 dB 52.4 dB
2024-05-1669.3 dB16:11:5022.0 dB03:05:11 43.8 dB45.0 dB42.7 dB44.8 dB32.9 dB 50.2 dB
2024-05-1565.3 dB08:11:0524.2 dB00:32:43 41.4 dB40.2 dB41.6 dB43.3 dB33.6 dB 47.4 dB
2024-05-1466.4 dB08:47:1122.8 dB04:14:47 41.0 dB40.2 dB40.9 dB43.3 dB33.4 dB 47.1 dB
2024-05-1371.5 dB08:42:3824.3 dB04:31:00 44.9 dB46.3 dB41.7 dB45.4 dB37.3 dB 51.4 dB
2024-05-1265.8 dB09:49:5326.1 dB15:45:04 52.7 dB55.4 dB43.0 dB50.6 dB35.1 dB 59.3 dB
2024-05-1171.2 dB12:18:5229.8 dB17:51:42 44.5 dB46.2 dB43.3 dB48.0 dB34.9 dB 51.1 dB
2024-05-1073.4 dB16:07:3427.6 dB04:24:32 47.7 dB46.7 dB44.8 dB48.8 dB38.3 dB 53.7 dB
2024-05-0967.3 dB07:33:4023.1 dB04:08:57 46.6 dB42.8 dB42.1 dB46.0 dB37.6 dB 49.4 dB
2024-05-0898.8 dB15:54:2723.2 dB04:06:21 59.2 dB62.2 dB44.7 dB52.0 dB38.3 dB 66.0 dB
2024-05-0764.2 dB05:40:4224.4 dB04:01:29 46.5 dB47.6 dB46.2 dB48.2 dB38.9 dB 52.9 dB
2024-05-0668.1 dB06:36:3925.3 dB04:38:17 45.4 dB46.1 dB44.3 dB48.5 dB38.5 dB 51.7 dB
2024-05-0563.9 dB06:03:0329.4 dB02:58:02 48.1 dB45.8 dB53.1 dB48.4 dB37.0 dB 54.0 dB
2024-05-0472.8 dB14:55:1428.9 dB04:27:11 46.4 dB46.0 dB42.9 dB48.2 dB38.2 dB 52.5 dB
2024-05-0368.8 dB06:15:5323.4 dB04:11:07 48.5 dB48.5 dB47.3 dB51.9 dB41.3 dB 54.4 dB
2024-05-0269.5 dB15:05:0123.4 dB04:33:05 47.6 dB49.4 dB44.1 dB47.6 dB40.0 dB 54.1 dB
2024-05-0162.2 dB02:03:1430.1 dB08:43:18 45.5 dB42.9 dB44.4 dB46.8 dB38.5 dB 51.4 dB
2024-04-3065.5 dB16:53:2127.7 dB04:18:36 50.3 dB44.3 dB54.0 dB49.6 dB40.1 dB 55.6 dB
2024-04-2967.6 dB12:20:1125.8 dB04:26:57 47.5 dB47.8 dB50.2 dB50.6 dB39.0 dB 53.8 dB
2024-04-2864.3 dB08:42:2025.7 dB04:40:41 45.2 dB46.5 dB44.7 dB46.9 dB37.6 dB 51.7 dB
2024-04-2764.7 dB09:13:1525.8 dB01:41:16 49.4 dB51.2 dB50.4 dB46.5 dB37.0 dB 56.0 dB
2024-04-2663.6 dB18:21:0624.8 dB03:35:59 43.1 dB41.5 dB41.4 dB46.2 dB36.5 dB 49.1 dB
2024-04-2563.7 dB12:16:2326.3 dB04:13:56 46.5 dB44.9 dB50.1 dB48.5 dB38.2 dB 52.5 dB
2024-04-2467.2 dB06:55:2225.7 dB03:46:22 47.1 dB46.4 dB41.8 dB50.5 dB37.1 dB 53.1 dB
2024-04-2371.7 dB11:03:1126.0 dB03:04:42 48.6 dB49.6 dB47.5 dB52.3 dB40.6 dB 54.9 dB
2024-04-2266.2 dB09:01:1426.8 dB12:33:50 46.0 dB45.3 dB40.2 dB48.6 dB36.3 dB 52.1 dB
2024-04-2169.0 dB04:51:3327.5 dB14:15:41 51.3 dB47.1 dB41.0 dB51.8 dB35.2 dB 55.0 dB
2024-04-2069.9 dB08:46:3924.8 dB18:29:59 45.2 dB46.6 dB38.8 dB47.4 dB32.1 dB 51.6 dB
2024-04-1966.6 dB07:43:0021.9 dB04:30:28 44.7 dB39.3 dB41.1 dB46.3 dB32.6 dB 50.3 dB

Дневни показатели:

2024-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.