Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-12-060.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.8 dB0.0 dB0.0 dB30.9 dB22.5 dB 0.0 dB
2020-12-0583.7 dB17:30:5320.5 dB06:31:16 44.1 dB47.0 dB28.3 dB45.4 dB24.7 dB 50.9 dB
2020-12-0484.1 dB08:07:5021.2 dB15:36:56 44.4 dB46.7 dB30.3 dB45.4 dB27.5 dB 51.1 dB
2020-12-0387.3 dB04:51:5320.9 dB04:49:06 48.7 dB48.0 dB36.1 dB45.9 dB25.9 dB 54.8 dB
2020-12-0292.7 dB09:24:1920.8 dB00:02:31 56.1 dB56.9 dB60.3 dB52.0 dB24.2 dB 62.4 dB
2020-12-0186.8 dB14:24:4122.3 dB02:30:59 51.6 dB53.6 dB39.1 dB51.6 dB26.2 dB 58.2 dB
2020-11-3082.9 dB09:53:3221.4 dB00:59:09 43.8 dB45.9 dB44.1 dB42.2 dB27.1 dB 50.5 dB
2020-11-2979.1 dB17:33:5720.8 dB05:19:22 45.6 dB46.2 dB41.6 dB42.7 dB28.8 dB 52.0 dB
2020-11-2890.9 dB13:09:3820.8 dB03:21:27 54.4 dB57.4 dB40.0 dB42.9 dB26.6 dB 61.2 dB
2020-11-2781.4 dB14:40:0721.2 dB16:19:55 48.2 dB50.8 dB46.4 dB44.1 dB27.8 dB 55.0 dB
2020-11-2669.1 dB09:40:5519.8 dB00:42:31 42.7 dB43.3 dB45.5 dB44.8 dB25.8 dB 49.0 dB
2020-11-2569.8 dB10:27:2920.3 dB02:49:11 45.6 dB48.2 dB38.3 dB52.1 dB26.6 dB 52.4 dB
2020-11-2477.4 dB14:51:3019.5 dB00:56:05 44.9 dB43.7 dB36.9 dB45.7 dB29.6 dB 50.6 dB
2020-11-2374.9 dB07:30:1518.7 dB02:29:27 43.4 dB45.0 dB37.7 dB46.8 dB23.6 dB 50.1 dB
2020-11-2281.8 dB10:22:5021.8 dB08:42:59 48.4 dB50.1 dB42.0 dB44.4 dB26.8 dB 54.2 dB
2020-11-2185.1 dB18:29:5322.2 dB05:58:17 45.7 dB47.8 dB33.0 dB42.0 dB29.0 dB 53.2 dB
2020-11-2075.4 dB08:49:0028.6 dB10:28:48 42.9 dB44.0 dB35.1 dB45.0 dB33.6 dB 49.6 dB
2020-11-1982.4 dB10:28:1928.0 dB11:16:37 48.9 dB48.9 dB46.2 dB47.8 dB33.3 dB 55.2 dB
2020-11-1881.8 dB12:07:4024.2 dB00:07:11 43.3 dB45.5 dB40.5 dB40.0 dB28.9 dB 50.0 dB
2020-11-1781.6 dB09:51:5820.2 dB00:02:16 45.5 dB46.2 dB34.8 dB43.2 dB30.2 dB 51.8 dB
2020-11-1679.6 dB10:17:2620.2 dB04:29:42 48.7 dB50.8 dB43.2 dB48.9 dB27.4 dB 55.3 dB
2020-11-1595.6 dB08:29:5121.7 dB18:26:21 62.9 dB65.3 dB63.0 dB45.5 dB29.0 dB 69.6 dB
2020-11-1482.7 dB11:28:0420.5 dB04:37:35 48.0 dB49.4 dB51.2 dB41.5 dB25.6 dB 54.5 dB
2020-11-1384.1 dB10:51:0518.6 dB04:05:25 44.9 dB45.5 dB28.5 dB40.4 dB24.5 dB 49.4 dB
2020-11-1285.3 dB12:04:1519.0 dB04:37:34 47.8 dB49.0 dB38.1 dB47.8 dB25.6 dB 53.7 dB
2020-11-1190.8 dB12:47:0123.1 dB00:11:00 54.4 dB54.1 dB60.1 dB45.0 dB25.8 dB 60.7 dB
2020-11-1080.8 dB09:04:2120.6 dB03:23:08 45.9 dB47.2 dB31.2 dB41.2 dB25.6 dB 52.4 dB
2020-11-0986.6 dB09:21:2422.3 dB04:05:54 49.5 dB51.9 dB29.6 dB44.4 dB26.2 dB 56.3 dB
2020-11-0889.0 dB16:51:1025.3 dB00:22:15 55.8 dB58.7 dB40.5 dB44.9 dB27.7 dB 62.6 dB
2020-11-0788.8 dB11:02:0920.8 dB01:08:39 51.0 dB53.2 dB31.8 dB46.5 dB28.3 dB 57.5 dB

Дневни показатели:

2020-12-06  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 30.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.