Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-05-3159.8 dB02:30:5321.9 dB03:47:30 52.2 dB0.0 dB0.0 dB52.5 dB38.1 dB 0.0 dB
2020-05-3085.9 dB14:43:5222.6 dB02:36:55 56.1 dB52.3 dB41.6 dB52.3 dB37.7 dB 61.9 dB
2020-05-2989.1 dB15:43:4020.2 dB03:49:30 55.3 dB57.9 dB45.7 dB50.4 dB38.0 dB 62.3 dB
2020-05-2886.0 dB14:16:3421.4 dB01:39:12 53.9 dB51.0 dB43.6 dB48.8 dB37.2 dB 59.9 dB
2020-05-2786.5 dB09:37:4322.4 dB03:42:29 58.2 dB57.6 dB64.0 dB51.8 dB35.6 dB 64.4 dB
2020-05-2677.7 dB02:20:0421.2 dB04:08:44 44.8 dB41.7 dB46.6 dB47.0 dB36.8 dB 50.6 dB
2020-05-2568.3 dB14:07:1122.1 dB03:48:06 42.9 dB41.5 dB45.2 dB43.5 dB35.7 dB 48.6 dB
2020-05-2472.7 dB07:59:3222.3 dB03:25:26 49.2 dB44.1 dB55.7 dB47.5 dB37.0 dB 55.1 dB
2020-05-2377.1 dB14:19:0920.8 dB03:12:08 46.4 dB43.1 dB42.6 dB44.5 dB35.2 dB 48.8 dB
2020-05-2272.0 dB06:41:1522.7 dB04:17:35 43.4 dB41.3 dB47.9 dB44.3 dB34.2 dB 49.3 dB
2020-05-2176.1 dB01:50:4228.1 dB03:11:57 46.5 dB43.9 dB43.2 dB45.1 dB36.9 dB 52.5 dB
2020-05-2071.6 dB00:05:1024.2 dB04:27:30 44.1 dB41.9 dB45.8 dB44.7 dB38.0 dB 50.1 dB
2020-05-1990.4 dB18:24:5726.6 dB03:52:34 56.1 dB53.9 dB61.9 dB51.6 dB38.7 dB 62.1 dB
2020-05-1871.3 dB17:45:0126.6 dB03:58:52 51.7 dB43.8 dB49.7 dB45.8 dB38.5 dB 51.4 dB
2020-05-1779.9 dB16:28:5026.6 dB04:12:28 48.0 dB49.2 dB50.4 dB45.4 dB38.4 dB 54.4 dB
2020-05-1680.3 dB08:31:4128.4 dB04:21:54 44.7 dB45.3 dB41.6 dB43.8 dB37.1 dB 51.1 dB
2020-05-1584.6 dB07:55:0829.6 dB03:51:48 54.9 dB57.4 dB52.9 dB46.5 dB37.5 dB 61.7 dB
2020-05-1463.3 dB18:09:3524.7 dB04:37:46 43.3 dB43.1 dB46.9 dB45.6 dB36.1 dB 49.5 dB
2020-05-1374.0 dB16:25:2725.9 dB04:33:49 50.5 dB50.6 dB50.2 dB51.9 dB37.4 dB 56.8 dB
2020-05-1281.2 dB00:44:0729.8 dB00:54:29 49.2 dB48.5 dB46.4 dB48.3 dB37.9 dB 55.5 dB
2020-05-1182.7 dB17:57:1028.1 dB03:36:05 51.2 dB53.4 dB44.9 dB50.0 dB36.7 dB 57.9 dB
2020-05-1078.8 dB00:08:3023.9 dB04:03:14 47.2 dB46.3 dB47.2 dB48.2 dB36.2 dB 53.4 dB
2020-05-0967.3 dB09:14:0324.8 dB03:23:54 51.0 dB45.1 dB57.4 dB46.0 dB36.2 dB 56.0 dB
2020-05-0882.4 dB08:49:2025.3 dB04:07:23 46.3 dB47.5 dB48.1 dB46.9 dB37.2 dB 52.8 dB
2020-05-0772.0 dB13:07:4524.6 dB02:33:48 50.0 dB49.9 dB54.5 dB52.4 dB37.5 dB 56.2 dB
2020-05-0685.1 dB15:55:1925.2 dB04:18:51 49.8 dB51.3 dB51.5 dB48.4 dB37.2 dB 56.2 dB
2020-05-0576.3 dB05:42:3620.8 dB04:47:37 44.1 dB43.6 dB45.7 dB46.2 dB34.7 dB 50.2 dB
2020-05-0472.8 dB06:55:3621.3 dB04:51:47 46.3 dB46.0 dB49.4 dB48.3 dB37.1 dB 52.3 dB
2020-05-0389.6 dB09:55:4823.1 dB03:35:27 50.7 dB53.4 dB42.4 dB49.5 dB37.2 dB 57.4 dB
2020-05-0289.4 dB17:04:0522.9 dB04:21:43 47.8 dB50.3 dB42.0 dB47.3 dB36.6 dB 54.6 dB

Дневни показатели:

2020-05-31  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 59.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 52.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.