Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-04-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 34.1 dB0.0 dB0.0 dB36.3 dB30.6 dB 0.0 dB
2021-04-2278.4 dB12:55:3326.0 dB00:34:26 44.1 dB46.4 dB39.8 dB45.9 dB30.2 dB 50.8 dB
2021-04-2188.5 dB17:37:2926.7 dB01:24:43 51.4 dB54.3 dB44.4 dB49.3 dB32.9 dB 58.2 dB
2021-04-2083.8 dB08:19:2125.4 dB05:14:48 46.8 dB46.5 dB43.2 dB45.4 dB34.6 dB 51.5 dB
2021-04-1976.5 dB14:53:3326.5 dB01:53:42 46.8 dB48.4 dB46.5 dB47.5 dB32.0 dB 53.3 dB
2021-04-1878.8 dB17:42:2324.8 dB03:35:01 50.1 dB52.2 dB41.5 dB51.9 dB33.9 dB 56.8 dB
2021-04-1785.6 dB17:58:1427.9 dB00:20:37 50.8 dB51.4 dB55.3 dB46.2 dB32.8 dB 57.2 dB
2021-04-1672.3 dB15:31:0325.3 dB02:12:35 44.3 dB46.4 dB42.4 dB45.0 dB31.2 dB 51.0 dB
2021-04-1589.0 dB08:37:5526.4 dB15:51:34 57.8 dB59.6 dB60.4 dB48.7 dB31.5 dB 64.4 dB
2021-04-1485.7 dB15:29:5227.7 dB03:50:49 52.7 dB54.1 dB55.8 dB48.8 dB32.2 dB 59.2 dB
2021-04-1390.9 dB14:10:1526.7 dB14:32:15 60.1 dB60.3 dB59.0 dB65.4 dB33.6 dB 66.4 dB
2021-04-1286.8 dB12:24:2924.9 dB15:52:57 55.0 dB57.1 dB42.8 dB51.0 dB30.1 dB 61.7 dB
2021-04-1183.8 dB08:42:3725.9 dB18:25:13 47.9 dB50.0 dB39.7 dB46.0 dB31.2 dB 54.3 dB
2021-04-1079.9 dB13:52:3723.6 dB17:29:31 44.8 dB42.9 dB51.1 dB42.6 dB29.4 dB 50.8 dB
2021-04-0982.3 dB18:29:0125.5 dB15:09:16 50.5 dB52.0 dB53.5 dB47.3 dB31.5 dB 57.0 dB
2021-04-0872.8 dB15:13:5028.5 dB02:24:05 41.1 dB42.1 dB39.2 dB43.5 dB33.0 dB 47.1 dB
2021-04-0787.7 dB17:07:3326.6 dB04:13:37 50.9 dB50.1 dB53.8 dB48.2 dB31.0 dB 56.0 dB
2021-04-0688.2 dB13:27:1827.1 dB04:01:35 50.4 dB52.6 dB40.0 dB47.5 dB30.6 dB 57.1 dB
2021-04-0582.7 dB09:38:1125.7 dB17:35:52 49.5 dB52.0 dB41.9 dB50.9 dB33.2 dB 56.3 dB
2021-04-0472.2 dB12:23:1022.9 dB03:54:26 53.4 dB41.1 dB44.3 dB48.8 dB30.1 dB 59.1 dB
2021-04-0383.0 dB10:57:1928.2 dB02:19:29 52.9 dB55.8 dB41.1 dB47.1 dB35.3 dB 59.7 dB
2021-04-0292.7 dB10:54:5326.7 dB00:06:03 63.3 dB66.4 dB40.6 dB45.9 dB33.8 dB 70.2 dB
2021-04-0181.1 dB14:19:3323.3 dB04:16:52 47.8 dB50.4 dB43.2 dB47.7 dB29.4 dB 54.5 dB
2021-03-3171.7 dB06:51:5027.8 dB00:00:14 48.0 dB46.9 dB53.3 dB47.5 dB29.5 dB 54.2 dB
2021-03-3077.7 dB13:46:2726.1 dB01:22:46 49.9 dB52.6 dB36.7 dB46.8 dB30.2 dB 56.6 dB
2021-03-2988.8 dB17:18:2224.4 dB16:04:46 49.7 dB48.1 dB56.0 dB43.4 dB29.4 dB 56.0 dB
2021-03-2878.6 dB10:52:1324.4 dB14:15:14 56.6 dB56.4 dB59.6 dB63.5 dB31.8 dB 62.2 dB
2021-03-2775.8 dB18:07:3023.6 dB14:44:31 46.8 dB47.8 dB32.0 dB44.2 dB28.6 dB 53.3 dB
2021-03-2688.6 dB17:20:4621.7 dB16:09:11 53.2 dB50.7 dB57.2 dB44.5 dB28.5 dB 59.2 dB
2021-03-2585.8 dB09:15:4726.1 dB17:33:55 53.2 dB56.2 dB30.6 dB43.0 dB30.4 dB 60.2 dB

Дневни показатели:

2021-04-23  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 34.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 36.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305