Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-02-2794.7 dB09:48:0628.6 dB15:31:12 56.8 dB58.9 dB0.0 dB53.8 dB38.9 dB 66.2 dB
2020-02-2674.7 dB08:27:0224.5 dB00:37:05 47.0 dB48.7 dB42.7 dB50.4 dB30.4 dB 53.5 dB
2020-02-2588.9 dB04:36:2320.4 dB01:32:36 48.7 dB47.9 dB35.8 dB46.5 dB24.9 dB 54.9 dB
2020-02-2478.8 dB00:32:5923.7 dB00:00:33 45.0 dB45.9 dB35.1 dB49.2 dB27.8 dB 51.4 dB
2020-02-2382.5 dB01:47:3420.9 dB03:51:15 48.7 dB44.0 dB27.4 dB45.5 dB24.9 dB 54.6 dB
2020-02-2277.0 dB10:24:4021.2 dB03:08:10 46.9 dB48.1 dB49.8 dB50.4 dB24.4 dB 53.5 dB
2020-02-2182.7 dB01:38:5725.0 dB01:21:14 50.3 dB46.4 dB46.9 dB51.4 dB27.6 dB 56.0 dB
2020-02-2093.7 dB12:08:4522.7 dB03:25:43 66.7 dB68.6 dB68.6 dB54.8 dB28.9 dB 73.3 dB
2020-02-1967.3 dB14:38:4123.0 dB01:06:12 46.0 dB44.6 dB52.0 dB48.9 dB27.3 dB 52.1 dB
2020-02-1876.9 dB13:56:4722.3 dB04:29:33 44.5 dB45.5 dB43.2 dB48.4 dB26.5 dB 50.6 dB
2020-02-1774.6 dB13:58:1622.0 dB02:06:14 47.0 dB43.7 dB29.8 dB48.5 dB25.9 dB 51.8 dB
2020-02-1680.0 dB12:23:5323.4 dB01:25:49 50.6 dB50.6 dB46.7 dB49.1 dB27.1 dB 56.9 dB
2020-02-1590.6 dB09:48:5121.9 dB00:02:42 57.5 dB60.5 dB46.3 dB48.7 dB25.8 dB 64.4 dB
2020-02-1473.0 dB00:05:5422.7 dB18:25:42 43.7 dB44.3 dB35.3 dB46.9 dB26.7 dB 49.9 dB
2020-02-1389.0 dB10:59:2421.7 dB03:57:14 51.9 dB54.7 dB44.3 dB50.6 dB26.9 dB 58.7 dB
2020-02-1270.5 dB09:00:4621.0 dB02:38:40 42.9 dB44.5 dB32.8 dB47.9 dB26.0 dB 49.4 dB
2020-02-1190.7 dB08:26:1526.2 dB01:29:32 56.8 dB59.9 dB29.7 dB46.6 dB27.9 dB 63.7 dB
2020-02-1070.8 dB15:07:1722.2 dB01:02:15 42.7 dB44.5 dB41.1 dB47.5 dB26.3 dB 49.4 dB
2020-02-0978.7 dB16:23:0519.9 dB05:01:42 48.0 dB43.3 dB26.9 dB43.6 dB23.1 dB 47.6 dB
2020-02-0865.2 dB07:01:3919.6 dB03:34:17 40.8 dB40.9 dB39.4 dB44.7 dB22.6 dB 48.8 dB
2020-02-0788.7 dB00:36:5120.4 dB03:48:47 47.9 dB40.1 dB36.4 dB42.7 dB23.4 dB 53.7 dB
2020-02-0681.7 dB13:24:0223.8 dB00:29:58 51.5 dB49.6 dB33.7 dB46.9 dB29.1 dB 57.6 dB
2020-02-0589.2 dB11:37:0120.9 dB04:16:44 53.1 dB56.1 dB29.4 dB54.9 dB27.8 dB 62.3 dB
2020-02-0478.4 dB13:57:3919.6 dB04:34:41 45.0 dB46.2 dB44.6 dB48.7 dB23.3 dB 51.4 dB
2020-02-0382.1 dB16:24:2221.1 dB04:55:29 55.2 dB46.9 dB38.9 dB48.3 dB26.0 dB 61.0 dB
2020-02-0271.6 dB08:20:2022.1 dB00:00:41 42.8 dB44.3 dB38.6 dB47.8 dB26.2 dB 49.3 dB
2020-02-0184.8 dB08:05:3319.8 dB03:52:29 46.1 dB48.8 dB27.3 dB49.8 dB24.1 dB 53.0 dB
2020-01-3176.5 dB17:41:0220.0 dB02:19:15 44.0 dB44.3 dB43.3 dB45.1 dB26.1 dB 53.4 dB
2020-01-3078.0 dB13:58:2219.0 dB01:39:25 43.8 dB44.2 dB38.8 dB46.3 dB24.9 dB 49.1 dB
2020-01-29100.3 dB08:35:2720.3 dB03:18:18 62.8 dB63.7 dB34.7 dB47.2 dB26.6 dB 69.3 dB

Дневни показатели:

2020-02-27  L24 = 66.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 58.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 94.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 53.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.