Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-2265.7 dB10:52:2519.9 dB04:13:48 53.3 dB50.5 dB0.0 dB57.6 dB25.8 dB 62.7 dB
2024-06-2166.8 dB16:36:1420.2 dB04:12:36 41.6 dB40.7 dB44.2 dB46.5 dB30.6 dB 47.3 dB
2024-06-2064.6 dB10:35:4721.0 dB04:05:54 51.4 dB51.8 dB52.3 dB49.1 dB28.8 dB 57.7 dB
2024-06-1972.6 dB05:44:1019.8 dB04:44:04 47.0 dB44.4 dB53.4 dB46.1 dB29.8 dB 52.9 dB
2024-06-1863.6 dB08:24:3322.4 dB00:42:57 53.8 dB56.8 dB40.9 dB61.7 dB32.4 dB 60.7 dB
2024-06-1764.0 dB04:29:0919.9 dB04:32:58 48.9 dB49.9 dB42.3 dB45.7 dB29.7 dB 55.3 dB
2024-06-1664.6 dB07:02:2119.5 dB04:22:35 49.9 dB52.5 dB45.0 dB47.9 dB26.9 dB 56.6 dB
2024-06-1569.0 dB05:30:4220.7 dB04:12:01 56.8 dB50.8 dB41.6 dB65.6 dB32.9 dB 62.6 dB
2024-06-1489.5 dB13:50:0124.3 dB04:53:03 56.6 dB59.0 dB42.2 dB62.5 dB33.7 dB 63.3 dB
2024-06-1367.7 dB13:22:0220.3 dB04:08:57 51.9 dB53.8 dB47.0 dB55.1 dB31.0 dB 58.5 dB
2024-06-1273.0 dB14:41:0520.4 dB03:53:32 51.3 dB54.1 dB44.1 dB53.1 dB32.0 dB 58.1 dB
2024-06-1168.7 dB13:04:5020.0 dB04:09:43 45.4 dB47.1 dB45.0 dB45.6 dB32.8 dB 52.0 dB
2024-06-1063.5 dB02:12:0520.2 dB04:27:32 49.8 dB50.4 dB49.0 dB45.7 dB28.5 dB 56.2 dB
2024-06-0968.9 dB08:59:3123.1 dB04:34:36 52.9 dB54.7 dB40.2 dB60.9 dB32.8 dB 59.3 dB
2024-06-0863.8 dB10:00:2620.6 dB03:34:13 47.9 dB49.9 dB45.1 dB47.8 dB30.8 dB 54.5 dB
2024-06-0765.8 dB07:48:5521.8 dB04:06:26 50.0 dB52.5 dB46.3 dB48.3 dB32.2 dB 56.7 dB
2024-06-0665.4 dB11:27:3122.5 dB04:23:05 54.2 dB57.0 dB46.6 dB62.0 dB38.3 dB 61.0 dB
2024-06-0563.9 dB12:05:5620.9 dB04:14:30 50.1 dB51.5 dB49.6 dB49.7 dB32.9 dB 56.4 dB
2024-06-0470.4 dB08:37:4621.3 dB04:26:56 55.5 dB52.6 dB62.5 dB51.4 dB33.3 dB 61.5 dB
2024-06-0367.2 dB15:45:1920.7 dB02:43:30 44.1 dB45.1 dB40.9 dB43.8 dB32.2 dB 50.5 dB
2024-06-0279.6 dB13:33:2924.4 dB02:07:53 51.9 dB54.7 dB42.9 dB53.6 dB32.1 dB 58.7 dB
2024-06-0176.2 dB17:52:0622.9 dB03:38:41 54.0 dB56.6 dB43.3 dB62.2 dB30.6 dB 60.8 dB
2024-05-3168.7 dB18:14:4123.6 dB04:33:48 43.1 dB43.4 dB44.9 dB44.1 dB29.1 dB 49.4 dB
2024-05-3067.4 dB15:22:1927.3 dB11:29:10 51.9 dB54.7 dB40.3 dB48.5 dB30.9 dB 58.6 dB
2024-05-2980.5 dB10:16:1220.4 dB03:36:59 58.1 dB61.0 dB43.8 dB63.3 dB25.9 dB 64.9 dB
2024-05-2876.0 dB07:22:3322.4 dB03:41:20 55.2 dB58.2 dB46.5 dB63.0 dB27.4 dB 62.1 dB
2024-05-2777.5 dB11:11:5421.3 dB03:45:40 54.0 dB57.0 dB39.9 dB62.7 dB27.6 dB 60.9 dB
2024-05-2677.6 dB08:21:5221.4 dB04:06:11 52.4 dB53.0 dB37.6 dB50.8 dB29.1 dB 58.8 dB
2024-05-2595.9 dB16:02:4723.1 dB04:10:52 58.6 dB61.5 dB47.8 dB54.7 dB30.7 dB 65.4 dB
2024-05-2471.7 dB12:50:1823.9 dB03:10:28 52.2 dB50.2 dB42.4 dB50.2 dB28.8 dB 58.3 dB

Дневни показатели:

2024-06-22  L24 = 62.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 53.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 50.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 65.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 57.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.