Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0182.8 dB13:24:1120.9 dB02:54:43 48.0 dB49.9 dB0.0 dB49.9 dB23.8 dB 57.4 dB
2020-03-3177.3 dB08:55:1622.7 dB01:45:20 45.4 dB47.0 dB46.5 dB49.0 dB26.7 dB 51.9 dB
2020-03-3085.7 dB09:26:4923.1 dB02:18:34 48.6 dB48.6 dB43.9 dB49.5 dB27.9 dB 53.2 dB
2020-03-2986.8 dB17:16:3121.1 dB05:16:18 48.1 dB50.7 dB35.9 dB47.4 dB25.4 dB 54.9 dB
2020-03-2882.4 dB08:08:1623.3 dB16:15:17 50.2 dB51.1 dB29.3 dB49.8 dB26.0 dB 56.6 dB
2020-03-2788.5 dB08:46:3024.7 dB00:35:08 52.7 dB53.2 dB30.8 dB51.6 dB29.1 dB 59.2 dB
2020-03-2688.8 dB13:21:4727.0 dB01:23:01 55.4 dB56.8 dB32.5 dB52.5 dB32.5 dB 61.6 dB
2020-03-2576.9 dB04:28:3525.9 dB03:17:09 56.3 dB48.4 dB38.5 dB51.6 dB31.8 dB 53.4 dB
2020-03-2471.4 dB15:05:0024.2 dB05:39:21 44.9 dB47.5 dB33.6 dB49.0 dB29.2 dB 52.8 dB
2020-03-2389.0 dB01:37:1320.8 dB03:18:32 50.8 dB48.1 dB36.9 dB50.4 dB25.1 dB 56.8 dB
2020-03-2276.5 dB07:49:5322.5 dB04:35:49 49.6 dB46.7 dB43.1 dB48.4 dB26.8 dB 54.9 dB
2020-03-2180.6 dB01:18:2721.2 dB01:43:38 45.8 dB44.3 dB38.6 dB47.6 dB26.3 dB 51.9 dB
2020-03-2088.9 dB00:49:1721.9 dB04:23:03 55.7 dB47.8 dB47.9 dB49.8 dB26.5 dB 57.7 dB
2020-03-1985.5 dB03:58:0122.2 dB01:54:31 49.7 dB48.7 dB32.5 dB50.6 dB28.1 dB 55.7 dB
2020-03-1876.4 dB16:18:4621.7 dB04:26:09 48.6 dB47.3 dB54.6 dB49.4 dB26.5 dB 54.7 dB
2020-03-1786.9 dB02:13:1620.7 dB15:17:51 49.3 dB45.8 dB29.9 dB47.4 dB24.9 dB 55.2 dB
2020-03-1685.5 dB11:47:1425.6 dB01:05:00 51.3 dB53.2 dB44.6 dB54.0 dB30.5 dB 58.0 dB
2020-03-1591.4 dB12:56:2720.5 dB01:16:51 60.2 dB63.1 dB30.4 dB54.2 dB25.4 dB 67.0 dB
2020-03-1489.8 dB00:00:1122.5 dB01:58:17 52.1 dB52.0 dB35.6 dB50.5 dB27.2 dB 57.7 dB
2020-03-1372.6 dB16:38:0122.4 dB01:48:21 46.6 dB45.0 dB45.9 dB48.5 dB27.7 dB 50.6 dB
2020-03-1276.6 dB14:26:0722.3 dB00:36:50 50.9 dB45.3 dB57.8 dB49.6 dB26.7 dB 56.7 dB
2020-03-1178.8 dB18:17:5920.3 dB01:47:18 47.0 dB46.0 dB52.2 dB48.4 dB24.1 dB 53.3 dB
2020-03-1087.3 dB13:02:1321.3 dB04:24:31 52.8 dB54.1 dB56.0 dB48.8 dB25.7 dB 59.4 dB
2020-03-0974.6 dB05:16:4021.5 dB03:07:31 49.8 dB46.1 dB49.5 dB47.7 dB25.9 dB 54.3 dB
2020-03-0872.2 dB08:40:2522.2 dB04:12:49 46.6 dB48.8 dB32.4 dB50.9 dB27.0 dB 53.4 dB
2020-03-0783.0 dB13:41:4622.8 dB04:34:36 50.7 dB53.5 dB32.4 dB50.3 dB26.6 dB 57.6 dB
2020-03-0688.7 dB14:15:0321.4 dB01:32:24 47.2 dB49.4 dB35.3 dB48.7 dB24.6 dB 53.7 dB
2020-03-0576.3 dB15:35:4623.5 dB01:40:18 46.1 dB48.2 dB31.1 dB50.8 dB29.2 dB 52.8 dB
2020-03-0477.3 dB10:45:3223.9 dB01:27:31 46.4 dB47.9 dB39.6 dB48.9 dB34.2 dB 52.9 dB
2020-03-0376.5 dB11:48:4122.2 dB01:24:25 50.4 dB49.2 dB48.6 dB50.5 dB29.4 dB 54.2 dB

Дневни показатели:

2020-04-01  L24 = 57.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 82.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 20.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 49.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 23.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.