Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 31.5 dB0.0 dB0.0 dB35.4 dB26.4 dB 0.0 dB
2020-07-1169.3 dB07:32:2220.5 dB04:46:17 41.5 dB40.7 dB45.3 dB43.6 dB25.6 dB 47.6 dB
2020-07-1069.0 dB18:29:2719.9 dB02:46:30 45.9 dB41.9 dB52.6 dB44.9 dB25.5 dB 51.8 dB
2020-07-0974.0 dB04:30:3819.6 dB04:26:44 45.9 dB41.7 dB45.1 dB46.8 dB25.6 dB 52.6 dB
2020-07-0864.0 dB06:18:5720.8 dB04:54:17 41.0 dB40.5 dB43.4 dB44.3 dB24.6 dB 55.5 dB
2020-07-0782.0 dB06:20:5920.9 dB04:41:34 45.3 dB43.6 dB48.6 dB46.5 dB30.1 dB 51.0 dB
2020-07-0677.2 dB06:11:5121.6 dB04:03:02 42.7 dB43.0 dB44.9 dB44.8 dB29.1 dB 49.0 dB
2020-07-0579.4 dB06:11:1420.5 dB04:28:54 46.3 dB45.8 dB46.2 dB49.3 dB27.9 dB 52.4 dB
2020-07-0489.4 dB06:31:2720.1 dB04:07:33 46.8 dB37.9 dB48.3 dB47.8 dB29.4 dB 52.3 dB
2020-07-0376.4 dB06:17:4320.3 dB04:32:25 45.4 dB40.6 dB46.2 dB47.2 dB30.3 dB 51.8 dB
2020-07-0275.7 dB06:21:2621.6 dB04:50:18 47.2 dB40.0 dB52.7 dB48.9 dB30.4 dB 52.7 dB
2020-07-0174.5 dB06:25:1222.5 dB02:39:36 44.9 dB35.6 dB49.0 dB45.0 dB29.2 dB 50.8 dB
2020-06-3076.1 dB06:00:4021.6 dB04:02:19 51.6 dB44.1 dB56.5 dB50.5 dB26.1 dB 57.4 dB
2020-06-2973.6 dB01:09:2520.3 dB02:46:21 53.7 dB37.1 dB61.6 dB47.8 dB25.9 dB 60.0 dB
2020-06-2882.2 dB06:14:4320.6 dB04:24:49 52.9 dB47.0 dB47.8 dB47.8 dB27.1 dB 58.7 dB
2020-06-2778.9 dB05:28:5421.8 dB04:06:35 49.1 dB39.0 dB51.7 dB44.5 dB27.3 dB 54.8 dB
2020-06-2684.1 dB06:17:4222.1 dB04:09:23 44.1 dB41.5 dB42.9 dB44.4 dB32.3 dB 50.0 dB
2020-06-2582.2 dB18:17:5521.7 dB04:17:47 51.0 dB44.8 dB50.3 dB44.1 dB29.7 dB 56.9 dB
2020-06-2490.2 dB06:00:1222.2 dB02:45:40 58.0 dB46.8 dB48.9 dB44.9 dB25.6 dB 63.6 dB
2020-06-2381.2 dB18:09:3621.1 dB02:51:01 56.0 dB47.4 dB42.3 dB46.0 dB24.7 dB 61.7 dB
2020-06-2279.4 dB08:34:5821.1 dB03:26:24 55.6 dB49.5 dB45.0 dB44.5 dB25.3 dB 55.0 dB
2020-06-2184.0 dB06:20:0621.1 dB03:54:38 51.8 dB45.0 dB55.0 dB46.2 dB26.8 dB 57.5 dB
2020-06-2096.8 dB15:07:3721.9 dB03:34:44 54.9 dB57.9 dB43.6 dB51.9 dB27.3 dB 61.8 dB
2020-06-1985.1 dB05:57:1021.9 dB04:18:05 50.5 dB49.4 dB42.2 dB46.9 dB27.2 dB 57.0 dB
2020-06-1882.8 dB15:16:5822.6 dB02:57:40 44.7 dB46.5 dB40.8 dB43.8 dB27.5 dB 53.8 dB
2020-06-1782.4 dB06:35:0122.5 dB02:02:43 44.9 dB42.9 dB42.5 dB46.2 dB25.4 dB 50.9 dB
2020-06-1696.8 dB17:02:4222.4 dB03:38:26 63.1 dB66.2 dB48.1 dB54.3 dB27.6 dB 70.0 dB
2020-06-1583.2 dB07:43:4822.5 dB03:18:22 50.6 dB51.6 dB54.0 dB49.0 dB27.7 dB 57.1 dB
2020-06-1486.3 dB17:57:5321.3 dB01:32:15 47.3 dB50.0 dB40.5 dB46.3 dB25.6 dB 54.2 dB
2020-06-1386.5 dB10:48:1820.3 dB02:27:32 49.8 dB52.6 dB42.9 dB45.4 dB25.0 dB 56.6 dB

Дневни показатели:

2020-07-12  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 31.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 35.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 26.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.