Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-01-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 40.0 dB0.0 dB0.0 dB43.9 dB33.4 dB 0.0 dB
2021-01-2479.5 dB13:56:0724.8 dB06:37:09 54.4 dB57.3 dB31.7 dB47.9 dB28.6 dB 61.2 dB
2021-01-2384.3 dB18:07:1025.6 dB02:56:48 45.3 dB46.3 dB48.5 dB45.2 dB30.9 dB 51.7 dB
2021-01-2291.2 dB06:17:5125.7 dB16:26:13 55.6 dB47.6 dB39.4 dB45.5 dB31.9 dB 61.4 dB
2021-01-2176.0 dB16:25:4325.1 dB01:56:29 41.2 dB43.4 dB37.7 dB41.9 dB28.2 dB 47.6 dB
2021-01-2082.1 dB06:42:5423.7 dB11:52:31 44.5 dB43.1 dB33.5 dB40.7 dB29.3 dB 50.6 dB
2021-01-1987.2 dB16:18:0221.2 dB14:25:18 46.3 dB49.1 dB34.1 dB41.8 dB27.2 dB 53.1 dB
2021-01-1890.4 dB15:33:2021.2 dB15:24:16 51.0 dB52.6 dB41.0 dB43.1 dB25.1 dB 57.5 dB
2021-01-1772.5 dB15:12:0622.6 dB01:31:03 35.8 dB38.6 dB25.7 dB34.2 dB24.9 dB 42.6 dB
2021-01-1687.0 dB16:52:0525.7 dB05:18:26 49.4 dB52.1 dB45.0 dB37.2 dB28.0 dB 56.2 dB
2021-01-1587.6 dB08:41:0424.4 dB15:31:53 51.0 dB53.7 dB40.9 dB42.5 dB28.9 dB 57.8 dB
2021-01-1486.5 dB06:50:2824.1 dB11:03:37 53.7 dB55.8 dB47.2 dB46.8 dB28.9 dB 60.6 dB
2021-01-1383.4 dB08:20:2429.2 dB15:38:41 43.8 dB46.5 dB34.2 dB39.9 dB32.9 dB 50.5 dB
2021-01-1265.5 dB15:12:4337.4 dB18:22:03 45.6 dB46.4 dB37.5 dB49.0 dB37.0 dB 52.0 dB
2021-01-1186.7 dB14:26:4925.8 dB05:43:35 49.9 dB50.4 dB54.5 dB43.1 dB28.8 dB 56.3 dB
2021-01-1088.1 dB12:21:2425.9 dB06:45:52 49.4 dB52.1 dB33.2 dB41.6 dB29.1 dB 56.2 dB
2021-01-0963.6 dB16:52:2923.2 dB04:12:37 45.2 dB43.8 dB51.1 dB44.7 dB30.1 dB 51.3 dB
2021-01-0891.2 dB15:41:5225.8 dB00:17:42 59.5 dB58.9 dB40.3 dB44.9 dB32.6 dB 65.7 dB
2021-01-0782.8 dB13:12:3923.2 dB06:21:42 46.5 dB48.1 dB31.4 dB40.9 dB27.5 dB 53.2 dB
2021-01-0686.2 dB01:07:1924.9 dB17:38:22 51.9 dB46.4 dB41.1 dB45.3 dB27.8 dB 57.9 dB
2021-01-05113.0 dB16:47:5723.9 dB12:29:15 66.7 dB69.7 dB54.4 dB47.3 dB30.0 dB 73.5 dB
2021-01-0480.7 dB11:42:0324.5 dB14:59:53 48.2 dB43.5 dB55.3 dB45.5 dB29.1 dB 57.5 dB
2021-01-0381.0 dB12:31:4122.6 dB04:49:45 43.6 dB46.5 dB33.1 dB40.4 dB26.3 dB 50.6 dB
2021-01-0286.0 dB05:23:1823.6 dB13:37:07 47.6 dB44.5 dB30.5 dB45.0 dB27.9 dB 52.7 dB
2021-01-0180.0 dB00:00:3721.5 dB12:51:07 51.8 dB50.1 dB57.3 dB45.4 dB26.3 dB 57.9 dB
2020-12-3181.3 dB11:11:3623.4 dB17:51:10 46.8 dB44.8 dB36.0 dB43.0 dB31.2 dB 52.8 dB
2020-12-3088.5 dB10:51:0723.7 dB03:01:16 49.4 dB52.3 dB43.5 dB44.9 dB29.3 dB 56.2 dB
2020-12-2983.8 dB04:10:1024.9 dB16:05:12 52.9 dB47.8 dB37.8 dB44.8 dB33.3 dB 58.8 dB
2020-12-2891.1 dB16:54:1926.7 dB12:37:52 52.8 dB55.6 dB35.4 dB48.8 dB32.8 dB 59.6 dB
2020-12-2788.9 dB14:20:5224.8 dB16:16:57 54.8 dB57.8 dB43.7 dB44.4 dB30.3 dB 61.7 dB

Дневни показатели:

2021-01-25  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 43.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.