Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-2873.2 dB01:49:5121.7 dB01:02:33 44.9 dB43.0 dB0.0 dB44.9 dB28.4 dB 54.3 dB
2020-09-2781.5 dB03:28:2819.1 dB06:19:00 46.8 dB43.3 dB39.4 dB43.2 dB30.7 dB 53.7 dB
2020-09-2689.2 dB04:57:4821.9 dB06:31:38 55.4 dB53.3 dB58.1 dB54.6 dB31.9 dB 61.5 dB
2020-09-2594.1 dB16:46:0221.3 dB04:02:57 60.4 dB62.5 dB61.3 dB64.3 dB26.6 dB 67.1 dB
2020-09-2476.7 dB16:42:2322.7 dB03:54:36 52.4 dB55.2 dB42.4 dB48.7 dB27.6 dB 59.2 dB
2020-09-2381.5 dB08:22:0819.6 dB05:06:09 49.1 dB45.9 dB53.7 dB45.1 dB26.5 dB 55.0 dB
2020-09-2281.5 dB02:58:2719.8 dB04:00:10 52.7 dB53.7 dB47.2 dB48.7 dB27.3 dB 59.0 dB
2020-09-2183.8 dB06:37:4720.4 dB04:13:43 51.5 dB53.3 dB47.0 dB49.3 dB30.2 dB 58.0 dB
2020-09-2081.0 dB05:03:3221.2 dB06:29:50 53.1 dB49.5 dB53.7 dB51.0 dB29.1 dB 59.1 dB
2020-09-1984.2 dB00:18:0023.9 dB07:31:01 57.2 dB57.0 dB49.1 dB62.7 dB32.6 dB 63.2 dB
2020-09-1883.1 dB03:05:5120.8 dB05:41:23 53.9 dB53.6 dB44.9 dB58.1 dB29.6 dB 59.7 dB
2020-09-1787.1 dB17:19:1120.1 dB04:32:01 64.8 dB67.6 dB56.9 dB64.4 dB27.4 dB 71.6 dB
2020-09-1680.3 dB17:18:3323.8 dB04:41:55 57.0 dB59.5 dB52.4 dB57.5 dB31.6 dB 63.7 dB
2020-09-1588.1 dB01:17:5127.9 dB05:26:41 51.6 dB44.4 dB48.7 dB46.9 dB37.4 dB 57.4 dB
2020-09-1483.6 dB16:31:3823.4 dB06:26:52 58.2 dB61.6 dB44.6 dB52.7 dB34.2 dB 65.2 dB
2020-09-1391.7 dB17:08:1423.6 dB06:08:36 53.9 dB54.3 dB52.4 dB55.4 dB34.0 dB 60.3 dB
2020-09-1285.9 dB00:39:2022.9 dB06:43:49 50.6 dB50.4 dB43.7 dB45.0 dB30.3 dB 56.8 dB
2020-09-1179.2 dB07:35:3222.9 dB06:21:36 50.3 dB48.1 dB56.5 dB51.1 dB29.4 dB 56.3 dB
2020-09-1082.0 dB13:10:3420.8 dB05:46:56 51.5 dB50.2 dB55.4 dB47.9 dB28.5 dB 57.6 dB
2020-09-0981.1 dB07:35:2522.2 dB06:00:59 48.6 dB44.5 dB46.0 dB44.7 dB31.5 dB 51.5 dB
2020-09-0876.7 dB07:38:5021.7 dB05:38:19 48.6 dB49.1 dB49.7 dB50.3 dB30.6 dB 54.8 dB
2020-09-0779.7 dB18:11:3422.3 dB14:17:36 48.2 dB45.5 dB54.7 dB46.9 dB26.6 dB 54.1 dB
2020-09-0682.9 dB18:16:3321.1 dB05:22:56 44.6 dB44.7 dB47.0 dB46.2 dB26.6 dB 50.8 dB
2020-09-0587.3 dB07:40:4021.2 dB04:46:55 53.7 dB52.6 dB54.1 dB50.8 dB29.0 dB 59.9 dB
2020-09-0486.5 dB02:24:4426.1 dB06:39:58 50.1 dB44.3 dB52.2 dB47.4 dB36.1 dB 55.2 dB
2020-09-0376.9 dB08:14:4422.6 dB06:00:31 55.1 dB56.1 dB59.3 dB61.4 dB28.9 dB 61.6 dB
2020-09-0280.8 dB00:19:0623.2 dB13:09:11 51.9 dB50.4 dB54.7 dB52.5 dB31.3 dB 57.5 dB
2020-09-0183.0 dB00:26:3721.1 dB06:01:53 56.2 dB53.3 dB56.9 dB62.4 dB30.8 dB 62.2 dB
2020-08-3183.1 dB00:29:1823.4 dB15:37:13 54.9 dB53.1 dB58.5 dB58.8 dB31.9 dB 60.9 dB
2020-08-3068.7 dB17:36:1323.2 dB14:23:40 48.6 dB45.6 dB54.8 dB51.9 dB29.9 dB 54.4 dB

Дневни показатели:

2020-09-28  L24 = 54.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 43.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 73.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.