Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-1478.5 dB09:51:1140.0 dB18:02:39 52.9 dB47.8 dB46.5 dB50.2 dB43.3 dB 58.6 dB
2024-07-1381.8 dB05:00:3139.0 dB16:02:41 50.2 dB45.8 dB47.2 dB48.8 dB43.0 dB 55.2 dB
2024-07-1272.3 dB06:07:0336.4 dB09:53:42 47.6 dB48.0 dB45.8 dB49.7 dB43.2 dB 53.8 dB
2024-07-1186.5 dB06:04:3338.4 dB18:02:38 56.5 dB45.7 dB44.0 dB50.0 dB41.2 dB 61.1 dB
2024-07-1086.4 dB02:03:2136.8 dB16:02:38 56.4 dB49.3 dB47.1 dB50.7 dB41.2 dB 62.2 dB
2024-07-0982.0 dB07:17:5127.0 dB04:49:48 47.7 dB47.5 dB52.7 dB47.4 dB36.2 dB 53.9 dB
2024-07-0878.2 dB04:58:0133.2 dB15:26:30 46.6 dB44.4 dB45.5 dB47.4 dB37.5 dB 52.6 dB
2024-07-0788.5 dB00:50:1335.9 dB03:46:17 57.1 dB42.8 dB44.5 dB48.6 dB39.2 dB 62.7 dB
2024-07-0687.3 dB06:03:1535.3 dB07:53:03 54.2 dB43.6 dB53.7 dB46.6 dB39.9 dB 59.9 dB
2024-07-0568.8 dB06:08:3937.2 dB07:14:48 44.3 dB43.2 dB45.1 dB45.9 dB39.8 dB 50.4 dB
2024-07-0487.7 dB02:43:2836.9 dB09:02:29 51.6 dB42.1 dB45.2 dB45.9 dB39.5 dB 57.1 dB
2024-07-0369.5 dB00:32:1531.5 dB10:36:34 45.1 dB43.8 dB47.4 dB47.4 dB40.1 dB 51.1 dB
2024-07-0270.2 dB01:37:4038.3 dB08:24:47 45.7 dB46.1 dB45.8 dB48.1 dB42.2 dB 51.8 dB
2024-07-0190.4 dB04:53:3435.9 dB04:44:21 59.3 dB49.4 dB47.7 dB53.5 dB40.3 dB 65.0 dB
2024-06-3088.7 dB05:54:2834.8 dB01:02:30 57.9 dB47.3 dB56.2 dB52.0 dB40.7 dB 63.4 dB
2024-06-2988.5 dB04:51:2935.5 dB05:02:31 58.8 dB49.6 dB46.3 dB51.2 dB40.7 dB 64.4 dB
2024-06-2884.4 dB03:45:3533.3 dB09:04:43 53.0 dB45.5 dB45.9 dB49.2 dB39.3 dB 58.7 dB
2024-06-2788.3 dB01:33:1234.7 dB04:02:33 60.8 dB45.4 dB48.4 dB48.9 dB39.3 dB 66.5 dB
2024-06-2687.0 dB02:19:3734.5 dB04:02:33 53.3 dB51.7 dB47.5 dB51.4 dB39.0 dB 59.4 dB
2024-06-2587.9 dB05:55:1135.8 dB01:02:33 57.0 dB49.0 dB56.1 dB51.6 dB41.1 dB 62.8 dB
2024-06-2489.6 dB04:24:0737.3 dB04:02:31 59.9 dB49.3 dB48.1 dB53.9 dB42.8 dB 65.6 dB
2024-06-2390.7 dB04:41:2435.9 dB04:02:31 63.7 dB45.1 dB48.2 dB54.5 dB42.2 dB 69.0 dB
2024-06-2278.2 dB03:08:3236.5 dB04:02:31 51.6 dB44.5 dB52.3 dB49.7 dB42.4 dB 57.3 dB
2024-06-2185.3 dB04:50:2636.9 dB04:02:31 49.9 dB44.3 dB47.6 dB47.6 dB42.9 dB 55.6 dB
2024-06-2088.0 dB06:12:3437.1 dB04:02:31 53.0 dB44.8 dB48.9 dB48.5 dB42.6 dB 58.7 dB
2024-06-1983.3 dB04:46:5238.0 dB07:02:35 53.0 dB45.1 dB48.9 dB49.9 dB42.3 dB 58.8 dB
2024-06-1885.4 dB05:53:5935.9 dB00:02:32 53.0 dB44.3 dB46.4 dB48.1 dB41.2 dB 58.6 dB
2024-06-1790.8 dB06:19:1936.6 dB12:02:32 57.6 dB44.5 dB47.9 dB48.0 dB41.8 dB 63.3 dB
2024-06-1678.9 dB04:47:4837.4 dB03:02:32 52.1 dB45.2 dB47.9 dB50.4 dB41.7 dB 57.8 dB
2024-06-1572.1 dB12:31:5336.5 dB01:02:32 47.9 dB46.9 dB47.7 dB49.6 dB41.5 dB 53.9 dB

Дневни показатели:

2024-07-14  L24 = 58.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 47.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 46.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 78.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 40.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 50.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 43.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.