Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-2179.7 dB07:14:0327.7 dB03:46:25 49.3 dB54.0 dB0.0 dB49.5 dB35.7 dB 58.7 dB
2021-06-2082.0 dB07:38:4925.3 dB03:56:24 50.9 dB50.8 dB55.2 dB51.9 dB35.2 dB 57.4 dB
2021-06-1988.1 dB07:21:3427.4 dB04:29:08 53.5 dB55.8 dB53.4 dB51.0 dB33.3 dB 60.2 dB
2021-06-1888.7 dB00:00:1428.8 dB02:13:00 57.5 dB54.8 dB61.2 dB52.7 dB37.2 dB 63.6 dB
2021-06-1778.6 dB07:47:5525.4 dB01:57:30 54.6 dB47.8 dB56.7 dB50.0 dB36.4 dB 60.5 dB
2021-06-1674.4 dB08:00:3825.7 dB03:37:02 49.0 dB47.5 dB53.0 dB48.1 dB33.2 dB 54.0 dB
2021-06-1587.6 dB07:49:3925.9 dB00:49:01 53.4 dB55.9 dB51.7 dB50.4 dB33.6 dB 60.2 dB
2021-06-1485.8 dB06:28:0125.6 dB03:56:27 55.4 dB47.3 dB61.3 dB50.0 dB33.5 dB 61.1 dB
2021-06-1386.3 dB16:29:0324.4 dB02:18:51 53.7 dB56.0 dB53.7 dB51.0 dB30.7 dB 60.4 dB
2021-06-1287.5 dB07:33:5224.2 dB04:05:41 55.8 dB57.8 dB52.3 dB48.9 dB36.5 dB 61.9 dB
2021-06-1187.9 dB07:45:2129.6 dB13:57:12 53.0 dB55.0 dB52.1 dB52.3 dB37.2 dB 59.6 dB
2021-06-1087.5 dB06:23:2732.5 dB03:11:55 53.0 dB48.5 dB54.8 dB48.5 dB39.0 dB 58.9 dB
2021-06-0984.7 dB07:39:1528.6 dB03:19:11 54.7 dB51.8 dB57.6 dB50.2 dB35.7 dB 60.6 dB
2021-06-0882.1 dB08:21:5330.7 dB04:11:29 47.1 dB49.3 dB45.5 dB49.6 dB35.8 dB 53.8 dB
2021-06-0789.5 dB16:15:0929.0 dB04:04:17 53.6 dB56.3 dB47.9 dB53.1 dB36.8 dB 60.4 dB
2021-06-0689.2 dB07:27:2830.1 dB09:46:35 57.2 dB52.6 dB48.8 dB53.9 dB38.4 dB 62.5 dB
2021-06-0589.0 dB06:43:3629.5 dB04:20:54 53.4 dB48.4 dB58.9 dB52.0 dB36.4 dB 59.0 dB
2021-06-0487.8 dB07:35:4630.9 dB03:55:18 57.1 dB57.2 dB56.7 dB50.4 dB37.0 dB 63.3 dB
2021-06-0379.5 dB08:18:3727.5 dB02:34:43 48.6 dB50.5 dB47.6 dB48.2 dB36.1 dB 55.1 dB
2021-06-0288.0 dB07:29:1429.0 dB03:25:37 53.1 dB53.2 dB55.7 dB49.6 dB37.5 dB 59.3 dB
2021-06-0184.4 dB07:24:5228.5 dB02:49:27 53.4 dB51.7 dB59.8 dB51.8 dB36.3 dB 59.5 dB
2021-05-3176.5 dB13:10:4926.9 dB04:12:02 49.2 dB46.6 dB55.7 dB47.7 dB33.6 dB 59.6 dB
2021-05-3086.4 dB05:17:1731.0 dB16:27:25 59.4 dB45.9 dB58.6 dB50.2 dB37.8 dB 65.1 dB
2021-05-2988.7 dB02:42:0133.1 dB01:31:11 57.0 dB55.2 dB52.9 dB54.6 dB39.1 dB 63.1 dB
2021-05-2886.9 dB07:18:0032.5 dB03:54:13 56.6 dB57.5 dB57.5 dB55.2 dB39.4 dB 62.6 dB
2021-05-2786.0 dB00:05:4132.8 dB16:55:21 55.8 dB49.3 dB45.8 dB49.3 dB40.0 dB 60.9 dB
2021-05-2692.0 dB02:52:5431.5 dB02:24:54 67.7 dB54.1 dB57.3 dB66.2 dB38.7 dB 73.4 dB
2021-05-2585.8 dB04:15:5231.9 dB12:05:21 59.2 dB46.5 dB57.1 dB56.9 dB40.2 dB 64.8 dB
2021-05-2492.6 dB15:42:5530.9 dB14:01:26 62.6 dB58.4 dB61.3 dB62.6 dB39.0 dB 68.5 dB
2021-05-2387.6 dB06:43:4429.9 dB12:45:39 58.8 dB53.9 dB62.1 dB58.5 dB37.3 dB 62.6 dB

Дневни показатели:

2021-06-21  L24 = 58.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 49.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 54.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 79.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 49.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305