Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 58.5 dB0.0 dB0.0 dB56.5 dB30.7 dB 0.0 dB
2020-09-2085.5 dB08:12:2725.2 dB04:20:09 51.8 dB53.0 dB45.6 dB48.7 dB31.6 dB 58.1 dB
2020-09-1985.9 dB07:07:3526.7 dB04:39:19 53.7 dB55.7 dB48.4 dB52.1 dB36.0 dB 59.9 dB
2020-09-1886.7 dB06:48:3526.5 dB05:27:14 61.1 dB49.4 dB59.9 dB53.1 dB34.1 dB 62.3 dB
2020-09-1783.6 dB00:57:1525.5 dB17:28:09 56.3 dB51.5 dB52.0 dB53.8 dB32.9 dB 61.0 dB
2020-09-1685.6 dB00:46:5526.9 dB05:26:21 54.6 dB51.9 dB54.5 dB49.8 dB34.2 dB 60.6 dB
2020-09-1585.9 dB07:43:2729.6 dB05:26:05 54.0 dB54.0 dB53.8 dB50.1 dB36.1 dB 60.0 dB
2020-09-1480.3 dB07:18:0024.6 dB06:27:48 49.6 dB51.5 dB48.3 dB49.6 dB35.5 dB 56.1 dB
2020-09-1381.0 dB08:30:0626.5 dB07:41:41 48.2 dB49.7 dB49.0 dB50.0 dB36.8 dB 54.7 dB
2020-09-1289.6 dB02:21:5026.1 dB06:16:04 57.5 dB49.3 dB49.5 dB51.2 dB35.2 dB 63.3 dB
2020-09-1190.7 dB06:52:0924.6 dB06:02:27 51.8 dB44.4 dB51.8 dB47.9 dB35.0 dB 57.6 dB
2020-09-1075.5 dB07:14:3027.5 dB05:14:28 44.8 dB45.3 dB47.6 dB48.5 dB34.8 dB 50.9 dB
2020-09-0979.6 dB06:59:5524.8 dB06:26:23 46.5 dB45.1 dB51.1 dB48.0 dB35.3 dB 52.4 dB
2020-09-0873.4 dB07:17:1627.4 dB06:36:02 45.2 dB44.5 dB49.5 dB48.2 dB34.8 dB 51.1 dB
2020-09-0786.3 dB03:20:3023.9 dB04:39:24 52.8 dB50.1 dB49.0 dB49.5 dB31.1 dB 58.7 dB
2020-09-0682.0 dB02:37:5825.1 dB14:17:56 51.7 dB44.3 dB51.6 dB49.3 dB30.9 dB 53.7 dB
2020-09-0585.9 dB05:27:3326.0 dB03:21:14 52.3 dB44.4 dB48.5 dB48.2 dB32.8 dB 58.2 dB
2020-09-0479.5 dB06:57:3427.6 dB06:15:49 48.6 dB48.5 dB47.5 dB50.6 dB39.2 dB 54.8 dB
2020-09-0380.5 dB07:02:2824.7 dB13:38:20 47.5 dB47.8 dB50.4 dB48.9 dB30.8 dB 53.7 dB
2020-09-0279.7 dB06:24:0926.2 dB14:36:08 49.9 dB43.4 dB52.6 dB50.9 dB31.9 dB 54.6 dB
2020-09-0187.9 dB00:13:0024.1 dB15:04:17 54.3 dB44.0 dB50.5 dB50.0 dB32.6 dB 60.0 dB
2020-08-3179.0 dB06:54:2326.5 dB12:53:26 51.2 dB47.0 dB53.0 dB51.9 dB32.8 dB 56.9 dB
2020-08-3084.6 dB02:11:2524.4 dB14:42:32 53.4 dB43.7 dB50.7 dB50.5 dB29.7 dB 59.0 dB
2020-08-2985.0 dB06:51:2425.3 dB15:39:39 51.8 dB42.7 dB48.9 dB50.5 dB31.2 dB 57.3 dB
2020-08-2866.4 dB16:41:0425.1 dB17:26:21 47.9 dB41.2 dB49.9 dB51.2 dB30.6 dB 53.3 dB
2020-08-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 36.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2020-09-21  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 58.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 56.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.