Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-04-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.5 dB0.0 dB0.0 dB41.6 dB31.5 dB 0.0 dB
2021-04-2275.2 dB07:23:2029.9 dB10:24:31 46.3 dB45.8 dB50.9 dB48.0 dB35.8 dB 52.4 dB
2021-04-2185.0 dB07:10:2229.3 dB01:56:06 51.0 dB53.3 dB49.4 dB49.5 dB35.8 dB 57.7 dB
2021-04-2081.9 dB07:55:5128.4 dB16:15:42 46.8 dB46.4 dB52.0 dB46.3 dB35.9 dB 53.0 dB
2021-04-1984.8 dB01:04:3728.8 dB04:48:04 56.6 dB50.2 dB46.0 dB55.1 dB36.8 dB 62.5 dB
2021-04-1878.2 dB08:04:1228.2 dB02:24:52 44.9 dB46.2 dB47.3 dB47.0 dB34.3 dB 51.4 dB
2021-04-1786.1 dB08:13:2227.8 dB05:13:57 50.0 dB51.1 dB52.3 dB47.8 dB32.9 dB 56.5 dB
2021-04-1689.9 dB10:00:5727.5 dB04:30:31 56.2 dB59.1 dB49.6 dB49.0 dB33.2 dB 63.0 dB
2021-04-1588.3 dB10:07:5727.8 dB04:02:43 50.7 dB51.2 dB52.8 dB48.0 dB35.0 dB 56.4 dB
2021-04-1479.2 dB15:56:0626.7 dB02:19:17 61.0 dB50.2 dB69.0 dB55.6 dB35.5 dB 66.8 dB
2021-04-1384.8 dB07:54:3526.8 dB00:59:06 61.8 dB51.8 dB70.5 dB54.9 dB30.7 dB 67.6 dB
2021-04-1292.3 dB07:36:3127.3 dB00:00:31 64.3 dB65.7 dB61.3 dB57.6 dB33.9 dB 70.8 dB
2021-04-1177.6 dB06:54:5926.9 dB00:01:38 67.7 dB45.3 dB73.8 dB55.4 dB33.8 dB 71.0 dB
2021-04-1072.0 dB09:57:5326.9 dB12:35:58 47.9 dB43.2 dB55.1 dB45.4 dB32.4 dB 53.8 dB
2021-04-0989.6 dB10:15:4729.4 dB17:48:30 54.7 dB57.5 dB47.5 dB46.8 dB34.3 dB 61.5 dB
2021-04-0873.3 dB11:19:1227.2 dB06:15:57 51.8 dB44.5 dB59.4 dB48.2 dB32.4 dB 57.5 dB
2021-04-0778.5 dB17:53:2826.3 dB04:08:27 50.6 dB51.0 dB53.9 dB52.8 dB31.8 dB 56.9 dB
2021-04-0684.4 dB07:55:2426.7 dB00:53:19 48.9 dB49.6 dB48.4 dB50.1 dB30.8 dB 55.3 dB
2021-04-0573.0 dB09:28:1628.5 dB17:38:59 46.0 dB44.8 dB51.3 dB47.5 dB33.7 dB 52.1 dB
2021-04-0476.8 dB09:48:0723.7 dB03:49:19 46.1 dB48.1 dB44.7 dB47.7 dB33.7 dB 52.7 dB
2021-04-0391.2 dB18:13:0423.7 dB03:27:42 56.9 dB59.0 dB53.2 dB53.3 dB28.1 dB 63.6 dB
2021-04-0287.2 dB07:56:4725.2 dB01:44:45 54.1 dB56.5 dB53.5 dB52.7 dB29.6 dB 60.8 dB
2021-04-0168.8 dB07:49:1226.0 dB02:24:05 46.6 dB43.6 dB50.7 dB46.7 dB30.5 dB 51.8 dB
2021-03-3181.4 dB17:55:5229.0 dB05:01:29 50.2 dB52.3 dB49.3 dB53.4 dB34.1 dB 56.9 dB
2021-03-3078.8 dB09:41:2427.5 dB00:00:25 49.5 dB48.1 dB54.3 dB50.3 dB33.7 dB 55.5 dB
2021-03-2986.0 dB09:04:2826.9 dB16:06:43 51.2 dB52.9 dB49.9 dB45.7 dB32.4 dB 57.8 dB
2021-03-2886.4 dB18:27:1227.0 dB11:42:31 54.8 dB54.5 dB54.6 dB49.3 dB31.6 dB 60.3 dB
2021-03-2781.3 dB18:28:1826.2 dB11:57:18 49.6 dB45.8 dB56.7 dB47.7 dB31.3 dB 55.5 dB
2021-03-2683.0 dB10:01:0027.4 dB15:21:38 56.7 dB50.5 dB64.4 dB45.2 dB30.4 dB 62.6 dB
2021-03-2576.0 dB11:07:2524.0 dB01:19:50 49.8 dB41.7 dB57.7 dB41.4 dB27.6 dB 55.6 dB

Дневни показатели:

2021-04-23  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 47.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 41.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305