Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-02-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 43.1 dB0.0 dB0.0 dB46.4 dB36.7 dB 0.0 dB
2020-02-2075.5 dB14:26:1423.9 dB07:25:14 44.6 dB45.5 dB46.2 dB48.4 dB33.5 dB 50.9 dB
2020-02-1969.3 dB10:00:0425.6 dB13:45:02 49.0 dB44.5 dB54.4 dB52.3 dB31.7 dB 54.9 dB
2020-02-1885.9 dB00:52:4824.5 dB13:57:05 55.5 dB43.4 dB54.1 dB51.2 dB30.1 dB 60.5 dB
2020-02-1780.0 dB11:17:3725.1 dB18:22:33 45.0 dB43.5 dB46.8 dB44.7 dB31.6 dB 51.0 dB
2020-02-1676.3 dB10:37:3226.2 dB00:36:38 60.5 dB47.0 dB68.4 dB54.1 dB31.2 dB 66.0 dB
2020-02-1573.8 dB11:03:4425.1 dB04:09:41 49.0 dB48.9 dB53.4 dB52.2 dB31.7 dB 55.4 dB
2020-02-1485.2 dB00:00:0123.5 dB02:46:37 53.2 dB55.7 dB45.3 dB47.3 dB28.7 dB 60.0 dB
2020-02-1388.9 dB18:22:4925.8 dB15:00:52 55.6 dB55.9 dB53.8 dB48.1 dB30.7 dB 62.0 dB
2020-02-1289.1 dB18:08:3525.6 dB03:05:43 59.3 dB59.9 dB63.9 dB46.6 dB31.1 dB 65.7 dB
2020-02-1169.7 dB14:05:3325.5 dB06:15:43 65.5 dB44.0 dB73.8 dB46.7 dB29.9 dB 71.1 dB
2020-02-1083.0 dB16:23:2623.8 dB00:19:22 55.1 dB45.6 dB42.8 dB46.4 dB30.8 dB 50.6 dB
2020-02-0975.8 dB17:25:0322.8 dB10:38:27 59.8 dB44.6 dB68.0 dB43.5 dB29.3 dB 65.6 dB
2020-02-0874.8 dB16:25:5323.0 dB14:30:45 44.8 dB46.0 dB43.1 dB42.8 dB28.6 dB 51.1 dB
2020-02-0776.8 dB16:50:5622.1 dB04:20:27 47.9 dB51.3 dB42.8 dB43.7 dB28.9 dB 54.8 dB
2020-02-0682.1 dB12:19:4522.4 dB00:34:29 51.9 dB53.9 dB42.6 dB54.4 dB31.8 dB 58.6 dB
2020-02-0594.2 dB10:07:0622.8 dB04:02:25 60.0 dB58.7 dB39.3 dB60.5 dB32.1 dB 66.0 dB
2020-02-0477.1 dB01:23:2121.0 dB04:24:57 57.9 dB49.3 dB45.2 dB51.0 dB27.6 dB 63.6 dB
2020-02-0390.9 dB03:20:2622.6 dB01:00:14 55.0 dB51.2 dB34.0 dB49.9 dB27.9 dB 61.0 dB
2020-02-0282.0 dB09:59:0522.3 dB00:09:18 50.7 dB50.7 dB40.7 dB50.7 dB27.7 dB 55.8 dB
2020-02-0191.5 dB00:50:4321.8 dB01:05:55 62.9 dB64.3 dB37.3 dB51.2 dB27.6 dB 69.5 dB
2020-01-3169.2 dB08:16:4022.1 dB02:12:11 49.2 dB43.6 dB56.7 dB46.3 dB28.2 dB 56.3 dB
2020-01-3077.6 dB09:28:2222.1 dB03:09:27 52.4 dB54.8 dB52.3 dB57.6 dB29.7 dB 59.1 dB
2020-01-2982.8 dB16:40:1221.7 dB04:04:27 60.0 dB49.8 dB68.0 dB47.8 dB29.0 dB 65.7 dB
2020-01-2882.9 dB10:48:0623.2 dB04:37:55 51.6 dB49.7 dB57.8 dB45.7 dB29.0 dB 54.1 dB
2020-01-2783.1 dB08:37:0921.9 dB00:10:48 48.6 dB51.5 dB37.4 dB42.8 dB28.0 dB 55.4 dB
2020-01-2683.0 dB10:01:0221.7 dB06:39:23 53.3 dB50.5 dB60.3 dB44.1 dB27.9 dB 54.7 dB
2020-01-2575.1 dB08:02:0721.1 dB05:51:17 48.0 dB47.3 dB52.1 dB47.7 dB25.4 dB 54.2 dB
2020-01-2490.4 dB14:16:1022.3 dB10:13:56 60.4 dB63.4 dB45.6 dB55.4 dB29.3 dB 67.2 dB
2020-01-2386.5 dB18:18:1722.9 dB00:01:02 57.3 dB59.6 dB57.8 dB50.0 dB29.7 dB 64.0 dB

Дневни показатели:

2020-02-21  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 36.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.