Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-05-310.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.6 dB0.0 dB0.0 dB48.4 dB33.5 dB 0.0 dB
2020-05-3088.9 dB15:05:5727.2 dB02:47:29 55.2 dB54.2 dB44.4 dB51.8 dB34.9 dB 61.4 dB
2020-05-2978.4 dB07:04:2024.9 dB03:34:44 49.3 dB47.7 dB52.2 dB53.0 dB33.4 dB 55.7 dB
2020-05-2880.9 dB06:13:3026.3 dB03:02:08 53.2 dB47.4 dB59.4 dB51.9 dB34.4 dB 59.0 dB
2020-05-2784.3 dB15:12:4029.0 dB03:23:00 48.7 dB49.5 dB48.8 dB51.2 dB35.5 dB 55.1 dB
2020-05-2687.9 dB06:47:3027.1 dB04:06:23 56.7 dB44.7 dB54.6 dB51.2 dB35.5 dB 62.4 dB
2020-05-2582.1 dB06:25:3128.6 dB03:48:01 51.7 dB45.0 dB52.7 dB50.9 dB35.8 dB 56.7 dB
2020-05-2494.0 dB00:56:2025.4 dB04:19:55 59.7 dB41.3 dB47.7 dB48.5 dB34.6 dB 65.5 dB
2020-05-2370.3 dB09:44:1625.8 dB04:19:30 52.9 dB44.3 dB60.0 dB49.3 dB33.9 dB 58.5 dB
2020-05-2283.2 dB06:57:3728.1 dB03:44:11 50.7 dB44.8 dB55.2 dB46.6 dB33.7 dB 56.5 dB
2020-05-2183.2 dB06:46:1429.9 dB02:20:32 49.7 dB43.8 dB51.5 dB47.6 dB37.6 dB 55.4 dB
2020-05-2082.8 dB10:36:0529.2 dB12:39:20 53.8 dB48.0 dB59.6 dB50.0 dB35.4 dB 59.6 dB
2020-05-1980.5 dB05:30:3930.8 dB12:54:28 54.1 dB48.1 dB60.9 dB52.6 dB38.5 dB 60.0 dB
2020-05-1884.6 dB01:40:5831.0 dB12:57:34 53.4 dB43.5 dB51.5 dB51.8 dB38.3 dB 59.0 dB
2020-05-1779.9 dB01:30:0529.1 dB13:50:57 47.7 dB44.5 dB51.5 dB51.9 dB37.2 dB 53.4 dB
2020-05-1685.5 dB06:55:3729.9 dB14:27:53 57.3 dB48.1 dB52.8 dB52.5 dB39.2 dB 62.8 dB
2020-05-1570.1 dB07:41:5429.9 dB12:56:55 53.2 dB44.0 dB60.8 dB51.1 dB38.2 dB 58.8 dB
2020-05-1473.5 dB13:22:5629.2 dB03:48:54 50.4 dB46.1 dB57.0 dB52.2 dB36.9 dB 56.2 dB
2020-05-1384.0 dB11:53:5831.5 dB11:30:55 49.7 dB50.0 dB52.5 dB51.4 dB38.6 dB 56.0 dB
2020-05-1278.6 dB17:23:3032.6 dB04:16:18 52.0 dB49.7 dB50.6 dB51.9 dB41.6 dB 55.7 dB
2020-05-1182.9 dB16:29:1028.5 dB03:30:01 57.2 dB49.9 dB64.8 dB51.5 dB37.8 dB 62.9 dB
2020-05-1085.4 dB06:55:3527.9 dB01:22:29 50.3 dB45.4 dB50.0 dB48.9 dB37.5 dB 56.1 dB
2020-05-0979.0 dB00:07:1430.4 dB03:27:04 50.6 dB45.6 dB51.8 dB52.0 dB37.3 dB 56.3 dB
2020-05-0875.7 dB00:20:4130.4 dB03:25:36 53.4 dB43.7 dB53.2 dB52.4 dB36.3 dB 57.2 dB
2020-05-0781.8 dB07:08:3229.2 dB02:00:29 52.8 dB47.5 dB60.1 dB48.8 dB36.8 dB 58.7 dB
2020-05-0682.7 dB00:28:2225.6 dB04:02:08 51.8 dB49.3 dB52.4 dB52.4 dB36.0 dB 57.7 dB
2020-05-0592.3 dB02:52:5826.4 dB04:08:37 67.9 dB53.5 dB61.4 dB66.1 dB35.7 dB 73.6 dB
2020-05-0479.8 dB06:40:2524.6 dB04:34:48 52.5 dB46.7 dB59.8 dB50.8 dB34.6 dB 58.3 dB
2020-05-0389.3 dB07:31:0024.6 dB03:36:05 47.6 dB49.9 dB46.1 dB46.2 dB35.1 dB 54.3 dB
2020-05-0287.0 dB07:23:4923.5 dB04:15:54 59.3 dB57.7 dB56.4 dB52.0 dB32.5 dB 62.3 dB

Дневни показатели:

2020-05-31  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 51.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 33.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.