Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-01-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 68.0 dB0.0 dB0.0 dB57.2 dB38.4 dB 0.0 dB
2021-01-2472.6 dB03:08:0427.9 dB08:38:52 46.8 dB46.5 dB42.8 dB51.0 dB32.4 dB 52.5 dB
2021-01-2376.3 dB08:19:4025.9 dB02:50:41 49.5 dB48.6 dB53.9 dB53.1 dB32.3 dB 55.0 dB
2021-01-2277.1 dB09:49:2825.8 dB07:09:55 49.7 dB47.0 dB53.9 dB49.2 dB29.4 dB 52.0 dB
2021-01-2176.9 dB14:47:4625.9 dB06:19:34 44.4 dB47.2 dB31.2 dB46.4 dB30.0 dB 51.1 dB
2021-01-2084.6 dB10:34:2525.2 dB18:05:38 48.9 dB50.2 dB52.3 dB46.7 dB28.5 dB 55.4 dB
2021-01-1985.9 dB16:04:1126.5 dB05:15:56 46.5 dB48.7 dB40.2 dB43.7 dB31.9 dB 53.1 dB
2021-01-1894.3 dB07:54:0323.2 dB18:06:06 57.5 dB60.6 dB31.6 dB41.0 dB29.8 dB 64.4 dB
2021-01-1776.5 dB17:51:0025.1 dB08:11:35 43.8 dB46.7 dB33.3 dB40.5 dB30.0 dB 50.6 dB
2021-01-1684.2 dB16:56:1327.7 dB07:02:18 46.1 dB48.5 dB44.7 dB45.8 dB33.3 dB 52.8 dB
2021-01-1569.5 dB10:30:1627.0 dB16:11:52 46.5 dB43.3 dB52.0 dB48.0 dB31.9 dB 52.5 dB
2021-01-1484.1 dB16:47:0026.5 dB11:45:33 48.3 dB48.3 dB49.0 dB45.7 dB32.6 dB 54.7 dB
2021-01-1388.5 dB08:01:1131.6 dB11:03:26 55.6 dB58.7 dB40.4 dB44.5 dB34.8 dB 62.5 dB
2021-01-1266.3 dB11:15:3537.6 dB04:05:58 44.7 dB45.8 dB39.1 dB48.3 dB38.7 dB 52.9 dB
2021-01-1168.0 dB09:53:0329.5 dB06:02:49 40.7 dB42.5 dB40.4 dB44.3 dB32.3 dB 47.1 dB
2021-01-1075.3 dB00:51:1229.6 dB10:57:47 40.8 dB43.0 dB35.3 dB45.1 dB33.5 dB 47.5 dB
2021-01-0974.4 dB14:24:3826.4 dB04:21:54 42.8 dB44.6 dB41.6 dB45.6 dB32.0 dB 49.4 dB
2021-01-0878.8 dB15:20:4926.0 dB00:11:58 48.5 dB50.8 dB46.4 dB51.9 dB34.2 dB 55.1 dB
2021-01-0783.4 dB15:58:3425.3 dB00:59:14 45.9 dB48.9 dB30.8 dB46.5 dB29.2 dB 52.8 dB
2021-01-0677.6 dB08:00:5026.4 dB16:38:40 44.8 dB47.8 dB33.0 dB48.0 dB29.9 dB 51.7 dB
2021-01-0580.5 dB09:32:4326.5 dB08:13:11 44.6 dB47.0 dB41.1 dB46.0 dB30.4 dB 51.3 dB
2021-01-0485.5 dB07:59:3525.0 dB02:18:12 53.2 dB53.5 dB58.1 dB50.6 dB27.3 dB 59.5 dB
2021-01-0375.8 dB09:50:1725.4 dB09:25:32 41.9 dB44.7 dB32.1 dB46.5 dB29.2 dB 48.8 dB
2021-01-0281.8 dB14:57:4523.8 dB15:14:46 44.9 dB47.8 dB31.3 dB44.4 dB28.8 dB 51.8 dB
2021-01-0186.6 dB12:02:4023.6 dB11:16:31 50.6 dB47.4 dB38.3 dB43.2 dB27.2 dB 56.7 dB
2020-12-3186.3 dB15:01:3725.9 dB04:56:26 51.2 dB51.1 dB55.2 dB52.1 dB30.7 dB 71.7 dB
2020-12-3074.3 dB09:13:1425.4 dB02:22:05 49.3 dB46.9 dB51.6 dB52.2 dB31.9 dB 53.0 dB
2020-12-2989.1 dB07:47:3328.1 dB16:18:41 51.4 dB53.3 dB43.4 dB53.4 dB36.6 dB 58.0 dB
2020-12-2878.7 dB02:26:1227.9 dB16:14:06 48.4 dB43.2 dB39.1 dB50.2 dB32.5 dB 54.3 dB
2020-12-2781.8 dB10:31:5125.8 dB00:05:25 45.4 dB46.8 dB44.9 dB47.3 dB32.4 dB 51.7 dB

Дневни показатели:

2021-01-25  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 57.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.