Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 38.9 dB0.0 dB0.0 dB37.1 dB30.9 dB 0.0 dB
2020-07-1177.8 dB06:25:0426.5 dB04:48:35 45.9 dB44.9 dB47.5 dB49.8 dB33.0 dB 51.7 dB
2020-07-1089.0 dB05:57:2226.3 dB03:12:23 55.1 dB40.4 dB50.2 dB50.3 dB33.4 dB 60.8 dB
2020-07-0986.5 dB06:22:0326.8 dB01:03:55 53.6 dB47.7 dB55.6 dB50.1 dB33.9 dB 59.5 dB
2020-07-0886.3 dB06:35:4528.1 dB05:12:25 53.9 dB42.4 dB55.1 dB51.5 dB34.5 dB 59.5 dB
2020-07-0791.5 dB07:45:3826.4 dB04:51:41 56.5 dB57.4 dB56.6 dB53.7 dB33.2 dB 62.9 dB
2020-07-0671.0 dB11:28:3833.2 dB17:29:56 50.3 dB43.9 dB54.4 dB50.6 dB36.7 dB 56.0 dB
2020-07-050.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-020.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 49.3 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-0184.0 dB06:07:4327.1 dB04:46:09 52.8 dB47.6 dB51.5 dB52.9 dB35.1 dB 58.3 dB
2020-06-3086.6 dB06:13:5629.4 dB14:38:53 50.4 dB44.0 dB50.5 dB50.6 dB35.2 dB 56.0 dB
2020-06-2976.6 dB06:02:0029.8 dB03:22:59 51.3 dB42.6 dB57.8 dB51.6 dB35.5 dB 56.7 dB
2020-06-2879.5 dB09:21:1928.3 dB01:22:48 50.5 dB47.9 dB54.5 dB53.2 dB35.9 dB 56.3 dB
2020-06-2781.8 dB18:29:3929.0 dB03:13:42 54.5 dB54.7 dB56.2 dB56.8 dB42.2 dB 60.7 dB
2020-06-2681.2 dB06:38:0430.1 dB04:09:40 52.4 dB52.4 dB55.1 dB57.0 dB40.0 dB 58.4 dB
2020-06-2581.0 dB06:24:2328.6 dB02:24:18 54.1 dB48.7 dB58.7 dB54.1 dB34.0 dB 59.8 dB
2020-06-2488.7 dB07:02:2525.1 dB03:43:17 52.5 dB53.7 dB53.9 dB54.1 dB33.4 dB 58.7 dB
2020-06-2391.5 dB01:58:5228.9 dB03:46:17 57.0 dB48.0 dB44.6 dB49.5 dB35.7 dB 62.8 dB
2020-06-2285.9 dB10:29:5926.2 dB02:30:49 57.6 dB48.3 dB50.7 dB50.6 dB34.5 dB 54.3 dB
2020-06-2179.9 dB06:44:3725.2 dB03:49:15 45.5 dB44.5 dB46.2 dB48.1 dB36.4 dB 51.8 dB
2020-06-2088.4 dB14:52:5527.8 dB04:12:45 59.0 dB54.0 dB48.1 dB57.8 dB35.5 dB 62.6 dB
2020-06-1979.2 dB06:46:0826.7 dB02:55:07 48.9 dB43.4 dB53.5 dB50.0 dB34.5 dB 54.6 dB
2020-06-1882.7 dB06:29:1025.8 dB03:35:32 48.5 dB45.1 dB43.7 dB48.9 dB34.9 dB 54.5 dB
2020-06-1773.0 dB06:48:0926.4 dB04:21:51 51.2 dB44.5 dB58.0 dB48.5 dB35.7 dB 57.0 dB
2020-06-16100.3 dB16:59:3728.5 dB03:45:22 60.4 dB62.5 dB59.4 dB50.1 dB37.2 dB 67.1 dB
2020-06-1591.1 dB06:56:4329.6 dB03:45:56 52.7 dB45.7 dB51.8 dB47.6 dB37.6 dB 58.6 dB
2020-06-1474.5 dB07:12:4526.1 dB03:33:41 51.0 dB46.3 dB56.2 dB51.6 dB37.9 dB 57.0 dB
2020-06-1375.2 dB12:46:0129.1 dB01:55:50 50.5 dB48.8 dB53.1 dB54.2 dB39.4 dB 56.4 dB

Дневни показатели:

2020-07-12  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 38.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 37.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.