Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-04-1388.1 dB08:21:1138.5 dB00:02:51 63.0 dB66.0 dB0.0 dB61.4 dB46.6 dB 72.4 dB
2024-04-1287.8 dB05:21:4738.7 dB04:02:50 59.3 dB54.1 dB63.2 dB53.8 dB46.0 dB 65.0 dB
2024-04-1188.6 dB04:29:2738.1 dB16:02:50 67.5 dB56.3 dB62.5 dB71.2 dB46.2 dB 73.2 dB
2024-04-1085.7 dB02:14:1836.5 dB15:02:49 53.9 dB49.7 dB52.4 dB50.0 dB46.1 dB 59.1 dB
2024-04-0980.5 dB07:44:1237.6 dB16:02:50 50.9 dB48.8 dB47.8 dB49.5 dB45.6 dB 56.9 dB
2024-04-0879.2 dB09:26:5637.7 dB00:03:17 55.8 dB51.3 dB62.6 dB50.5 dB46.1 dB 61.7 dB
2024-04-0786.6 dB01:04:5837.8 dB05:02:50 58.4 dB50.4 dB63.4 dB57.5 dB46.2 dB 63.8 dB
2024-04-0686.4 dB07:43:5636.5 dB16:02:49 56.0 dB56.3 dB49.6 dB52.9 dB45.5 dB 61.8 dB
2024-04-0584.4 dB01:26:2938.5 dB17:02:49 56.7 dB54.9 dB61.0 dB50.4 dB45.9 dB 62.8 dB
2024-04-0478.9 dB01:43:3637.1 dB14:02:49 53.8 dB51.9 dB47.7 dB51.2 dB45.7 dB 58.2 dB
2024-04-0388.0 dB05:05:2037.1 dB16:02:48 62.9 dB55.8 dB62.0 dB58.7 dB45.8 dB 68.6 dB
2024-04-0282.9 dB06:38:0133.3 dB11:30:38 55.8 dB49.5 dB61.0 dB52.5 dB45.0 dB 61.6 dB
2024-04-0184.7 dB08:12:0838.8 dB09:02:48 59.9 dB58.3 dB54.3 dB53.5 dB45.2 dB 63.4 dB
2024-03-3186.8 dB07:55:4137.7 dB15:02:46 56.5 dB52.7 dB60.7 dB52.7 dB45.0 dB 62.4 dB
2024-03-3082.5 dB00:20:5837.9 dB18:02:46 55.1 dB49.0 dB61.0 dB49.4 dB45.4 dB 60.9 dB
2024-03-2982.6 dB08:59:2536.7 dB15:02:45 57.5 dB50.3 dB63.1 dB48.7 dB45.0 dB 61.5 dB
2024-03-2882.7 dB09:04:0037.7 dB17:02:46 56.0 dB54.8 dB60.2 dB58.1 dB45.9 dB 61.8 dB
2024-03-2791.8 dB07:05:1637.1 dB17:02:45 64.9 dB64.5 dB59.6 dB66.6 dB46.4 dB 71.1 dB
2024-03-2684.9 dB08:13:3336.0 dB02:02:45 59.3 dB55.2 dB46.3 dB50.4 dB43.9 dB 59.3 dB
2024-03-2587.0 dB07:58:2437.8 dB02:02:59 53.2 dB55.3 dB48.3 dB55.8 dB45.4 dB 59.9 dB
2024-03-2487.2 dB07:32:3737.2 dB10:02:44 53.9 dB56.5 dB47.7 dB54.5 dB44.9 dB 60.6 dB
2024-03-2385.1 dB07:48:1936.9 dB15:02:45 53.1 dB55.6 dB46.9 dB49.8 dB45.0 dB 59.9 dB
2024-03-2286.7 dB07:38:2838.1 dB00:03:16 61.1 dB63.0 dB62.9 dB53.6 dB45.6 dB 67.7 dB
2024-03-2182.6 dB07:09:5234.8 dB05:02:46 49.8 dB51.7 dB46.3 dB49.6 dB43.3 dB 56.3 dB
2024-03-2088.1 dB09:57:1835.6 dB00:03:16 52.1 dB54.5 dB47.2 dB49.6 dB44.9 dB 58.8 dB
2024-03-1988.7 dB09:40:0637.9 dB05:03:19 56.5 dB59.4 dB46.0 dB49.6 dB44.3 dB 63.3 dB
2024-03-1867.2 dB09:47:0337.2 dB15:02:44 47.3 dB47.9 dB47.1 dB48.5 dB45.1 dB 53.5 dB
2024-03-1786.3 dB17:50:3637.0 dB04:03:16 49.4 dB51.1 dB46.7 dB48.6 dB44.4 dB 55.9 dB
2024-03-1684.1 dB08:58:2536.0 dB05:02:44 55.3 dB57.7 dB46.3 dB52.5 dB44.9 dB 62.0 dB
2024-03-1582.7 dB10:04:0937.3 dB00:03:44 52.2 dB50.8 dB55.4 dB52.4 dB44.1 dB 57.2 dB

Дневни показатели:

2024-04-13  L24 = 72.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 63.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 66.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 88.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 38.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 61.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 46.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.