Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-03-0191.3 dB09:16:0038.6 dB03:48:12 58.4 dB60.8 dB45.4 dB54.2 dB44.9 dB 65.0 dB
2024-02-2984.9 dB08:07:5036.8 dB12:02:41 55.8 dB53.8 dB62.2 dB49.0 dB44.2 dB 61.9 dB
2024-02-2891.0 dB16:41:3836.6 dB16:02:42 53.4 dB53.5 dB48.7 dB48.3 dB44.6 dB 59.7 dB
2024-02-2784.5 dB09:48:0335.3 dB14:02:41 53.5 dB49.9 dB60.4 dB48.3 dB44.1 dB 59.4 dB
2024-02-2677.3 dB11:46:4038.8 dB01:14:50 48.2 dB49.2 dB45.2 dB48.0 dB43.7 dB 54.6 dB
2024-02-2588.6 dB13:59:1537.9 dB04:02:39 59.7 dB61.4 dB50.2 dB50.5 dB41.8 dB 66.3 dB
2024-02-2486.0 dB08:20:4038.6 dB06:02:38 55.0 dB57.5 dB53.0 dB53.0 dB41.9 dB 61.8 dB
2024-02-2388.9 dB10:06:2537.6 dB01:02:39 59.9 dB55.9 dB62.1 dB54.5 dB42.9 dB 62.3 dB
2024-02-2282.5 dB08:27:4634.5 dB06:02:40 52.9 dB54.7 dB54.7 dB50.0 dB40.7 dB 59.5 dB
2024-02-2190.7 dB18:22:0236.7 dB02:02:39 61.5 dB61.5 dB43.5 dB51.7 dB41.9 dB 67.8 dB
2024-02-2089.4 dB17:58:5736.4 dB05:02:39 60.1 dB60.7 dB47.5 dB48.8 dB42.8 dB 66.5 dB
2024-02-1990.8 dB10:38:2237.7 dB03:02:39 53.4 dB56.2 dB44.5 dB47.0 dB43.2 dB 60.1 dB
2024-02-1878.7 dB10:12:5234.5 dB04:02:48 47.9 dB49.8 dB46.5 dB47.4 dB40.7 dB 54.4 dB
2024-02-1789.7 dB08:28:0136.1 dB00:02:48 56.6 dB59.4 dB49.0 dB49.8 dB41.5 dB 63.4 dB
2024-02-1684.6 dB17:49:4336.7 dB00:02:48 55.0 dB53.7 dB43.7 dB47.3 dB42.5 dB 61.1 dB
2024-02-1587.1 dB08:39:1936.1 dB00:02:48 48.0 dB49.0 dB49.3 dB47.4 dB42.7 dB 54.4 dB
2024-02-1484.5 dB08:43:4337.4 dB05:03:23 50.8 dB52.9 dB45.2 dB48.3 dB43.5 dB 57.4 dB
2024-02-1385.2 dB10:27:1535.9 dB05:02:48 57.1 dB59.7 dB55.3 dB47.9 dB42.4 dB 63.9 dB
2024-02-1288.0 dB16:51:5536.4 dB11:03:02 61.6 dB60.5 dB61.4 dB65.1 dB43.6 dB 67.8 dB
2024-02-1184.3 dB07:09:1038.3 dB03:02:51 58.3 dB58.0 dB61.9 dB62.7 dB45.9 dB 64.2 dB
2024-02-1089.0 dB17:01:5836.7 dB06:02:47 57.9 dB60.4 dB56.3 dB54.6 dB43.1 dB 64.7 dB
2024-02-0983.5 dB17:42:3335.7 dB05:02:47 57.8 dB51.6 dB58.1 dB52.0 dB42.4 dB 63.6 dB
2024-02-0887.3 dB09:42:3735.6 dB09:02:47 57.4 dB60.3 dB44.6 dB49.3 dB42.2 dB 64.2 dB
2024-02-0788.1 dB08:28:0135.0 dB10:02:46 51.4 dB53.9 dB46.0 dB49.3 dB42.6 dB 58.2 dB
2024-02-0688.0 dB08:38:4835.9 dB12:02:47 58.5 dB57.8 dB64.3 dB52.6 dB42.9 dB 64.7 dB
2024-02-0578.1 dB08:43:3135.2 dB05:02:46 54.2 dB48.2 dB61.7 dB46.9 dB41.4 dB 60.0 dB
2024-02-0486.4 dB08:35:0135.5 dB00:02:45 59.6 dB62.4 dB55.4 dB47.9 dB41.4 dB 66.4 dB
2024-02-0390.0 dB16:04:5836.4 dB01:02:46 59.8 dB60.1 dB62.1 dB48.6 dB41.8 dB 66.1 dB
2024-02-0289.5 dB10:52:2736.2 dB16:02:45 57.6 dB60.4 dB44.4 dB46.7 dB41.1 dB 64.4 dB
2024-02-0172.0 dB11:45:2536.9 dB18:02:45 46.3 dB44.8 dB52.7 dB49.1 dB41.5 dB 52.3 dB

Дневни показатели:

2024-03-01



  L24 = 65.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 58.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 60.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 45.4 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 38.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 54.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 44.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.