Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.1 dB0.0 dB0.0 dB48.0 dB42.4 dB 0.0 dB
2023-03-2590.1 dB07:51:1536.0 dB15:50:25 61.9 dB60.3 dB44.7 dB49.2 dB39.3 dB 64.2 dB
2023-03-2486.3 dB09:56:4134.2 dB14:37:37 54.7 dB54.8 dB59.0 dB51.3 dB37.4 dB 60.8 dB
2023-03-2383.5 dB07:46:4136.5 dB13:06:02 58.0 dB55.3 dB64.6 dB51.2 dB41.1 dB 63.9 dB
2023-03-2286.5 dB11:09:4838.5 dB10:39:48 59.5 dB51.3 dB67.2 dB50.2 dB41.2 dB 65.1 dB
2023-03-2180.2 dB07:43:0835.1 dB15:50:31 60.4 dB52.3 dB68.3 dB52.5 dB38.7 dB 66.1 dB
2023-03-2084.4 dB03:15:5934.5 dB13:36:32 60.3 dB50.4 dB68.3 dB51.3 dB38.8 dB 66.0 dB
2023-03-1988.8 dB07:37:1336.1 dB15:53:49 60.4 dB63.2 dB53.9 dB57.9 dB41.1 dB 67.2 dB
2023-03-1887.2 dB17:20:3038.2 dB03:02:41 59.7 dB62.3 dB49.4 dB57.6 dB41.4 dB 66.4 dB
2023-03-1787.8 dB17:12:5438.6 dB00:14:47 51.2 dB53.7 dB45.5 dB49.7 dB42.7 dB 58.0 dB
2023-03-1682.0 dB08:31:4736.6 dB15:18:35 51.3 dB52.9 dB53.3 dB48.6 dB41.5 dB 57.9 dB
2023-03-1587.4 dB08:20:5936.6 dB10:16:37 54.8 dB55.9 dB49.2 dB54.4 dB42.2 dB 61.3 dB
2023-03-1484.1 dB09:21:1334.4 dB15:21:00 53.8 dB55.0 dB52.8 dB52.6 dB38.3 dB 59.6 dB
2023-03-1386.8 dB17:46:3237.5 dB05:02:39 56.2 dB52.0 dB63.4 dB51.5 dB41.6 dB 62.1 dB
2023-03-1290.4 dB07:49:0734.0 dB00:04:06 62.1 dB59.1 dB69.2 dB56.0 dB40.4 dB 68.1 dB
2023-03-1194.3 dB15:23:5632.1 dB04:32:56 59.0 dB60.0 dB62.9 dB52.8 dB36.6 dB 65.5 dB
2023-03-1086.8 dB08:23:1836.0 dB12:39:35 59.2 dB57.9 dB57.6 dB53.8 dB39.2 dB 65.3 dB
2023-03-0989.6 dB17:10:4836.1 dB09:42:52 57.9 dB59.7 dB47.1 dB54.1 dB41.6 dB 64.5 dB
2023-03-0884.4 dB09:17:1535.6 dB16:50:01 59.0 dB53.1 dB66.6 dB52.0 dB40.2 dB 64.8 dB
2023-03-0787.2 dB09:37:4536.8 dB11:03:32 60.0 dB57.2 dB66.6 dB59.9 dB41.1 dB 65.9 dB
2023-03-0686.7 dB08:17:2736.5 dB14:03:37 55.5 dB57.3 dB56.6 dB53.9 dB41.4 dB 62.0 dB
2023-03-0586.2 dB09:12:5536.2 dB13:10:11 53.5 dB56.1 dB42.7 dB47.8 dB39.1 dB 60.2 dB
2023-03-0488.6 dB15:40:0435.5 dB15:06:52 60.3 dB58.2 dB67.0 dB51.1 dB39.2 dB 66.4 dB
2023-03-0381.8 dB16:47:3235.2 dB15:32:42 46.8 dB48.8 dB43.8 dB47.2 dB40.4 dB 53.4 dB
2023-03-0287.9 dB08:31:2038.4 dB03:02:46 48.8 dB51.3 dB43.0 dB47.5 dB40.8 dB 55.5 dB
2023-03-0188.8 dB12:44:5238.1 dB00:02:44 57.1 dB59.4 dB56.7 dB47.4 dB41.7 dB 63.8 dB
2023-02-2887.7 dB11:02:5431.8 dB02:33:05 53.9 dB56.6 dB43.3 dB46.5 dB34.6 dB 60.6 dB
2023-02-2781.5 dB07:54:4733.6 dB13:14:37 55.3 dB51.0 dB43.5 dB59.8 dB38.2 dB 61.2 dB
2023-02-2683.1 dB07:48:1637.9 dB03:20:28 60.0 dB60.4 dB61.5 dB63.7 dB42.0 dB 65.3 dB
2023-02-2591.2 dB16:56:3336.9 dB09:14:57 58.7 dB60.9 dB58.9 dB55.9 dB41.6 dB 65.3 dB

Дневни показатели:

2023-03-26  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 42.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.