Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0161.5 dB07:49:3626.1 dB02:07:13 37.1 dB40.7 dB0.0 dB40.5 dB30.7 dB 45.6 dB
2020-03-3180.6 dB16:21:2729.0 dB03:11:06 49.3 dB47.7 dB52.9 dB50.7 dB35.4 dB 55.3 dB
2020-03-3064.7 dB08:09:5724.2 dB00:58:51 47.9 dB41.1 dB48.6 dB47.1 dB30.4 dB 48.8 dB
2020-03-2976.3 dB17:53:1023.0 dB02:12:48 55.8 dB49.6 dB63.0 dB49.9 dB28.4 dB 61.6 dB
2020-03-2888.5 dB16:31:0926.4 dB04:27:08 57.8 dB54.6 dB65.0 dB50.9 dB29.1 dB 63.8 dB
2020-03-2785.8 dB08:23:0028.5 dB03:30:09 48.0 dB50.6 dB39.6 dB46.0 dB33.0 dB 54.7 dB
2020-03-2683.8 dB16:31:2730.1 dB12:41:16 49.7 dB52.0 dB43.3 dB47.7 dB36.4 dB 56.3 dB
2020-03-2590.8 dB17:03:1929.4 dB01:11:23 57.6 dB60.6 dB46.5 dB48.0 dB38.0 dB 64.5 dB
2020-03-2481.0 dB10:47:1526.9 dB05:09:05 45.0 dB47.0 dB43.0 dB45.2 dB31.8 dB 51.6 dB
2020-03-2385.7 dB16:39:3525.4 dB02:51:46 54.7 dB57.5 dB39.8 dB46.7 dB32.0 dB 61.5 dB
2020-03-2284.3 dB16:33:2521.0 dB02:28:54 49.7 dB49.7 dB54.9 dB48.8 dB25.1 dB 56.0 dB
2020-03-2182.1 dB15:04:1726.2 dB03:35:37 48.2 dB48.2 dB48.9 dB49.8 dB30.9 dB 54.5 dB
2020-03-2085.3 dB07:58:1928.3 dB15:23:18 54.8 dB49.3 dB61.8 dB46.1 dB33.9 dB 60.5 dB
2020-03-1980.2 dB08:08:2425.3 dB03:33:24 59.7 dB52.8 dB67.5 dB50.4 dB32.2 dB 65.5 dB
2020-03-1879.3 dB16:57:3926.9 dB01:27:43 57.0 dB48.7 dB56.1 dB51.2 dB33.6 dB 62.7 dB
2020-03-1774.5 dB07:37:2523.1 dB15:01:40 45.9 dB45.8 dB50.9 dB45.6 dB29.4 dB 52.2 dB
2020-03-1677.2 dB10:28:4031.1 dB00:04:24 50.5 dB52.3 dB43.4 dB54.8 dB33.9 dB 57.1 dB
2020-03-1576.9 dB11:42:5824.5 dB01:20:16 43.6 dB45.8 dB36.8 dB45.1 dB33.9 dB 50.1 dB
2020-03-1490.1 dB06:55:4126.0 dB02:55:54 51.6 dB47.6 dB39.7 dB46.6 dB33.1 dB 57.6 dB
2020-03-1372.9 dB15:52:5526.0 dB15:20:15 47.2 dB42.0 dB50.4 dB47.5 dB31.9 dB 51.0 dB
2020-03-1278.8 dB09:58:0026.6 dB01:25:52 48.9 dB48.5 dB54.1 dB47.6 dB33.2 dB 55.1 dB
2020-03-1181.1 dB18:14:3926.6 dB04:47:35 46.3 dB47.5 dB49.5 dB47.2 dB31.6 dB 52.8 dB
2020-03-1088.0 dB07:41:2526.9 dB05:32:40 49.8 dB52.1 dB44.9 dB46.5 dB33.1 dB 56.5 dB
2020-03-0984.8 dB13:22:1523.5 dB04:22:10 51.1 dB51.3 dB55.9 dB47.4 dB29.3 dB 57.4 dB
2020-03-0885.9 dB08:01:0929.1 dB04:14:52 53.9 dB56.5 dB44.9 dB54.5 dB32.4 dB 60.9 dB
2020-03-0786.2 dB10:03:0025.7 dB03:34:50 56.4 dB53.8 dB55.6 dB52.9 dB30.2 dB 62.5 dB
2020-03-0681.9 dB16:41:3525.2 dB04:17:23 56.4 dB51.1 dB45.1 dB53.4 dB31.2 dB 62.3 dB
2020-03-0583.4 dB08:28:3226.4 dB01:25:36 48.0 dB50.1 dB46.9 dB46.9 dB33.1 dB 54.6 dB
2020-03-0482.5 dB11:09:3525.9 dB00:32:56 53.6 dB54.0 dB49.3 dB57.4 dB33.0 dB 59.8 dB
2020-03-0386.0 dB02:44:5326.1 dB00:46:26 58.1 dB58.1 dB61.0 dB61.7 dB34.7 dB 64.4 dB

Дневни показатели:

2020-04-01  L24 = 45.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 37.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 40.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 61.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 40.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.