Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-11-2971.1 dB05:27:5836.6 dB00:02:47 44.0 dB43.2 dB0.0 dB46.9 dB39.7 dB 53.4 dB
2023-11-2888.0 dB10:20:0834.8 dB00:02:46 56.0 dB56.6 dB60.2 dB58.8 dB40.6 dB 62.4 dB
2023-11-2768.4 dB11:42:2334.2 dB10:02:46 46.3 dB47.5 dB42.6 dB49.3 dB40.0 dB 52.8 dB
2023-11-2681.7 dB01:43:0935.6 dB17:02:46 47.1 dB44.5 dB0.0 dB49.2 dB40.2 dB 0.0 dB
2023-11-2572.5 dB00:07:1536.0 dB15:03:25 49.0 dB47.0 dB49.3 dB53.2 dB41.6 dB 54.3 dB
2023-11-2484.9 dB09:13:1633.7 dB04:02:46 52.3 dB55.1 dB45.7 dB49.0 dB40.3 dB 59.1 dB
2023-11-2386.5 dB09:15:3834.9 dB06:02:46 53.1 dB56.0 dB42.1 dB47.0 dB40.4 dB 59.9 dB
2023-11-2290.1 dB17:17:5833.6 dB00:02:46 56.4 dB59.4 dB41.7 dB45.1 dB39.4 dB 63.3 dB
2023-11-2177.0 dB16:15:1135.1 dB13:02:46 44.7 dB46.3 dB41.0 dB46.0 dB39.8 dB 51.2 dB
2023-11-2076.2 dB11:01:2534.6 dB16:02:45 45.5 dB47.2 dB42.3 dB46.3 dB40.7 dB 52.1 dB
2023-11-1978.2 dB03:03:3437.3 dB15:02:46 49.7 dB49.9 dB43.6 dB53.4 dB41.7 dB 55.9 dB
2023-11-1891.5 dB01:21:5137.4 dB18:02:44 52.0 dB47.9 dB51.7 dB53.1 dB42.0 dB 57.6 dB
2023-11-1777.6 dB10:26:3535.6 dB00:02:44 44.8 dB46.2 dB41.3 dB46.9 dB40.1 dB 51.0 dB
2023-11-1676.8 dB16:06:4633.8 dB16:02:45 46.5 dB48.6 dB42.2 dB47.7 dB40.6 dB 53.1 dB
2023-11-1580.7 dB07:56:0836.0 dB06:03:21 45.8 dB48.0 dB41.8 dB46.0 dB39.2 dB 52.4 dB
2023-11-1487.9 dB16:24:1832.8 dB05:02:45 56.9 dB59.9 dB40.7 dB47.5 dB38.9 dB 63.8 dB
2023-11-1374.1 dB15:44:1936.6 dB07:02:44 43.0 dB44.1 dB41.9 dB45.9 dB39.8 dB 49.4 dB
2023-11-1289.8 dB03:49:0236.1 dB17:02:47 59.3 dB46.5 dB41.5 dB46.8 dB40.0 dB 65.0 dB
2023-11-1196.1 dB10:42:0636.0 dB05:02:46 66.8 dB54.6 dB72.3 dB54.5 dB39.6 dB 70.2 dB
2023-11-1071.7 dB09:42:3735.9 dB13:02:43 43.7 dB44.5 dB42.7 dB46.3 dB40.2 dB 49.9 dB
2023-11-0985.4 dB06:35:4633.6 dB16:02:43 56.1 dB52.9 dB43.7 dB50.2 dB39.6 dB 61.6 dB
2023-11-0889.2 dB08:50:3433.5 dB03:02:45 55.5 dB58.3 dB45.4 dB51.2 dB38.4 dB 62.2 dB
2023-11-0789.2 dB07:14:5533.3 dB18:02:43 59.0 dB62.0 dB41.4 dB48.1 dB38.5 dB 65.9 dB
2023-11-0684.3 dB07:54:0332.6 dB15:02:42 51.3 dB54.0 dB46.0 dB45.9 dB38.9 dB 58.1 dB
2023-11-0585.9 dB07:44:0435.1 dB18:02:42 57.3 dB60.2 dB49.0 dB55.5 dB39.3 dB 64.1 dB
2023-11-04101.0 dB13:26:2334.8 dB18:02:41 60.1 dB63.0 dB41.2 dB62.5 dB39.1 dB 67.0 dB
2023-11-0385.3 dB07:23:1933.6 dB04:02:40 51.7 dB54.3 dB49.0 dB49.0 dB38.6 dB 58.4 dB
2023-11-0280.6 dB09:10:5035.1 dB16:02:39 46.3 dB46.8 dB47.5 dB47.0 dB39.2 dB 52.6 dB
2023-11-0177.4 dB08:39:4728.3 dB08:54:52 49.0 dB50.9 dB44.8 dB46.9 dB38.6 dB 55.5 dB
2023-10-3187.6 dB16:01:4334.9 dB11:02:40 51.4 dB53.6 dB42.9 dB48.1 dB38.8 dB 57.9 dB

Дневни показатели:

2023-11-29  L24 = 53.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 43.2 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 71.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 36.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 39.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.