Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-12-0273.8 dB08:25:2524.1 dB05:10:58 45.3 dB49.7 dB0.0 dB49.5 dB27.7 dB 54.7 dB
2020-12-0186.1 dB10:47:0124.5 dB01:36:12 53.0 dB49.9 dB55.2 dB47.0 dB29.4 dB 59.6 dB
2020-11-3078.6 dB07:37:3625.6 dB06:31:34 45.2 dB47.1 dB40.7 dB43.8 dB31.4 dB 51.3 dB
2020-11-2986.9 dB01:06:4119.6 dB00:38:02 61.2 dB42.0 dB37.7 dB46.1 dB25.5 dB 66.8 dB
2020-11-2874.1 dB09:42:1925.5 dB11:18:58 42.4 dB44.0 dB29.8 dB43.2 dB28.4 dB 48.4 dB
2020-11-2789.8 dB16:12:5022.3 dB17:26:40 47.0 dB50.0 dB34.4 dB46.0 dB31.5 dB 53.9 dB
2020-11-2674.9 dB16:13:4925.5 dB02:48:41 49.4 dB50.5 dB52.1 dB51.7 dB32.7 dB 55.7 dB
2020-11-2581.3 dB15:52:0925.3 dB03:26:41 48.3 dB50.9 dB44.9 dB46.1 dB30.6 dB 55.1 dB
2020-11-2479.4 dB17:06:4525.5 dB04:53:54 53.4 dB47.9 dB60.3 dB48.1 dB32.7 dB 59.0 dB
2020-11-2380.4 dB17:00:3223.9 dB04:21:38 44.3 dB46.8 dB38.2 dB47.0 dB31.3 dB 51.0 dB
2020-11-2279.5 dB15:13:2822.6 dB18:18:09 45.5 dB46.4 dB36.6 dB45.9 dB30.0 dB 51.7 dB
2020-11-2191.9 dB16:38:1624.7 dB00:15:04 55.0 dB54.1 dB61.0 dB44.1 dB31.4 dB 61.1 dB
2020-11-2069.6 dB01:29:5529.1 dB10:41:59 44.2 dB45.0 dB36.2 dB46.4 dB34.4 dB 50.5 dB
2020-11-1982.6 dB16:46:0128.2 dB05:40:33 52.0 dB54.6 dB43.7 dB52.2 dB37.8 dB 58.7 dB
2020-11-1880.9 dB11:37:4425.6 dB18:18:00 51.0 dB52.3 dB38.9 dB49.8 dB32.4 dB 57.4 dB
2020-11-1785.1 dB06:51:2723.3 dB05:26:52 49.4 dB47.7 dB37.8 dB46.9 dB31.6 dB 55.6 dB
2020-11-1675.0 dB17:50:3924.0 dB18:23:22 46.7 dB47.5 dB48.3 dB46.0 dB31.9 dB 52.5 dB
2020-11-1578.2 dB13:28:1823.8 dB02:22:55 44.9 dB47.2 dB37.9 dB46.9 dB32.6 dB 51.4 dB
2020-11-1488.1 dB07:36:0425.6 dB03:46:33 54.5 dB49.9 dB61.9 dB48.8 dB32.2 dB 60.3 dB
2020-11-1380.5 dB07:15:5124.7 dB04:53:34 47.2 dB49.9 dB44.4 dB47.8 dB32.7 dB 53.8 dB
2020-11-1274.9 dB18:07:4625.1 dB00:44:58 54.4 dB46.8 dB62.3 dB49.1 dB30.0 dB 60.1 dB
2020-11-1184.7 dB10:33:0825.1 dB04:08:55 51.6 dB54.6 dB41.6 dB50.6 dB31.2 dB 58.5 dB
2020-11-1080.5 dB06:27:4024.6 dB06:00:22 47.1 dB48.2 dB41.5 dB47.8 dB31.7 dB 53.6 dB
2020-11-0984.3 dB06:13:2925.5 dB02:50:41 47.2 dB46.2 dB39.1 dB47.3 dB33.3 dB 53.4 dB
2020-11-0892.2 dB09:54:1627.7 dB18:29:10 56.9 dB59.9 dB47.5 dB52.4 dB33.6 dB 63.8 dB
2020-11-0789.9 dB02:19:4528.8 dB08:17:37 58.5 dB52.2 dB36.7 dB51.6 dB35.3 dB 64.3 dB
2020-11-0681.8 dB07:11:0928.0 dB00:24:46 49.4 dB50.8 dB47.4 dB50.6 dB34.4 dB 55.9 dB
2020-11-0596.8 dB07:56:4227.1 dB05:14:09 54.5 dB56.9 dB35.5 dB49.0 dB33.9 dB 61.1 dB
2020-11-0474.2 dB08:21:5524.9 dB05:03:13 47.1 dB47.0 dB38.1 dB47.1 dB31.2 dB 53.6 dB
2020-11-0377.3 dB06:52:3723.0 dB05:37:27 46.2 dB46.8 dB37.3 dB48.2 dB30.9 dB 51.7 dB

Дневни показатели:

2020-12-02  L24 = 54.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 45.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 49.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 73.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 49.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.