Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-05-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 54.8 dB0.0 dB0.0 dB47.3 dB43.7 dB 0.0 dB
2024-05-1770.7 dB16:58:2435.0 dB15:09:44 54.7 dB44.8 dB62.5 dB46.7 dB42.2 dB 60.3 dB
2024-05-1678.8 dB07:44:5839.8 dB11:58:11 48.9 dB50.6 dB47.8 dB46.6 dB43.4 dB 55.3 dB
2024-05-1571.2 dB11:34:2725.1 dB04:42:51 53.9 dB47.1 dB61.6 dB53.8 dB33.6 dB 60.0 dB
2024-05-1484.9 dB07:59:4527.3 dB00:00:59 55.8 dB54.5 dB59.5 dB53.1 dB34.8 dB 61.8 dB
2024-05-1378.9 dB17:49:0826.3 dB00:55:14 45.7 dB45.1 dB48.6 dB45.9 dB34.5 dB 51.0 dB
2024-05-1278.9 dB07:42:2629.3 dB02:22:13 49.1 dB51.7 dB43.8 dB45.2 dB35.7 dB 55.9 dB
2024-05-1185.4 dB07:26:2829.4 dB00:25:16 49.1 dB50.3 dB51.3 dB50.3 dB36.6 dB 55.4 dB
2024-05-1085.2 dB07:02:2528.5 dB00:02:58 55.6 dB57.5 dB50.3 dB54.6 dB36.8 dB 61.9 dB
2024-05-0986.5 dB15:21:1328.0 dB04:56:57 50.5 dB48.1 dB56.4 dB48.0 dB35.4 dB 56.4 dB
2024-05-08100.7 dB15:53:2928.5 dB03:23:31 60.0 dB60.1 dB43.9 dB50.1 dB34.7 dB 66.3 dB
2024-05-0784.8 dB00:40:0825.4 dB00:16:22 62.2 dB46.6 dB67.4 dB49.7 dB34.7 dB 65.9 dB
2024-05-0673.8 dB08:09:2525.1 dB04:07:04 61.0 dB44.0 dB66.8 dB52.1 dB32.2 dB 64.3 dB
2024-05-0577.4 dB09:02:2728.6 dB00:08:02 58.9 dB50.3 dB66.2 dB52.4 dB36.4 dB 64.1 dB
2024-05-0482.7 dB17:39:2428.6 dB03:13:08 47.8 dB47.8 dB48.1 dB48.2 dB35.1 dB 53.3 dB
2024-05-0381.0 dB08:39:4228.3 dB03:13:36 50.2 dB48.9 dB45.4 dB47.9 dB33.8 dB 56.2 dB
2024-05-0277.4 dB08:21:5627.7 dB00:00:06 58.0 dB48.1 dB65.1 dB48.3 dB35.3 dB 62.9 dB
2024-05-0174.3 dB08:42:0230.3 dB00:02:09 53.8 dB44.5 dB61.6 dB46.5 dB37.2 dB 59.4 dB
2024-04-3075.4 dB02:34:4227.3 dB04:34:54 46.4 dB45.2 dB51.1 dB47.8 dB36.2 dB 52.5 dB
2024-04-2987.4 dB05:57:4928.1 dB04:08:01 54.9 dB49.8 dB49.5 dB51.4 dB34.8 dB 60.0 dB
2024-04-2882.6 dB07:28:2726.8 dB04:46:45 55.5 dB52.3 dB45.6 dB52.1 dB34.3 dB 57.2 dB
2024-04-2779.9 dB01:17:3226.8 dB00:05:59 48.7 dB44.1 dB44.9 dB48.4 dB35.8 dB 52.7 dB
2024-04-2678.0 dB18:04:1728.5 dB00:16:24 49.4 dB51.6 dB47.3 dB46.7 dB33.5 dB 55.9 dB
2024-04-2587.1 dB02:46:4024.4 dB04:25:04 57.7 dB50.6 dB52.4 dB49.4 dB32.3 dB 63.5 dB
2024-04-2487.9 dB09:21:0230.7 dB15:51:36 55.6 dB51.6 dB50.7 dB52.6 dB38.5 dB 61.5 dB
2024-04-2390.5 dB03:26:5037.0 dB17:02:54 67.9 dB48.9 dB55.6 dB62.8 dB47.0 dB 73.5 dB
2024-04-2284.5 dB09:02:1637.0 dB00:02:54 54.9 dB51.3 dB61.6 dB51.6 dB47.8 dB 60.7 dB
2024-04-2165.1 dB08:45:0637.2 dB00:02:55 50.6 dB49.4 dB50.6 dB50.6 dB48.0 dB 55.7 dB
2024-04-2074.1 dB07:13:1337.8 dB18:02:54 50.1 dB50.2 dB51.4 dB51.9 dB48.3 dB 56.2 dB
2024-04-1985.2 dB08:19:1536.6 dB12:02:54 51.6 dB52.4 dB50.4 dB50.7 dB47.8 dB 57.6 dB

Дневни показатели:

2024-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 54.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 43.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.