Пункт с. "Къклица"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-09-2483.7 dB04:17:5136.8 dB17:02:40 49.2 dB48.9 dB43.9 dB46.7 dB40.7 dB 55.3 dB
2023-09-2381.1 dB04:13:1237.1 dB14:02:39 45.6 dB44.0 dB48.4 dB46.4 dB41.2 dB 51.5 dB
2023-09-2281.8 dB01:33:2836.2 dB04:02:38 51.3 dB44.6 dB45.0 dB46.3 dB41.4 dB 57.1 dB
2023-09-2185.1 dB04:41:3936.3 dB04:02:49 51.6 dB48.7 dB44.6 dB46.9 dB40.5 dB 57.5 dB
2023-09-2088.3 dB00:04:1335.6 dB08:02:48 59.8 dB45.5 dB59.5 dB47.1 dB41.6 dB 65.5 dB
2023-09-1985.7 dB04:20:5523.3 dB15:35:02 51.5 dB44.2 dB43.5 dB46.5 dB32.9 dB 57.3 dB
2023-09-1883.1 dB03:45:1129.6 dB15:49:21 51.1 dB51.9 dB51.6 dB47.1 dB39.2 dB 57.5 dB
2023-09-1788.7 dB01:20:1736.0 dB04:02:47 56.3 dB46.0 dB45.2 dB46.8 dB41.4 dB 61.8 dB
2023-09-1684.7 dB07:10:4636.5 dB17:02:46 58.6 dB54.8 dB55.8 dB47.1 dB41.2 dB 64.4 dB
2023-09-1586.2 dB06:34:2136.9 dB05:02:45 52.1 dB52.7 dB45.1 dB48.0 dB41.7 dB 58.3 dB
2023-09-1484.1 dB08:03:4628.6 dB09:45:43 55.2 dB53.9 dB59.9 dB48.5 dB40.4 dB 61.3 dB
2023-09-1382.3 dB06:00:5535.9 dB08:56:57 51.5 dB46.8 dB47.3 dB48.6 dB41.8 dB 57.4 dB
2023-09-1283.7 dB05:06:0336.7 dB13:46:51 54.3 dB51.6 dB48.1 dB49.8 dB42.0 dB 59.9 dB
2023-09-1185.7 dB06:15:5438.4 dB02:02:44 54.8 dB53.4 dB55.9 dB50.3 dB44.9 dB 60.9 dB
2023-09-1090.8 dB08:56:5838.9 dB03:02:43 62.1 dB61.7 dB51.4 dB51.9 dB45.7 dB 68.4 dB
2023-09-0985.0 dB07:27:0437.7 dB06:02:44 52.7 dB53.0 dB47.1 dB49.0 dB43.4 dB 59.0 dB
2023-09-0891.6 dB09:00:4037.7 dB05:02:43 54.7 dB57.4 dB47.1 dB48.6 dB43.4 dB 61.4 dB
2023-09-0789.0 dB04:08:5839.4 dB06:02:42 60.1 dB53.8 dB65.2 dB48.6 dB43.7 dB 65.9 dB
2023-09-0686.0 dB05:51:4138.5 dB04:02:42 52.1 dB52.4 dB49.8 dB48.3 dB43.8 dB 58.4 dB
2023-09-0578.0 dB17:18:3337.5 dB16:02:42 48.4 dB48.9 dB48.1 dB49.8 dB46.3 dB 54.7 dB
2023-09-0486.6 dB07:32:5039.0 dB02:02:43 55.2 dB57.1 dB50.8 dB51.4 dB46.8 dB 61.8 dB
2023-09-0380.6 dB08:00:4838.0 dB06:02:43 50.3 dB49.4 dB49.2 dB49.4 dB44.3 dB 56.4 dB
2023-09-0281.2 dB03:39:2039.3 dB16:42:06 51.6 dB46.6 dB47.9 dB49.0 dB43.5 dB 57.2 dB
2023-09-0182.5 dB01:14:2037.5 dB16:13:41 52.8 dB45.3 dB48.3 dB48.9 dB42.6 dB 58.5 dB
2023-08-3191.3 dB01:20:5137.5 dB15:29:07 62.9 dB47.5 dB63.3 dB58.5 dB41.7 dB 68.6 dB
2023-08-3086.8 dB05:38:1336.7 dB06:02:40 54.1 dB46.2 dB48.8 dB49.1 dB41.8 dB 58.1 dB
2023-08-2983.7 dB07:52:0036.4 dB15:02:41 52.6 dB50.7 dB48.8 dB50.0 dB39.6 dB 58.7 dB
2023-08-2884.3 dB07:33:3935.9 dB16:02:41 56.1 dB49.1 dB49.1 dB50.6 dB40.4 dB 61.8 dB
2023-08-2786.5 dB02:38:1537.6 dB16:26:32 50.7 dB44.7 dB48.9 dB49.5 dB41.4 dB 56.3 dB
2023-08-2683.8 dB02:26:0234.1 dB17:27:49 50.7 dB46.1 dB46.6 dB48.1 dB38.3 dB 56.5 dB

Дневни показатели:

2023-09-24  L24 = 55.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 49.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 48.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 43.9 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 83.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 36.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 40.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.