Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-05-310.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-05-300.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 55.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-05-2981.9 dB17:45:3515.9 dB03:42:05 50.2 dB48.0 dB46.2 dB43.4 dB25.1 dB 55.9 dB
2020-05-2868.6 dB14:45:1816.4 dB03:50:05 50.2 dB39.9 dB35.3 dB42.9 dB23.3 dB 55.9 dB
2020-05-2770.4 dB15:10:0418.8 dB03:57:15 46.2 dB46.3 dB47.6 dB46.5 dB30.4 dB 52.5 dB
2020-05-2671.7 dB14:01:0616.0 dB04:06:12 39.5 dB39.7 dB37.5 dB43.9 dB25.9 dB 45.7 dB
2020-05-2562.7 dB05:10:4917.9 dB14:31:49 39.4 dB39.7 dB36.7 dB42.6 dB29.8 dB 45.7 dB
2020-05-2471.2 dB11:16:3815.0 dB00:15:55 37.2 dB37.5 dB38.8 dB40.0 dB23.2 dB 43.2 dB
2020-05-2371.5 dB07:39:4414.8 dB02:30:12 44.8 dB38.0 dB30.8 dB39.5 dB21.2 dB 50.7 dB
2020-05-2261.2 dB06:44:4215.6 dB02:55:18 35.7 dB36.7 dB31.7 dB38.3 dB21.9 dB 42.1 dB
2020-05-2174.8 dB14:47:3721.1 dB13:32:29 38.6 dB39.3 dB37.5 dB41.1 dB31.0 dB 45.0 dB
2020-05-2059.6 dB08:56:2919.2 dB14:18:13 39.3 dB36.3 dB40.7 dB42.1 dB28.4 dB 45.0 dB
2020-05-1965.3 dB14:06:2419.6 dB14:32:28 41.2 dB36.7 dB43.3 dB44.5 dB30.3 dB 46.6 dB
2020-05-1864.5 dB08:08:4920.7 dB12:52:38 51.1 dB39.0 dB43.2 dB46.0 dB30.1 dB 56.7 dB
2020-05-1768.7 dB08:36:4218.7 dB13:58:46 45.9 dB37.5 dB49.7 dB50.4 dB30.4 dB 50.8 dB
2020-05-1654.3 dB05:21:1418.7 dB13:09:57 39.0 dB35.3 dB43.0 dB43.4 dB29.5 dB 44.6 dB
2020-05-1556.2 dB05:30:0718.6 dB15:02:09 38.0 dB35.5 dB41.0 dB41.9 dB30.4 dB 43.6 dB
2020-05-1462.2 dB08:13:3918.8 dB14:40:47 39.4 dB38.1 dB43.0 dB42.6 dB31.5 dB 45.3 dB
2020-05-1360.7 dB08:26:4920.4 dB14:07:30 45.8 dB38.1 dB39.9 dB40.9 dB32.6 dB 51.6 dB
2020-05-1259.6 dB14:34:3820.3 dB14:15:45 38.0 dB37.7 dB40.6 dB41.0 dB33.6 dB 47.1 dB
2020-05-1166.3 dB04:10:3323.3 dB14:09:15 39.5 dB39.7 dB41.2 dB41.6 dB33.9 dB 45.7 dB
2020-05-1069.7 dB10:19:2717.4 dB04:27:00 41.2 dB39.9 dB39.4 dB40.9 dB25.7 dB 47.2 dB
2020-05-0958.7 dB08:29:5617.1 dB00:25:02 36.7 dB37.4 dB37.7 dB39.4 dB22.8 dB 43.0 dB
2020-05-0858.5 dB18:10:4717.8 dB04:13:52 36.7 dB37.6 dB34.1 dB40.2 dB24.4 dB 43.1 dB
2020-05-0764.3 dB15:18:2017.3 dB04:44:05 37.0 dB38.6 dB32.7 dB40.4 dB23.2 dB 43.6 dB
2020-05-0658.3 dB18:24:1417.1 dB04:40:11 38.5 dB38.0 dB40.4 dB42.5 dB24.4 dB 44.0 dB
2020-05-0573.0 dB14:57:3114.9 dB04:44:43 37.8 dB38.8 dB37.1 dB40.3 dB22.2 dB 44.3 dB
2020-05-0468.3 dB06:44:2116.0 dB04:08:22 40.7 dB41.6 dB35.4 dB42.1 dB21.6 dB 47.1 dB
2020-05-0360.7 dB11:53:3921.1 dB11:19:25 46.4 dB39.0 dB37.6 dB40.9 dB32.3 dB 44.5 dB
2020-05-0268.7 dB07:18:0817.8 dB04:50:06 55.9 dB39.3 dB36.0 dB39.3 dB23.9 dB 50.3 dB

Дневни показатели:

2020-05-31  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.