Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-2177.5 dB05:15:2622.2 dB04:24:16 53.7 dB45.7 dB0.0 dB47.2 dB32.4 dB 63.1 dB
2021-06-2077.0 dB05:19:1023.8 dB04:26:04 50.1 dB45.2 dB41.6 dB45.2 dB36.0 dB 56.3 dB
2021-06-1976.7 dB05:18:3828.0 dB07:13:39 48.8 dB42.3 dB49.5 dB44.5 dB35.7 dB 54.5 dB
2021-06-1873.8 dB18:21:0422.2 dB04:21:13 44.6 dB45.5 dB44.6 dB48.1 dB33.6 dB 51.0 dB
2021-06-1773.3 dB14:09:3122.5 dB03:53:34 43.3 dB44.6 dB43.2 dB46.8 dB35.2 dB 49.6 dB
2021-06-1664.6 dB09:27:2724.5 dB04:03:54 45.7 dB44.2 dB41.8 dB46.0 dB32.4 dB 49.1 dB
2021-06-1569.0 dB09:17:1621.3 dB02:41:28 44.6 dB46.1 dB43.4 dB48.9 dB34.9 dB 56.1 dB
2021-06-1465.2 dB13:32:4723.2 dB03:02:40 44.0 dB45.4 dB41.7 dB47.0 dB34.1 dB 50.5 dB
2021-06-13100.9 dB16:19:2620.9 dB03:23:50 58.8 dB61.3 dB44.5 dB45.8 dB34.9 dB 65.6 dB
2021-06-1276.9 dB05:52:2025.1 dB04:40:23 50.7 dB44.5 dB40.7 dB47.8 dB36.9 dB 56.5 dB
2021-06-1173.2 dB16:08:5323.8 dB04:23:55 46.5 dB44.4 dB43.3 dB47.4 dB37.4 dB 52.5 dB
2021-06-1077.0 dB05:17:5328.4 dB04:32:15 49.2 dB43.7 dB43.1 dB46.8 dB40.3 dB 54.9 dB
2021-06-0975.0 dB05:11:2024.5 dB03:58:52 47.6 dB44.6 dB45.2 dB47.7 dB38.8 dB 53.4 dB
2021-06-0876.8 dB08:52:2631.6 dB15:41:45 50.2 dB50.9 dB44.3 dB53.0 dB40.7 dB 56.6 dB
2021-06-0787.5 dB16:02:5929.5 dB15:26:26 53.3 dB55.4 dB42.8 dB52.1 dB40.0 dB 59.9 dB
2021-06-0673.7 dB05:08:1325.8 dB04:05:25 44.9 dB43.4 dB45.7 dB47.5 dB36.4 dB 50.7 dB
2021-06-0576.8 dB05:29:1025.2 dB03:03:01 55.9 dB55.8 dB53.4 dB60.0 dB38.0 dB 62.2 dB
2021-06-0468.5 dB08:21:5428.8 dB04:30:33 53.3 dB50.6 dB53.7 dB58.0 dB40.3 dB 58.8 dB
2021-06-0372.4 dB09:08:1724.0 dB02:27:47 54.2 dB55.8 dB54.3 dB59.2 dB38.1 dB 60.4 dB
2021-06-0269.6 dB18:00:4121.6 dB04:13:57 52.1 dB51.8 dB55.5 dB57.4 dB28.3 dB 57.7 dB
2021-06-0182.8 dB14:48:2521.7 dB04:21:40 46.9 dB49.2 dB44.2 dB49.3 dB30.3 dB 56.2 dB
2021-05-3163.9 dB09:51:1726.6 dB04:11:41 44.9 dB47.0 dB40.7 dB49.1 dB35.0 dB 51.5 dB
2021-05-3069.1 dB08:17:1726.7 dB04:09:19 46.1 dB43.9 dB44.7 dB50.8 dB36.9 dB 51.8 dB
2021-05-2963.9 dB15:33:3823.7 dB03:51:39 44.9 dB43.7 dB45.1 dB49.7 dB37.5 dB 55.8 dB
2021-05-2864.3 dB17:06:0825.3 dB03:43:09 46.0 dB46.4 dB43.5 dB50.6 dB39.2 dB 52.3 dB
2021-05-2776.8 dB14:10:1725.4 dB01:39:56 46.2 dB46.6 dB46.7 dB49.8 dB34.0 dB 52.5 dB
2021-05-2672.6 dB06:30:2130.0 dB04:28:38 45.9 dB45.7 dB46.1 dB49.5 dB37.8 dB 52.1 dB
2021-05-2581.1 dB14:26:4829.5 dB14:30:49 45.0 dB46.2 dB45.6 dB46.9 dB38.8 dB 51.4 dB
2021-05-2464.9 dB08:03:3029.2 dB04:36:34 44.7 dB42.8 dB46.7 dB46.7 dB37.6 dB 49.4 dB
2021-05-2370.0 dB07:48:4029.1 dB03:26:43 45.9 dB44.8 dB45.0 dB49.7 dB37.8 dB 51.9 dB

Дневни показатели:

2021-06-21  L24 = 63.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 53.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 77.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 47.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305