Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-05-1867.1 dB06:35:4123.0 dB04:27:27 44.3 dB0.0 dB0.0 dB48.0 dB34.7 dB 0.0 dB
2024-05-1777.0 dB06:32:0627.9 dB07:04:19 48.5 dB46.9 dB49.9 dB50.6 dB38.9 dB 54.5 dB
2024-05-1686.5 dB14:49:2822.6 dB04:36:53 47.0 dB48.7 dB45.9 dB49.0 dB37.4 dB 53.5 dB
2024-05-1569.2 dB14:59:2224.5 dB04:31:00 47.0 dB45.4 dB47.1 dB50.5 dB39.5 dB 53.0 dB
2024-05-1470.7 dB15:20:1123.3 dB04:34:43 48.4 dB46.1 dB47.1 dB51.3 dB40.9 dB 54.3 dB
2024-05-1369.5 dB10:38:1425.3 dB03:02:46 50.1 dB47.2 dB45.5 dB54.4 dB40.9 dB 55.7 dB
2024-05-1271.3 dB08:39:0724.0 dB04:28:28 51.7 dB50.3 dB48.2 dB55.4 dB39.4 dB 57.7 dB
2024-05-1169.2 dB11:55:5822.9 dB00:55:25 50.1 dB48.5 dB49.0 dB53.9 dB41.4 dB 55.9 dB
2024-05-1068.5 dB05:25:0330.7 dB02:48:55 49.7 dB47.5 dB45.4 dB54.6 dB41.6 dB 55.7 dB
2024-05-0978.3 dB14:49:5029.5 dB03:09:43 51.8 dB47.4 dB47.5 dB55.5 dB41.7 dB 57.6 dB
2024-05-0892.7 dB15:52:1529.9 dB15:04:15 56.1 dB57.4 dB49.6 dB56.0 dB42.8 dB 62.4 dB
2024-05-0770.4 dB00:43:0526.2 dB04:10:56 52.4 dB46.5 dB49.8 dB57.1 dB40.7 dB 57.9 dB
2024-05-0668.4 dB06:28:2722.9 dB04:41:51 53.2 dB47.4 dB48.6 dB57.5 dB40.5 dB 58.5 dB
2024-05-0572.8 dB17:51:0332.2 dB14:29:11 51.0 dB47.8 dB49.1 dB55.0 dB40.9 dB 56.1 dB
2024-05-0471.5 dB08:48:5529.3 dB08:53:39 50.7 dB49.2 dB47.3 dB54.2 dB40.8 dB 56.7 dB
2024-05-0367.9 dB05:46:2728.2 dB17:40:42 48.4 dB49.0 dB48.5 dB52.3 dB41.0 dB 54.5 dB
2024-05-0288.6 dB14:49:3224.7 dB04:49:18 46.9 dB48.8 dB45.6 dB47.6 dB34.5 dB 53.4 dB
2024-05-0180.2 dB10:12:1128.8 dB07:36:51 45.6 dB46.9 dB44.2 dB46.3 dB38.8 dB 52.0 dB
2024-04-3082.0 dB15:25:4028.9 dB04:16:48 47.0 dB47.9 dB47.4 dB49.4 dB37.6 dB 53.4 dB
2024-04-2971.8 dB11:07:4722.6 dB02:48:52 46.4 dB48.7 dB43.4 dB50.7 dB33.1 dB 53.0 dB
2024-04-2867.0 dB17:36:1421.5 dB04:44:49 45.6 dB47.3 dB44.0 dB48.7 dB31.2 dB 52.1 dB
2024-04-2765.3 dB06:02:1823.3 dB02:38:43 48.3 dB44.7 dB50.2 dB49.6 dB32.4 dB 51.7 dB
2024-04-2665.1 dB13:13:0424.4 dB03:57:52 43.2 dB43.5 dB44.2 dB46.1 dB35.8 dB 49.5 dB
2024-04-2586.9 dB14:44:3726.3 dB04:03:54 46.9 dB48.7 dB44.5 dB47.4 dB40.3 dB 53.4 dB
2024-04-2477.1 dB13:38:5329.8 dB05:02:59 46.1 dB46.9 dB45.6 dB48.4 dB41.7 dB 52.5 dB
2024-04-2364.1 dB06:03:5125.7 dB04:18:31 45.2 dB45.8 dB44.0 dB48.3 dB40.8 dB 51.4 dB
2024-04-2265.1 dB18:27:3723.5 dB05:07:01 44.4 dB44.2 dB45.2 dB46.7 dB38.6 dB 50.5 dB
2024-04-2175.0 dB07:59:4925.9 dB01:24:15 49.9 dB50.3 dB43.6 dB51.2 dB34.4 dB 55.0 dB
2024-04-2070.7 dB18:27:5425.0 dB04:19:35 43.8 dB44.5 dB41.4 dB46.7 dB36.1 dB 50.1 dB
2024-04-1976.0 dB08:20:0521.2 dB04:05:38 49.4 dB44.7 dB45.7 dB54.9 dB37.9 dB 55.2 dB

Дневни показатели:

2024-05-18  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 44.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 67.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 34.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.