Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-140.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 56.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-130.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-07-1183.1 dB15:10:2721.4 dB05:14:18 56.6 dB48.7 dB0.0 dB50.1 dB30.4 dB 0.0 dB
2024-07-1070.4 dB08:16:5621.3 dB04:26:03 44.3 dB46.3 dB44.5 dB47.9 dB33.6 dB 50.9 dB
2024-07-0965.6 dB16:15:1919.6 dB04:31:06 43.9 dB46.3 dB41.6 dB47.4 dB32.4 dB 50.6 dB
2024-07-0859.4 dB09:31:4020.3 dB04:29:59 41.1 dB42.4 dB42.5 dB44.0 dB31.3 dB 47.5 dB
2024-07-0765.9 dB11:42:1620.1 dB04:36:57 53.2 dB44.6 dB56.7 dB45.8 dB31.1 dB 55.1 dB
2024-07-0668.3 dB11:41:2822.9 dB04:28:15 47.2 dB50.0 dB39.8 dB48.8 dB32.1 dB 53.9 dB
2024-07-0562.9 dB09:13:3021.0 dB04:02:29 44.5 dB46.9 dB40.7 dB48.1 dB32.0 dB 51.2 dB
2024-07-0464.8 dB08:51:2020.2 dB04:33:23 40.7 dB43.2 dB36.5 dB43.3 dB30.8 dB 47.4 dB
2024-07-0376.1 dB07:22:2221.9 dB03:40:31 44.4 dB45.9 dB38.9 dB46.3 dB32.6 dB 50.9 dB
2024-07-0263.0 dB15:28:5321.9 dB04:03:56 51.4 dB54.3 dB44.6 dB55.8 dB31.8 dB 58.2 dB
2024-07-0173.8 dB07:56:0520.6 dB04:36:27 45.9 dB48.2 dB44.5 dB48.4 dB29.7 dB 52.5 dB
2024-06-3070.5 dB17:36:0820.6 dB02:46:06 46.1 dB48.5 dB44.0 dB49.3 dB28.0 dB 52.7 dB
2024-06-2969.6 dB07:03:0920.9 dB04:27:24 51.5 dB54.3 dB45.4 dB55.1 dB27.5 dB 58.3 dB
2024-06-2868.1 dB09:14:1920.0 dB03:45:43 51.5 dB52.8 dB52.7 dB54.8 dB33.1 dB 57.7 dB
2024-06-2785.9 dB14:59:2319.9 dB03:48:58 53.1 dB55.6 dB49.7 dB57.4 dB29.3 dB 59.9 dB
2024-06-2665.0 dB08:07:4620.2 dB04:28:08 47.1 dB49.1 dB45.9 dB51.1 dB31.6 dB 53.5 dB
2024-06-2581.7 dB15:29:4922.5 dB04:37:23 56.4 dB59.2 dB49.6 dB57.4 dB29.2 dB 64.1 dB
2024-06-2465.7 dB18:03:4820.5 dB02:06:02 50.8 dB53.0 dB49.3 dB54.3 dB31.3 dB 57.5 dB
2024-06-2372.3 dB09:01:5320.5 dB03:45:42 52.5 dB55.4 dB43.1 dB58.3 dB34.1 dB 59.3 dB
2024-06-2278.2 dB01:20:5920.9 dB04:02:20 51.1 dB53.3 dB46.0 dB56.3 dB32.7 dB 57.7 dB
2024-06-2171.3 dB09:46:1421.7 dB04:04:48 54.0 dB56.8 dB48.3 dB59.9 dB33.8 dB 60.7 dB
2024-06-2076.8 dB15:06:4922.2 dB04:44:26 43.9 dB45.7 dB43.4 dB46.8 dB29.7 dB 50.3 dB
2024-06-1970.9 dB04:24:5424.7 dB04:33:02 42.9 dB42.0 dB45.9 dB47.1 dB33.9 dB 48.7 dB
2024-06-1883.5 dB14:45:1422.3 dB03:41:30 45.4 dB46.3 dB48.1 dB48.9 dB29.5 dB 51.5 dB
2024-06-1770.5 dB10:42:1422.2 dB04:10:10 41.5 dB40.7 dB42.3 dB44.7 dB29.7 dB 46.4 dB
2024-06-1664.8 dB06:57:1421.2 dB04:29:23 40.5 dB38.9 dB45.6 dB44.4 dB28.9 dB 46.5 dB
2024-06-1563.1 dB08:02:1320.9 dB00:33:36 40.8 dB41.8 dB40.0 dB44.6 dB30.5 dB 47.2 dB

Дневни показатели:

2024-07-14  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.