Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-01-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 43.6 dB0.0 dB0.0 dB48.6 dB35.0 dB 0.0 dB
2021-01-2474.2 dB10:49:0424.4 dB06:36:03 42.4 dB44.1 dB32.4 dB43.7 dB29.7 dB 48.9 dB
2021-01-2373.6 dB11:10:3224.0 dB00:54:25 49.0 dB51.9 dB42.1 dB44.9 dB29.8 dB 55.8 dB
2021-01-2271.0 dB10:14:2724.6 dB01:30:44 40.7 dB43.3 dB36.1 dB43.8 dB27.3 dB 48.3 dB
2021-01-2173.8 dB14:42:3822.2 dB00:46:24 41.8 dB44.4 dB37.9 dB43.4 dB28.1 dB 48.5 dB
2021-01-2072.5 dB12:49:2222.0 dB01:58:20 39.9 dB42.4 dB36.1 dB41.8 dB27.2 dB 46.6 dB
2021-01-1974.9 dB15:02:4120.6 dB15:14:24 40.3 dB43.0 dB35.0 dB41.8 dB23.8 dB 47.0 dB
2021-01-1872.4 dB15:36:4520.6 dB04:09:14 39.2 dB41.8 dB35.5 dB40.2 dB23.8 dB 45.9 dB
2021-01-1764.0 dB13:57:5221.4 dB18:15:37 32.5 dB34.2 dB27.1 dB36.2 dB24.6 dB 39.0 dB
2021-01-1672.8 dB10:04:5222.4 dB03:32:27 37.9 dB39.8 dB37.9 dB40.6 dB25.7 dB 44.4 dB
2021-01-1590.2 dB07:13:1222.9 dB15:54:01 45.9 dB48.7 dB35.6 dB44.2 dB31.6 dB 52.6 dB
2021-01-1475.6 dB15:41:0625.2 dB15:12:44 48.5 dB50.8 dB38.4 dB42.4 dB32.4 dB 54.8 dB
2021-01-1365.6 dB15:36:4128.9 dB05:01:36 40.2 dB41.9 dB40.0 dB41.9 dB31.7 dB 46.6 dB
2021-01-1269.4 dB15:37:5738.5 dB17:43:52 47.6 dB48.6 dB41.0 dB51.7 dB40.5 dB 54.1 dB
2021-01-1173.6 dB12:42:3124.6 dB06:02:21 43.2 dB45.0 dB43.2 dB46.5 dB27.4 dB 49.5 dB
2021-01-1073.3 dB11:38:4425.7 dB05:42:54 41.1 dB43.9 dB32.9 dB44.8 dB29.0 dB 47.9 dB
2021-01-0972.2 dB12:15:2124.1 dB04:09:00 43.7 dB45.8 dB37.1 dB48.3 dB29.7 dB 50.3 dB
2021-01-0875.1 dB09:41:2526.5 dB03:35:16 42.7 dB44.9 dB41.1 dB45.3 dB32.9 dB 49.3 dB
2021-01-0777.7 dB14:40:5824.2 dB06:52:52 42.0 dB44.3 dB38.5 dB42.6 dB29.9 dB 48.6 dB
2021-01-0674.2 dB09:49:4025.7 dB02:04:04 41.2 dB43.6 dB37.4 dB41.3 dB31.0 dB 49.1 dB
2021-01-0573.2 dB10:01:5125.3 dB07:08:27 40.8 dB43.4 dB33.4 dB43.7 dB29.7 dB 47.5 dB
2021-01-0477.5 dB12:05:1523.8 dB02:32:25 52.8 dB50.9 dB59.2 dB50.5 dB27.7 dB 60.3 dB
2021-01-0377.3 dB01:18:5621.8 dB00:47:18 42.8 dB42.8 dB28.9 dB44.5 dB27.0 dB 49.1 dB
2021-01-0272.6 dB16:42:2721.6 dB12:38:19 47.6 dB49.7 dB27.5 dB36.7 dB25.5 dB 53.6 dB
2021-01-0170.0 dB00:23:4121.4 dB13:09:31 38.2 dB37.7 dB35.8 dB38.8 dB25.9 dB 44.2 dB
2020-12-3174.8 dB13:50:0423.8 dB17:26:57 41.9 dB43.5 dB35.2 dB44.5 dB30.2 dB 48.2 dB
2020-12-3074.3 dB12:31:3324.1 dB04:36:26 43.8 dB45.9 dB42.5 dB46.2 dB30.1 dB 50.3 dB
2020-12-2974.1 dB12:47:2328.2 dB15:33:50 43.7 dB45.1 dB39.8 dB45.3 dB37.6 dB 50.1 dB
2020-12-2873.8 dB12:33:3724.6 dB11:32:59 44.3 dB43.8 dB39.5 dB47.4 dB33.1 dB 50.5 dB
2020-12-2764.4 dB10:04:3925.7 dB00:15:57 43.9 dB40.8 dB47.4 dB49.1 dB33.0 dB 49.6 dB

Дневни показатели:

2021-01-25  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.