Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-2568.1 dB07:46:0922.5 dB04:37:23 47.3 dB51.8 dB0.0 dB50.6 dB28.1 dB 56.7 dB
2024-06-2465.7 dB18:03:4820.5 dB02:06:02 50.8 dB53.0 dB49.3 dB54.3 dB31.3 dB 57.5 dB
2024-06-2372.3 dB09:01:5320.5 dB03:45:42 52.5 dB55.4 dB43.1 dB58.3 dB34.1 dB 59.3 dB
2024-06-2278.2 dB01:20:5920.9 dB04:02:20 51.1 dB53.3 dB46.0 dB56.3 dB32.7 dB 57.7 dB
2024-06-2171.3 dB09:46:1421.7 dB04:04:48 54.0 dB56.8 dB48.3 dB59.9 dB33.8 dB 60.7 dB
2024-06-2076.8 dB15:06:4922.2 dB04:44:26 43.9 dB45.7 dB43.4 dB46.8 dB29.7 dB 50.3 dB
2024-06-1970.9 dB04:24:5424.7 dB04:33:02 42.9 dB42.0 dB45.9 dB47.1 dB33.9 dB 48.7 dB
2024-06-1883.5 dB14:45:1422.3 dB03:41:30 45.4 dB46.3 dB48.1 dB48.9 dB29.5 dB 51.5 dB
2024-06-1770.5 dB10:42:1422.2 dB04:10:10 41.5 dB40.7 dB42.3 dB44.7 dB29.7 dB 46.4 dB
2024-06-1664.8 dB06:57:1421.2 dB04:29:23 40.5 dB38.9 dB45.6 dB44.4 dB28.9 dB 46.5 dB
2024-06-1563.1 dB08:02:1320.9 dB00:33:36 40.8 dB41.8 dB40.0 dB44.6 dB30.5 dB 47.2 dB
2024-06-1484.8 dB13:40:5726.0 dB04:44:07 50.6 dB53.4 dB40.5 dB49.6 dB35.3 dB 57.3 dB
2024-06-1375.9 dB18:13:2523.1 dB04:13:22 44.9 dB44.4 dB47.3 dB46.5 dB35.9 dB 51.0 dB
2024-06-1258.6 dB09:38:1223.9 dB04:30:26 41.5 dB42.7 dB40.6 dB45.3 dB35.0 dB 47.8 dB
2024-06-1182.5 dB14:46:2425.0 dB03:59:56 45.9 dB48.2 dB41.1 dB45.9 dB36.9 dB 52.5 dB
2024-06-1062.3 dB06:54:3424.4 dB04:06:09 41.0 dB40.8 dB41.7 dB43.9 dB36.2 dB 47.1 dB
2024-06-0962.5 dB08:53:1024.1 dB02:16:08 43.4 dB39.0 dB49.7 dB43.4 dB31.8 dB 49.1 dB
2024-06-0863.9 dB06:06:2825.2 dB03:07:20 49.3 dB42.0 dB41.5 dB45.1 dB33.2 dB 48.0 dB
2024-06-0759.8 dB09:45:1724.6 dB04:05:05 41.5 dB41.2 dB41.4 dB44.2 dB35.9 dB 47.6 dB
2024-06-0688.0 dB15:04:5627.9 dB02:15:56 46.3 dB48.5 dB41.0 dB45.2 dB36.6 dB 52.9 dB
2024-06-0582.2 dB15:42:5227.5 dB02:38:14 47.9 dB45.0 dB54.0 dB49.9 dB35.7 dB 53.7 dB
2024-06-0479.0 dB14:39:4328.8 dB02:12:57 52.7 dB44.6 dB45.0 dB47.7 dB36.9 dB 50.7 dB
2024-06-0362.7 dB05:29:0429.4 dB03:25:43 43.6 dB42.9 dB44.6 dB47.4 dB36.6 dB 49.5 dB
2024-06-0285.4 dB07:09:1227.6 dB02:12:51 46.4 dB47.4 dB46.8 dB48.9 dB35.6 dB 52.7 dB
2024-06-0161.4 dB16:35:2122.5 dB04:15:38 43.8 dB43.7 dB44.2 dB47.4 dB33.4 dB 50.0 dB
2024-05-3170.3 dB06:32:2322.8 dB03:55:10 45.7 dB44.2 dB47.2 dB48.5 dB34.5 dB 51.7 dB
2024-05-3070.2 dB15:44:4424.2 dB02:30:16 46.2 dB45.2 dB45.6 dB48.3 dB34.3 dB 52.3 dB
2024-05-2979.1 dB14:45:5920.9 dB04:26:28 50.3 dB52.8 dB44.9 dB52.6 dB37.5 dB 57.1 dB
2024-05-2869.5 dB14:56:2720.6 dB04:10:15 43.5 dB43.7 dB44.0 dB46.7 dB34.0 dB 49.7 dB
2024-05-2776.5 dB09:38:0821.1 dB02:15:15 46.1 dB47.6 dB44.8 dB49.1 dB28.9 dB 52.6 dB

Дневни показатели:

2024-06-25  L24 = 56.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 47.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 51.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 68.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 50.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.