Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-02-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 30.7 dB0.0 dB0.0 dB36.2 dB23.3 dB 0.0 dB
2020-02-2056.0 dB09:31:1514.8 dB05:55:24 35.9 dB34.0 dB38.6 dB38.6 dB20.2 dB 41.6 dB
2020-02-1961.1 dB12:25:2214.9 dB00:53:06 44.2 dB35.2 dB27.3 dB36.3 dB17.2 dB 39.2 dB
2020-02-1876.8 dB14:05:0614.6 dB04:57:38 52.0 dB38.7 dB27.5 dB36.5 dB17.9 dB 42.6 dB
2020-02-1766.3 dB12:02:1514.6 dB00:06:39 31.8 dB34.4 dB27.7 dB36.3 dB17.2 dB 38.6 dB
2020-02-1659.7 dB12:24:4414.6 dB05:39:22 28.7 dB31.5 dB20.9 dB32.8 dB15.6 dB 64.9 dB
2020-02-1566.4 dB16:45:0514.8 dB03:55:44 33.0 dB36.0 dB24.2 dB35.7 dB16.0 dB 49.1 dB
2020-02-1455.9 dB16:22:5215.3 dB01:32:54 30.5 dB33.0 dB27.7 dB33.2 dB18.1 dB 56.7 dB
2020-02-1354.2 dB09:33:1115.0 dB03:23:14 51.2 dB31.7 dB23.0 dB33.2 dB16.9 dB 56.9 dB
2020-02-1265.0 dB12:35:3815.6 dB05:09:13 31.1 dB33.5 dB23.9 dB34.7 dB17.1 dB 44.6 dB
2020-02-1175.5 dB15:38:1015.4 dB06:09:32 32.8 dB35.6 dB27.2 dB34.4 dB17.8 dB 39.6 dB
2020-02-1067.4 dB14:12:3714.5 dB01:39:43 30.7 dB33.4 dB26.2 dB34.8 dB16.2 dB 37.5 dB
2020-02-0953.5 dB11:10:1914.2 dB05:26:20 24.1 dB26.5 dB19.9 dB27.8 dB15.9 dB 30.8 dB
2020-02-0856.1 dB15:44:1314.1 dB03:19:41 30.8 dB25.0 dB17.1 dB26.2 dB14.9 dB 44.1 dB
2020-02-0750.6 dB14:56:4816.4 dB16:10:52 47.9 dB27.2 dB25.5 dB28.5 dB21.1 dB 53.4 dB
2020-02-060.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-02-050.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 60.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-02-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 57.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-02-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 55.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-02-020.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-02-010.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 62.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-310.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 49.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-300.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 52.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-290.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 60.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.3 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 60.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-01-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 57.3 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2020-02-21  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 30.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 36.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 23.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.