Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 45.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-07-1045.1 dB05:35:3713.9 dB03:33:00 55.1 dB0.0 dB0.0 dB25.3 dB16.8 dB 0.0 dB
2020-07-0961.4 dB14:27:1313.8 dB03:24:40 48.2 dB33.0 dB49.3 dB48.7 dB19.8 dB 49.0 dB
2020-07-0862.8 dB16:24:4314.0 dB04:41:26 49.7 dB31.9 dB45.1 dB44.0 dB20.4 dB 55.3 dB
2020-07-0757.8 dB07:33:3914.7 dB04:37:06 39.0 dB34.8 dB45.2 dB43.9 dB25.4 dB 43.0 dB
2020-07-0656.4 dB00:13:2516.2 dB04:51:02 39.5 dB35.2 dB45.1 dB40.9 dB22.9 dB 48.2 dB
2020-07-0562.6 dB07:14:2116.4 dB04:34:42 39.7 dB33.7 dB45.7 dB43.4 dB22.6 dB 44.5 dB
2020-07-0458.5 dB09:48:0916.7 dB04:43:47 41.3 dB34.2 dB45.3 dB42.7 dB23.2 dB 46.8 dB
2020-07-0364.0 dB06:44:3516.2 dB04:33:32 43.9 dB34.7 dB46.3 dB48.2 dB25.9 dB 48.7 dB
2020-07-0275.0 dB02:32:5717.3 dB04:23:04 43.3 dB33.6 dB47.2 dB48.7 dB23.0 dB 48.3 dB
2020-07-0157.0 dB07:18:4917.0 dB04:13:41 41.9 dB34.0 dB41.2 dB43.9 dB24.4 dB 53.7 dB
2020-06-3059.6 dB06:12:3716.3 dB04:20:38 48.3 dB33.9 dB45.3 dB45.3 dB24.0 dB 53.9 dB
2020-06-2966.0 dB05:29:3917.4 dB04:22:45 48.2 dB34.3 dB47.6 dB47.3 dB21.8 dB 54.0 dB
2020-06-2862.4 dB17:25:3216.4 dB04:34:06 41.0 dB32.4 dB47.0 dB46.1 dB20.9 dB 45.2 dB
2020-06-2769.3 dB05:30:0215.7 dB03:58:15 44.9 dB37.3 dB42.8 dB43.6 dB21.8 dB 50.6 dB
2020-06-2666.5 dB05:38:2918.6 dB04:42:45 38.4 dB38.1 dB40.2 dB43.3 dB27.6 dB 44.0 dB
2020-06-2565.2 dB08:34:1217.7 dB04:03:26 40.4 dB34.9 dB39.9 dB41.2 dB25.9 dB 55.0 dB
2020-06-2469.4 dB05:45:4717.7 dB04:30:05 36.5 dB36.0 dB35.7 dB38.9 dB23.5 dB 42.6 dB
2020-06-2373.3 dB14:48:5714.9 dB04:11:00 55.7 dB43.8 dB37.7 dB42.3 dB21.0 dB 61.5 dB
2020-06-2281.3 dB06:16:5016.4 dB04:03:45 55.0 dB36.1 dB32.8 dB37.9 dB24.5 dB 48.7 dB
2020-06-2176.7 dB08:12:5216.5 dB03:18:31 42.2 dB41.3 dB32.5 dB40.9 dB25.2 dB 45.9 dB
2020-06-2074.7 dB14:52:5617.5 dB03:50:25 43.2 dB45.9 dB35.7 dB44.0 dB28.3 dB 50.0 dB
2020-06-1956.3 dB16:27:2317.0 dB04:23:22 45.3 dB35.8 dB34.0 dB38.4 dB26.2 dB 51.0 dB
2020-06-1861.7 dB07:37:3416.5 dB03:55:35 37.4 dB39.0 dB35.6 dB41.7 dB24.2 dB 51.6 dB
2020-06-1775.7 dB05:33:4616.8 dB03:22:41 38.0 dB37.3 dB31.3 dB40.2 dB26.2 dB 44.1 dB
2020-06-1682.3 dB15:58:1020.0 dB14:11:41 47.9 dB50.7 dB38.7 dB45.9 dB30.2 dB 54.7 dB
2020-06-1561.0 dB15:20:5220.5 dB08:38:25 38.9 dB38.3 dB35.6 dB43.6 dB30.1 dB 45.0 dB
2020-06-1465.2 dB06:22:0719.6 dB06:24:46 38.1 dB38.2 dB37.3 dB41.1 dB30.4 dB 44.2 dB
2020-06-1367.6 dB09:33:1116.6 dB01:14:01 39.2 dB40.5 dB36.5 dB41.2 dB25.8 dB 45.6 dB

Дневни показатели:

2020-07-12  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.