Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0665.1 dB08:57:1022.8 dB01:49:10 41.0 dB42.8 dB0.0 dB45.6 dB30.2 dB 50.4 dB
2020-04-0563.9 dB15:21:5430.4 dB04:32:07 41.1 dB41.8 dB35.9 dB43.1 dB32.8 dB 47.5 dB
2020-04-0471.5 dB12:29:4615.5 dB04:16:44 41.5 dB43.9 dB38.5 dB42.8 dB16.7 dB 48.2 dB
2020-04-0363.8 dB08:09:5814.9 dB02:41:23 33.3 dB35.7 dB30.3 dB36.3 dB16.1 dB 44.4 dB
2020-04-0272.2 dB14:49:5915.3 dB01:20:26 43.3 dB39.1 dB28.9 dB36.9 dB23.8 dB 49.3 dB
2020-04-0167.5 dB07:10:4914.0 dB02:22:21 34.2 dB36.5 dB27.3 dB36.2 dB17.1 dB 40.9 dB
2020-03-3168.6 dB08:38:0315.3 dB03:29:49 39.9 dB42.5 dB31.8 dB42.7 dB17.9 dB 46.7 dB
2020-03-3070.6 dB09:38:1715.0 dB05:49:38 46.5 dB40.9 dB33.2 dB41.6 dB17.3 dB 47.0 dB
2020-03-2964.0 dB07:25:5914.6 dB02:19:36 41.9 dB41.3 dB33.9 dB44.0 dB16.7 dB 45.9 dB
2020-03-2863.7 dB07:54:3214.5 dB00:29:30 36.8 dB37.8 dB23.5 dB40.7 dB15.4 dB 43.3 dB
2020-03-2765.1 dB06:55:5016.9 dB03:20:54 44.5 dB38.1 dB25.1 dB41.2 dB22.1 dB 50.4 dB
2020-03-2662.4 dB09:31:1019.2 dB01:18:51 35.9 dB37.8 dB27.5 dB38.8 dB26.2 dB 42.6 dB
2020-03-2570.4 dB08:42:3318.8 dB02:56:35 38.3 dB40.5 dB36.3 dB40.1 dB24.9 dB 44.8 dB
2020-03-2462.5 dB09:05:1717.3 dB05:25:58 36.6 dB39.3 dB29.2 dB38.2 dB21.5 dB 48.3 dB
2020-03-2375.7 dB09:46:0814.9 dB02:56:35 43.2 dB42.6 dB33.2 dB44.4 dB17.3 dB 47.6 dB
2020-03-2267.6 dB17:28:2914.0 dB04:27:45 45.9 dB40.2 dB30.1 dB41.6 dB14.8 dB 51.7 dB
2020-03-2165.8 dB10:34:2514.2 dB01:32:15 39.0 dB38.2 dB19.1 dB41.5 dB15.8 dB 45.2 dB
2020-03-2067.3 dB09:06:0014.2 dB00:07:07 53.5 dB38.4 dB24.4 dB40.9 dB16.2 dB 43.5 dB
2020-03-1965.2 dB13:30:2613.9 dB03:19:55 37.4 dB39.7 dB21.9 dB41.6 dB14.7 dB 44.1 dB
2020-03-1868.4 dB07:38:5214.5 dB00:00:24 38.7 dB41.0 dB25.3 dB44.3 dB16.4 dB 45.4 dB
2020-03-1766.9 dB14:20:5514.4 dB00:10:55 36.0 dB38.3 dB24.2 dB40.6 dB18.0 dB 42.6 dB
2020-03-1669.2 dB08:10:1118.0 dB00:57:18 40.0 dB42.8 dB22.4 dB43.9 dB21.7 dB 46.9 dB
2020-03-1568.7 dB12:37:0113.9 dB01:02:35 38.6 dB41.1 dB25.5 dB43.0 dB20.2 dB 47.2 dB
2020-03-1474.5 dB06:44:2314.8 dB02:23:22 42.9 dB41.5 dB22.4 dB44.1 dB18.0 dB 49.1 dB
2020-03-1369.8 dB18:18:1514.9 dB05:09:23 41.5 dB40.1 dB24.0 dB42.0 dB19.0 dB 44.5 dB
2020-03-1262.4 dB08:19:2915.0 dB01:49:30 38.3 dB40.7 dB26.4 dB43.0 dB17.0 dB 45.0 dB
2020-03-1172.1 dB13:52:3414.6 dB03:53:47 40.6 dB43.0 dB25.7 dB44.9 dB15.9 dB 47.3 dB
2020-03-1077.7 dB13:27:5814.8 dB04:38:09 47.6 dB45.6 dB33.5 dB44.1 dB17.0 dB 53.0 dB
2020-03-0959.1 dB11:59:3721.4 dB16:49:48 51.2 dB41.1 dB25.8 dB43.2 dB24.4 dB 56.9 dB
2020-03-080.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2020-04-06  L24 = 50.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 41.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 42.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 65.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.