Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-12-0555.4 dB07:35:4319.7 dB06:54:30 35.6 dB35.4 dB0.0 dB31.7 dB23.8 dB 45.0 dB
2020-12-0469.3 dB09:22:3118.2 dB04:13:44 37.7 dB40.0 dB36.5 dB39.8 dB19.4 dB 44.3 dB
2020-12-0384.2 dB14:35:0519.2 dB03:28:34 42.7 dB45.5 dB35.8 dB40.7 dB22.9 dB 49.4 dB
2020-12-0269.7 dB09:48:3621.2 dB06:37:57 38.7 dB41.0 dB36.5 dB40.9 dB29.4 dB 45.3 dB
2020-12-0173.8 dB15:29:0618.7 dB04:34:06 41.8 dB44.2 dB39.5 dB43.4 dB29.1 dB 55.5 dB
2020-11-3072.3 dB12:26:4522.3 dB00:42:46 43.4 dB44.1 dB38.9 dB44.7 dB31.7 dB 48.8 dB
2020-11-2970.5 dB12:00:5018.5 dB04:25:44 45.3 dB48.1 dB41.2 dB46.5 dB21.4 dB 52.7 dB
2020-11-2870.4 dB15:52:5920.0 dB05:16:54 43.6 dB46.1 dB29.1 dB40.6 dB24.5 dB 50.4 dB
2020-11-2769.5 dB09:29:0219.6 dB04:58:37 40.8 dB43.3 dB37.8 dB42.4 dB26.5 dB 47.5 dB
2020-11-2675.8 dB14:21:2419.3 dB15:25:36 40.7 dB43.1 dB37.6 dB41.9 dB26.1 dB 47.4 dB
2020-11-2571.8 dB12:02:2319.0 dB04:27:06 40.4 dB43.1 dB34.3 dB43.7 dB22.5 dB 47.2 dB
2020-11-2473.1 dB14:06:0019.5 dB02:59:05 42.9 dB45.3 dB38.8 dB46.5 dB25.2 dB 49.6 dB
2020-11-2372.6 dB17:07:5619.8 dB02:57:41 41.1 dB43.4 dB39.8 dB42.3 dB24.5 dB 47.7 dB
2020-11-2274.1 dB11:31:5118.6 dB02:38:29 42.8 dB45.9 dB28.3 dB40.5 dB22.4 dB 49.7 dB
2020-11-2172.9 dB11:06:0020.8 dB01:21:54 44.2 dB47.0 dB32.0 dB42.0 dB26.6 dB 50.9 dB
2020-11-2068.5 dB09:30:5425.1 dB06:00:22 43.2 dB44.7 dB36.4 dB46.0 dB33.5 dB 49.7 dB
2020-11-1976.1 dB15:13:5926.5 dB03:05:50 47.6 dB48.2 dB40.0 dB50.1 dB36.2 dB 53.9 dB
2020-11-1871.4 dB13:10:3919.3 dB04:25:11 40.0 dB42.6 dB35.2 dB42.1 dB23.5 dB 46.7 dB
2020-11-1772.8 dB14:36:0819.6 dB03:33:47 42.3 dB45.1 dB34.8 dB41.7 dB24.9 dB 49.2 dB
2020-11-1673.0 dB16:28:1519.9 dB04:42:36 44.0 dB47.0 dB34.5 dB42.1 dB24.3 dB 50.9 dB
2020-11-1565.2 dB14:50:5519.0 dB02:31:32 42.7 dB43.0 dB32.4 dB41.1 dB23.7 dB 48.4 dB
2020-11-1470.8 dB11:46:1119.3 dB05:09:39 43.0 dB46.0 dB27.6 dB42.5 dB22.8 dB 49.9 dB
2020-11-1370.0 dB08:46:2821.1 dB03:29:52 40.7 dB43.6 dB31.8 dB43.6 dB24.9 dB 47.5 dB
2020-11-1275.0 dB14:39:4618.6 dB01:12:11 42.0 dB44.8 dB35.5 dB44.6 dB22.6 dB 48.7 dB
2020-11-1170.7 dB08:44:4118.9 dB04:34:20 41.5 dB44.1 dB38.5 dB43.7 dB22.1 dB 48.2 dB
2020-11-1082.7 dB14:10:1819.5 dB01:09:34 43.8 dB46.6 dB36.6 dB43.5 dB24.1 dB 50.5 dB
2020-11-0969.2 dB10:24:2618.9 dB02:09:42 41.3 dB44.2 dB31.7 dB44.8 dB21.4 dB 48.1 dB
2020-11-0861.2 dB16:40:0119.8 dB00:59:12 35.1 dB37.6 dB27.3 dB38.5 dB23.7 dB 41.8 dB
2020-11-0774.5 dB08:03:3520.4 dB18:24:31 42.4 dB45.2 dB32.1 dB40.8 dB28.2 dB 49.2 dB
2020-11-0674.1 dB15:50:4319.4 dB00:24:32 48.3 dB46.5 dB32.5 dB47.6 dB27.3 dB 54.4 dB

Дневни показатели:

2020-12-05  L24 = 45.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 35.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 35.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 55.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 31.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 23.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.