Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-08-050.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 60.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 61.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-020.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 54.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-08-010.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 46.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-310.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 57.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-300.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.6 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-290.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 47.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 58.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 52.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 55.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-2358.7 dB06:43:2720.1 dB04:52:18 38.1 dB40.5 dB0.0 dB42.8 dB28.6 dB 0.0 dB
2021-07-2276.9 dB14:30:2520.9 dB05:01:25 47.5 dB45.6 dB48.5 dB51.6 dB33.4 dB 53.2 dB
2021-07-2168.8 dB06:11:1721.0 dB04:54:31 46.8 dB42.6 dB52.8 dB53.7 dB27.7 dB 51.8 dB
2021-07-2061.8 dB10:04:2723.0 dB04:40:01 45.4 dB39.3 dB51.3 dB43.0 dB29.6 dB 51.2 dB
2021-07-1967.1 dB10:09:4621.4 dB05:10:41 45.5 dB40.6 dB50.7 dB49.9 dB31.6 dB 50.6 dB
2021-07-1863.2 dB07:32:0722.4 dB04:25:50 47.5 dB44.8 dB53.3 dB50.4 dB30.1 dB 53.0 dB
2021-07-1768.5 dB16:09:2724.4 dB04:47:47 46.1 dB47.4 dB48.7 dB51.5 dB31.8 dB 52.5 dB
2021-07-1687.9 dB09:13:2624.7 dB04:33:14 46.8 dB48.5 dB46.6 dB47.6 dB34.5 dB 53.2 dB
2021-07-1590.3 dB15:09:5024.1 dB04:28:04 47.8 dB49.4 dB47.7 dB48.9 dB32.0 dB 54.1 dB
2021-07-1466.3 dB18:06:2323.5 dB04:26:19 45.8 dB43.7 dB51.0 dB49.2 dB30.6 dB 51.1 dB
2021-07-1367.1 dB08:37:4824.0 dB04:54:36 44.4 dB43.5 dB49.4 dB47.8 dB32.1 dB 50.2 dB
2021-07-1265.4 dB16:53:2022.7 dB04:51:12 43.0 dB42.0 dB46.3 dB48.5 dB33.1 dB 48.5 dB
2021-07-1162.1 dB09:14:2624.6 dB03:32:21 44.0 dB42.9 dB48.4 dB50.0 dB32.1 dB 49.4 dB
2021-07-1066.6 dB13:09:0622.0 dB04:26:25 45.1 dB43.1 dB48.5 dB50.4 dB29.2 dB 50.4 dB
2021-07-0969.5 dB18:29:5423.7 dB04:46:05 50.9 dB48.7 dB53.7 dB57.0 dB32.4 dB 56.4 dB
2021-07-0876.3 dB14:32:3523.9 dB04:28:24 49.1 dB47.8 dB52.3 dB55.1 dB33.3 dB 54.4 dB
2021-07-0767.2 dB08:47:2624.6 dB04:50:24 46.2 dB44.8 dB49.5 dB51.9 dB33.7 dB 51.4 dB

Дневни показатели:

2021-08-05  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/webnoise/public_html/krumovgrad/graphics.php on line 1305