Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-1967.0 dB07:37:4624.3 dB06:53:08 43.2 dB43.3 dB0.0 dB46.2 dB30.6 dB 52.6 dB
2020-09-1870.2 dB09:15:4522.1 dB06:04:16 47.1 dB45.1 dB50.9 dB51.9 dB35.1 dB 52.7 dB
2020-09-1770.6 dB08:47:4820.7 dB05:27:09 47.7 dB44.7 dB53.9 dB53.5 dB30.6 dB 53.2 dB
2020-09-1669.2 dB08:21:5519.7 dB05:15:47 46.3 dB44.6 dB51.7 dB51.8 dB33.6 dB 51.7 dB
2020-09-1583.8 dB14:10:2527.9 dB06:39:58 48.7 dB48.5 dB51.2 dB52.8 dB40.3 dB 54.5 dB
2020-09-1466.9 dB08:45:5420.2 dB06:13:38 46.6 dB46.3 dB49.8 dB50.5 dB35.7 dB 52.6 dB
2020-09-1364.4 dB11:34:1421.4 dB06:23:06 45.6 dB43.8 dB49.7 dB50.2 dB33.3 dB 52.8 dB
2020-09-1269.0 dB09:34:3420.9 dB06:12:31 46.4 dB43.8 dB51.6 dB51.1 dB37.2 dB 51.8 dB
2020-09-1168.5 dB09:05:0619.5 dB05:04:43 47.7 dB43.0 dB53.2 dB53.7 dB29.7 dB 52.5 dB
2020-09-1090.5 dB14:10:3320.5 dB05:02:36 48.8 dB49.7 dB49.0 dB51.1 dB31.6 dB 55.0 dB
2020-09-0973.5 dB15:27:3320.7 dB06:15:47 48.7 dB45.7 dB52.8 dB53.8 dB36.1 dB 54.1 dB
2020-09-0879.7 dB14:32:5422.1 dB05:46:58 48.4 dB46.3 dB52.9 dB53.4 dB34.9 dB 53.8 dB
2020-09-0770.3 dB11:00:3621.7 dB05:57:22 47.2 dB45.7 dB51.6 dB52.5 dB31.6 dB 52.8 dB
2020-09-0665.0 dB08:56:1921.2 dB04:49:08 43.5 dB37.9 dB49.6 dB49.4 dB28.7 dB 48.7 dB
2020-09-0569.3 dB12:42:5421.4 dB05:12:37 44.0 dB42.6 dB49.6 dB49.6 dB29.6 dB 49.7 dB
2020-09-0472.0 dB08:57:5823.5 dB06:23:14 49.1 dB50.0 dB50.0 dB52.1 dB44.3 dB 55.4 dB
2020-09-0370.5 dB08:59:4223.2 dB06:00:22 48.7 dB44.0 dB51.8 dB53.8 dB33.0 dB 54.3 dB
2020-09-0271.7 dB10:40:5322.4 dB06:03:56 50.7 dB44.6 dB54.9 dB55.0 dB33.8 dB 55.3 dB
2020-09-0181.7 dB11:28:3923.4 dB05:21:47 50.5 dB45.5 dB54.8 dB55.3 dB33.5 dB 55.9 dB
2020-08-3169.1 dB17:31:4122.4 dB05:44:12 48.2 dB44.4 dB50.8 dB53.0 dB34.5 dB 53.1 dB
2020-08-3061.1 dB12:30:3923.1 dB05:11:16 47.3 dB35.7 dB52.7 dB53.5 dB29.5 dB 51.2 dB
2020-08-2970.0 dB08:52:5122.7 dB05:54:36 47.2 dB41.9 dB50.8 dB53.2 dB30.8 dB 52.3 dB
2020-08-2868.8 dB16:57:2524.9 dB18:13:01 53.2 dB45.1 dB54.8 dB57.7 dB37.2 dB 58.1 dB
2020-08-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 36.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-220.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2020-08-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2020-09-19  L24 = 52.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 43.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 67.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.