Показатели от последния час на 2023-11-29:  PM2,5 = 1 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 1.3 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 15.4 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 95659 BPАтмосферно налягане

  RHi = 45.2 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.3 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред