Показатели от последния час на 2024-04-13:  PM2,5 = 7 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 6 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 1.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 20.7 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 97194 BPАтмосферно налягане

  RHi = 34.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.2 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред