Показатели от последния час на 2024-03-01:  PM2,5 = 21 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 22 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 10.0 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 96054 BPАтмосферно налягане

  RHi = 48.3 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред