INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...350

Event Time Download Description
2024-03-01 14:30:26Download fileTran, Tran Peak-4.043, Long Peak-3.917, Vert Peak-3.468
2024-03-01 03:31:37Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-1.056, Vert Peak-0.875
2024-02-29 21:01:58Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.575, Vert Peak-0.473
2024-02-29 20:30:15Download fileTran, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.370, Vert Peak-0.300
2024-02-29 20:07:09Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.733, Vert Peak-0.536
2024-02-29 19:46:36Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.347
2024-02-29 19:45:17Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.489, Vert Peak-0.378
2024-02-29 19:39:13Download fileTran, Tran Peak-0.717, Long Peak-0.638, Vert Peak-0.520
2024-02-29 19:27:10Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.441
2024-02-29 19:23:55Download fileTran, Tran Peak-0.883, Long Peak-0.843, Vert Peak-0.741
2024-02-29 18:29:32Download fileTran, Tran Peak-0.654, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.544
2024-02-29 18:24:33Download fileTran, Tran Peak-0.441, Long Peak-0.378, Vert Peak-0.315
2024-02-29 18:23:20Download fileTran, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.339, Vert Peak-0.276
2024-02-29 17:56:43Download fileTran, Tran Peak-0.323, Long Peak-0.276, Vert Peak-0.213
2024-02-29 17:40:07Download fileTran, Tran Peak-1.671, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.348
2024-02-29 17:13:12Download fileTran, Tran Peak-2.995, Long Peak-2.932, Vert Peak-2.569
2024-02-29 17:09:17Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.725
2024-02-29 16:38:01Download fileTran, Tran Peak-1.474, Long Peak-1.498, Vert Peak-1.253
2024-02-29 16:35:46Download fileTran, Tran Peak-2.065, Long Peak-1.955, Vert Peak-1.805
2024-02-29 16:32:18Download fileTran, Tran Peak-0.757, Long Peak-0.741, Vert Peak-0.599
2024-02-29 14:49:02Download file---, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.244, Vert Peak-0.189
2024-02-29 13:35:40Download fileTran, Tran Peak-2.633, Long Peak-2.633, Vert Peak-2.294
2024-02-29 13:27:13Download fileTran, Tran Peak-0.891, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.733
2024-02-29 13:17:42Download fileTran, Tran Peak-1.498, Long Peak-1.403, Vert Peak-1.253
2024-02-29 13:15:01Download fileTran, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.355, Vert Peak-0.268
2024-02-29 13:08:11Download fileTran, Tran Peak-1.750, Long Peak-1.766, Vert Peak-1.466
2024-02-29 13:06:33Download fileTran, Tran Peak-2.089, Long Peak-2.081, Vert Peak-1.766
2024-02-29 13:06:07Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.591
2024-02-29 13:04:23Download fileTran, Tran Peak-1.639, Long Peak-1.584, Vert Peak-1.348
2024-02-29 12:58:10Download fileTran, Tran Peak-0.678, Long Peak-0.646, Vert Peak-0.552