INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...307

Event Time Download Description
2023-03-08 15:20:51Download fileLong, Tran Peak-0.410, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.205
2023-02-28 14:09:28Download fileLong, Tran Peak-0.347, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.268
2023-02-27 05:52:24Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.292
2023-02-27 04:16:26Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.213
2023-02-26 23:53:45Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.205
2023-02-26 23:51:15Download fileTran, Tran Peak-0.694, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.213
2023-02-26 23:50:00Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.150
2023-02-26 23:48:35Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.189
2023-02-26 23:38:55Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.229
2023-02-26 23:38:35Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.173
2023-02-26 23:34:41Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.189
2023-02-26 23:34:19Download fileLong, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.197
2023-02-26 23:25:35Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.363
2023-02-26 23:19:59Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.197
2023-02-26 23:16:26Download fileTran, Tran Peak-0.607, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.236
2023-02-26 23:01:46Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.150
2023-02-26 20:46:28Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.473, Vert Peak-0.166
2023-02-26 19:08:42Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.150
2023-02-26 18:48:24Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.260
2023-02-26 18:37:21Download fileTran, Tran Peak-0.560, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.205
2023-02-26 18:16:03Download fileTran, Tran Peak-0.528, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.252
2023-02-26 17:43:09Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.449, Vert Peak-0.213
2023-02-26 17:19:42Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.213
2023-02-25 12:04:22Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.418, Vert Peak-0.189
2023-02-23 14:51:09Download fileLong, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.229
2023-02-23 14:50:01Download fileLong, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.166
2023-02-23 14:49:40Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.213
2023-02-23 14:35:39Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.426, Vert Peak-0.307
2023-02-23 14:34:23Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.339
2023-02-23 14:16:47Download fileTran, Tran Peak-0.741, Long Peak-0.536, Vert Peak-0.544