INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...971

Event Time Download Description
2021-06-13 16:42:01Download fileVert, Tran Peak-3.342, Long Peak-2.388, Vert Peak-3.176
2021-06-13 16:36:42Download fileVert, Tran Peak-0.434, Long Peak-0.410, Vert Peak-0.536
2021-06-13 16:30:37Download fileVert, Tran Peak-1.237, Long Peak-1.324, Vert Peak-1.442
2021-06-13 16:29:00Download fileTran, Tran Peak-1.584, Long Peak-1.687, Vert Peak-1.679
2021-06-13 16:27:01Download fileTran, Tran Peak-0.591, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.678
2021-06-13 16:22:47Download fileVert, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.560
2021-06-13 16:21:03Download fileTran, Tran Peak-0.623, Long Peak-0.812, Vert Peak-0.623
2021-06-13 16:19:34Download fileTran, Tran Peak-5.060, Long Peak-5.218, Vert Peak-5.218
2021-06-13 16:16:23Download fileVert, Tran Peak-0.765, Long Peak-1.253, Vert Peak-1.230
2021-06-13 16:14:26Download fileTran, Tran Peak-6.093, Long Peak-5.793, Vert Peak-5.565
2021-06-13 16:13:56Download fileTran, Tran Peak-1.466, Long Peak-1.395, Vert Peak-0.788
2021-06-13 16:12:57Download fileLong, Tran Peak-2.885, Long Peak-2.546, Vert Peak-3.184
2021-06-07 16:28:18Download fileLong, Tran Peak-0.221, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.465
2021-06-07 16:17:32Download fileTran, Tran Peak-0.686, Long Peak-0.441, Vert Peak-0.536
2021-06-07 16:17:04Download fileTran, Tran Peak-0.906, Long Peak-0.662, Vert Peak-1.033
2021-06-07 16:12:14Download fileLong, Tran Peak-0.765, Long Peak-0.820, Vert Peak-0.820
2021-06-07 16:08:46Download fileVert, Tran Peak-1.230, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.230
2021-06-07 16:08:16Download fileTran, Tran Peak-5.494, Long Peak-5.604, Vert Peak-5.289
2021-06-07 16:07:07Download fileTran, Tran Peak-4.351, Long Peak-5.785, Vert Peak-4.327
2021-06-07 16:04:53Download fileTran, Tran Peak-0.977, Long Peak-0.812, Vert Peak-1.009
2021-06-07 16:03:59Download fileTran, Tran Peak-38.258, Long Peak-33.112, Vert Peak-38.692
2021-06-07 16:03:05Download fileTran, Tran Peak-6.660, Long Peak-6.447, Vert Peak-6.786
2021-06-01 13:14:26Download fileVert, Tran Peak-0.489, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.504
2021-06-01 13:14:04Download fileTran, Tran Peak-0.843, Long Peak-0.284, Vert Peak-0.962
2021-06-01 13:13:56Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.158
2021-06-01 13:06:48Download fileTran, Tran Peak-10.168, Long Peak-9.143, Vert Peak-10.601
2021-06-01 13:04:54Download fileTran, Tran Peak-0.993, Long Peak-1.088, Vert Peak-0.583
2021-05-30 09:44:45Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.426
2021-05-30 09:43:37Download fileTran, Tran Peak-1.561, Long Peak-1.316, Vert Peak-1.379
2021-05-30 09:42:59Download fileVert, Tran Peak-1.316, Long Peak-0.725, Vert Peak-1.356