INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...970

Event Time Download Description
2021-05-26 10:00:36Download fileTran, Tran Peak-2.325, Long Peak-1.679, Vert Peak-1.442
2021-05-26 09:56:24Download fileTran, Tran Peak-1.001, Long Peak-1.190, Vert Peak-0.906
2021-05-26 09:54:35Download fileTran, Tran Peak-0.875, Long Peak-0.788, Vert Peak-0.922
2021-05-26 09:54:27Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.701, Vert Peak-0.615
2021-05-26 09:54:23Download fileTran, Tran Peak-6.668, Long Peak-5.911, Vert Peak-6.912
2021-05-26 09:53:21Download fileTran, Tran Peak-1.261, Long Peak-2.238, Vert Peak-2.404
2021-05-26 09:53:17Download fileLong, Tran Peak-0.173, Long Peak-0.757, Vert Peak-0.134
2021-05-26 09:52:00Download fileTran, Tran Peak-0.828, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.788
2021-05-26 09:51:57Download fileTran, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.284
2021-05-26 09:51:33Download fileTran, Tran Peak-3.105, Long Peak-1.852, Vert Peak-2.672
2021-05-26 09:51:26Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.623, Vert Peak-0.938
2021-05-26 09:49:48Download fileVert, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.386, Vert Peak-0.914
2021-05-26 09:49:31Download fileTran, Tran Peak-2.625, Long Peak-1.348, Vert Peak-0.741
2021-05-26 09:48:54Download fileVert, Tran Peak-5.462, Long Peak-4.501, Vert Peak-5.746
2021-05-18 05:52:23Download fileTran, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.386
2021-05-04 05:14:46Download fileVert, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.402, Vert Peak-0.843
2021-05-01 21:25:32Download fileTran, Tran Peak-0.954, Long Peak-0.599, Vert Peak-0.347
2021-04-28 12:55:52Download fileLong, Tran Peak-0.213, Long Peak-0.615, Vert Peak-0.260
2021-04-21 15:23:19Download fileTran, Tran Peak-1.103, Long Peak-1.955, Vert Peak-0.780
2021-04-21 15:09:57Download fileTran, Tran Peak-1.017, Long Peak-1.348, Vert Peak-0.985
2021-04-21 14:38:49Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.678, Vert Peak-0.804
2021-04-21 14:15:48Download fileTran, Tran Peak-0.749, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.772
2021-04-21 14:15:00Download fileTran, Tran Peak-1.852, Long Peak-2.593, Vert Peak-1.695
2021-04-21 14:14:06Download fileTran, Tran Peak-0.599, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.575
2021-04-14 15:39:01Download fileVert, Tran Peak-0.765, Long Peak-1.482, Vert Peak-1.379
2021-04-14 15:35:16Download fileVert, Tran Peak-0.646, Long Peak-1.458, Vert Peak-1.371
2021-04-14 15:26:56Download fileVert, Tran Peak-0.418, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.701
2021-04-14 15:23:32Download fileVert, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.646
2021-03-24 11:41:17Download fileTran, Tran Peak-0.646, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.662
2021-03-24 11:24:57Download fileVert, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.552