INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...921

Event Time Download Description
2020-09-27 00:17:00Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.402
2020-09-26 23:44:35Download fileTran, Tran Peak-0.851, Long Peak-0.804, Vert Peak-0.804
2020-09-26 23:30:30Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.150
2020-09-26 23:24:06Download fileTran, Tran Peak-1.127, Long Peak-0.962, Vert Peak-0.938
2020-09-26 23:13:26Download fileTran, Tran Peak-0.969, Long Peak-0.891, Vert Peak-0.985
2020-09-26 22:40:55Download fileTran, Tran Peak-1.348, Long Peak-1.182, Vert Peak-1.230
2020-09-26 21:19:42Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.591, Vert Peak-0.528
2020-09-26 21:05:04Download fileTran, Tran Peak-0.914, Long Peak-0.828, Vert Peak-0.875
2020-09-26 21:00:02Download fileTran, Tran Peak-1.356, Long Peak-1.316, Vert Peak-1.379
2020-09-26 20:19:52Download fileTran, Tran Peak-0.631, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.591
2020-09-26 20:07:10Download fileLong, Tran Peak-3.704, Long Peak-4.887, Vert Peak-4.359
2020-09-26 20:06:33Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.489
2020-09-26 20:04:31Download fileLong, Tran Peak-0.504, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.504
2020-09-26 19:59:28Download fileLong, Tran Peak-2.601, Long Peak-1.884, Vert Peak-2.885
2020-09-26 19:51:57Download fileTran, Tran Peak-0.780, Long Peak-0.772, Vert Peak-0.812
2020-09-26 19:47:28Download fileLong, Tran Peak-0.473, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.520
2020-09-26 19:40:07Download fileLong, Tran Peak-0.292, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.331
2020-09-26 19:03:43Download fileTran, Tran Peak-2.301, Long Peak-1.545, Vert Peak-2.475
2020-09-26 15:21:35Download fileLong, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.867, Vert Peak-0.599
2020-09-26 15:16:28Download fileLong, Tran Peak-0.181, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.268
2020-09-26 15:13:32Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.906, Vert Peak-0.631
2020-09-24 17:09:41Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.544
2020-09-24 16:51:21Download fileLong, Tran Peak-0.126, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.315
2020-09-24 08:19:58Download fileTran, Tran Peak-0.552, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.512
2020-09-23 17:34:45Download fileTran, Tran Peak-0.583, Long Peak-0.323, Vert Peak-0.544
2020-09-21 21:36:56Download fileTran, Tran Peak-0.575, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.575
2020-09-19 14:21:22Download fileTran, Tran Peak-0.520, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.473
2020-09-14 09:37:36Download fileTran, Tran Peak-0.544, Long Peak-0.307, Vert Peak-0.504
2020-09-14 07:46:46Download fileTran, Tran Peak-0.709, Long Peak-0.363, Vert Peak-0.638
2020-09-13 21:53:20Download fileLong, Tran Peak-0.300, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.300