INSTANTEL Standard Triaxial Geophone Minimate Plus4

При разглеждането на по-долната таблица да се има предвид следното:

1. За разлика от останалите апарати в системата, сеизмографът не може да работи в режим „реално време". Натрупаните в паметта на апарата записи се прехвърлят периодично в ситемата (през интернет) - като се използват периоди без задействия. Така измерваните данни са налични в портала постфактум, с динамична периодичност.

2. Показаните в таблицата отчетени събития (задействия на сеизмографа) включват всичко отчетено от сеизмографа. Причина за тях може да са изкопни, насипни, строителни, пътностроителни работи, домашни ремонти, преминаване на влакове, както движение /работа на тежки машини и подземни взривявания. Подземните взривявания се извършват по строго утвърдена програма в рудник Крумовград в часовия интервал между 14:00 и 16:00 ч.

3. Показаните стойности са в инженерни единици - максимална скорост на движение/отместване на частицата в милиметри в секунда. Измереването е съгласно немския стандарт DIN4150 за сеизмична устойчивост на сгради. Стандартът е консервативен, широко разпространен и се използва в случая, поради липсата на референтен документ в българското законодателство

4. Показаните събития са извънредно слаби. Евентуалното преизчисляване в Магнитуд по Рихтер или съкратената скала по Медведев, на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) би показало стойности максимум до 2.

5. Таблицата не носи достатъчно информация, липсва честотата за всяка една от трите съставни вълни. Въздействията и лимитите по стандарта са в зависимост от честотата. Файловете се отварят и четат само със специализиран софтуер.

6. Протокол от събитие може да бъде получен при поискавена в Информационния център на "Дънди Прешъс Металс" ЕАД или на телефон 072868360 или 072868361.

Архив на файловете:


123456...307

Event Time Download Description
2023-02-23 14:14:21Download fileLong, Tran Peak-0.394, Long Peak-0.654, Vert Peak-0.449
2023-02-23 13:13:05Download fileTran, Tran Peak-1.608, Long Peak-1.561, Vert Peak-1.419
2023-02-18 11:29:45Download fileTran, Tran Peak-0.536, Long Peak-0.331, Vert Peak-0.410
2023-02-16 14:09:54Download fileLong, Tran Peak-0.402, Long Peak-0.567, Vert Peak-0.355
2023-02-09 14:09:50Download fileLong, Tran Peak-0.276, Long Peak-0.709, Vert Peak-0.473
2023-02-07 14:34:35Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.552, Vert Peak-0.331
2023-01-29 14:43:32Download fileVert, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.315, Vert Peak-0.512
2023-01-29 14:34:40Download fileTran, Tran Peak-0.733, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.828
2023-01-24 14:44:46Download fileLong, Tran Peak-0.386, Long Peak-0.607, Vert Peak-0.402
2023-01-23 16:37:20Download fileLong, Tran Peak-0.229, Long Peak-0.694, Vert Peak-0.292
2023-01-23 16:36:52Download fileLong, Tran Peak-0.284, Long Peak-0.631, Vert Peak-0.386
2023-01-23 16:36:13Download fileLong, Tran Peak-0.205, Long Peak-0.544, Vert Peak-0.236
2023-01-23 16:35:52Download fileLong, Tran Peak-0.142, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.221
2023-01-23 16:35:34Download fileLong, Tran Peak-0.426, Long Peak-0.686, Vert Peak-0.300
2023-01-23 16:35:22Download fileLong, Tran Peak-0.355, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.197
2023-01-20 10:57:33Download fileLong, Tran Peak-0.497, Long Peak-0.670, Vert Peak-0.662
2023-01-20 10:57:21Download fileTran, Tran Peak-1.490, Long Peak-1.308, Vert Peak-1.293
2023-01-19 21:51:31Download fileLong, Tran Peak-0.481, Long Peak-0.560, Vert Peak-0.284
2023-01-19 13:12:07Download fileLong, Tran Peak-0.512, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.244
2023-01-19 09:13:46Download fileLong, Tran Peak-0.378, Long Peak-0.504, Vert Peak-0.166
2023-01-18 23:36:35Download fileLong, Tran Peak-0.449, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.229
2023-01-18 22:34:04Download fileLong, Tran Peak-0.370, Long Peak-0.512, Vert Peak-0.158
2023-01-18 11:07:15Download fileLong, Tran Peak-0.252, Long Peak-0.520, Vert Peak-0.142
2023-01-18 10:57:56Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.481, Vert Peak-0.205
2023-01-08 14:37:57Download fileLong, Tran Peak-0.363, Long Peak-0.725, Vert Peak-0.300
2023-01-04 22:21:29Download fileTran, Tran Peak-18.822, Long Peak-19.011, Vert Peak-16.851
2023-01-03 16:37:52Download fileTran, Tran Peak-12.934, Long Peak-13.651, Vert Peak-11.421
2023-01-01 11:51:11Download fileTran, Tran Peak-0.899, Long Peak-0.662, Vert Peak-0.615
2023-01-01 11:51:03Download fileTran, Tran Peak-0.615, Long Peak-0.457, Vert Peak-0.355
2023-01-01 11:49:05Download fileVert, Tran Peak-0.638, Long Peak-0.528, Vert Peak-0.607